Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mielekäs oppiminen ja verkko-opetus

No description
by

Heikki Kynäslahti

on 28 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mielekäs oppiminen ja verkko-opetus

Verkko-opetus
ja mielekäs
oppiminen

Aktiivisuus
Opiskelijat ovat aktiivisia ja
omatoimisia tiedon hankkijoita
ja käsittelijöitä.

Interaktiivisuus
Ympäristöön on rakennettu elementtejä, joiden avulla opiskelija voi etsiä, käsitellä ja analysoida tietoa ja tallentaa muistiinpanojaan ja tekstejään verkkoympäristöön. Opiskelija käyttää hyväkseen sosiaalisen median keinoja omaehtoiseen tuottamiseen ja jakamiseen.
Omatoimisuus
Opiskelijoiden on mahdollista
tuottaa verkkoympäristöön uutta
tietoa ja erilaisia näkökulmia
Intentionaalisuus
Opiskelija asettaa oppimiselleen
kognitiivisia tavoitteita
ja pyrkii niihin.

Suunnittelun ja arvioinnin työkalut
Opiskeluympäristö sisältää oman oppimisen suunnittelun ja arvioinnin välineitä niin yksilölle kuin ryhmälle.
Tavoitteellinen toiminta
Opiskelija selkiyttää itselleen omat oppimisen tavoitteet Hän suunnittelee aikataulun ja/tai seuraa opiskelunsa etenemistä kurssille laaditun aikataulun perusteella.Opiskelija arvioi omien oppimistavoitteittensa saavuttamista esim. kurssin eri vaiheissa
vrt. Garrison et al. verkkokurssin kaari
Konstruktiivisuus
Opiskelijat yhdistävät uutta
tietoa aikaisempaan tietoonsa
verraten ja arvioiden tiedon
merkityksellisyyttä

Reflektiivisyys
Opiskelijat tulevat tietoisiksi
omista ajattelu- ja
oppimisprosesseistaan.

Kognitiiviset työkalut
Opiskeluympäristö sisältää oman oppimisen arviointia edistäviä välineitä erilaisia itsenäisesti tehtäviä testejä ja omien tuotosten arviointiin soveltuvia työkaluja, esim. käsitekarttaohjelmia.
Oman oppimisen
tutkiminen
Opiskelija arvioi omaa
oppimisprosessiaan:
tavoitteiden asettelua
omakohtaista tiedonhankintaa
ryhmätyöskentelyä
ratkaisujen tekoa, tulosten löytämistä
jatkoa
Kontekstuaalisuus
Opiskelu tapahtuu mahdollisimman
autenttisessa ja reaalielämää
vastaavissa oppimistilanteissa

Keskusteltavuus
Opiskelijat osallistuvat yhteiseen
oppimisprosessiin keskustelun
avulla.

Keskustelualueet
Opiskeluympäristössä on yhteisiä
keskustelutiloja
tai opiskelija käy kurssiin liittyvää
(verkko)keskustelua kurssialueen
ulkopuolella
Kriittisyys ja avoimuus
Opiskelija voi peilata omia ajatuksiaan ja käsityksiään toisten opiskelijoiden tai alan erilaisten asiantuntijoiden kanssa
Jäsentyneisyys
Opiskeluympäristö sisältää linkkejä
aikaisempaan tietoon sekä aikaisempaa tietoa reflektoivia tehtäviä ja keskustelutiloja
käsitysten ja ajatusten vaihtoa varten.
Vertaaminen
Opiskelija tutkii verkosta ja/tai kurssimpäristössä löytyviä materiaaleja ja yhdistää niitä tietoihinsa ja taitoihinsa.
Yhteys (reaali)maailmaan
Opiskeluympäristö linkittyy reaalimaailmaan
havainnollistavia materiaaleja ja kohteita
sos.median hyödyntäminen: FB-ryhmät, keskustelualueet, twitter, Instagram (visuaalisuus)
omasta elämästä nousevia kysymyksiä
Ongelmien ratkaisua
Opiskelija tutkii ja etsii ratkaisuja todellisen elämän ongelmati-lanteista nousseisiin tapauksiin.
Nevgiä ja Tirriä (2003) mukaillen
vrt. Garrison et al. 'selecting content'
'learner-created content'
opiskelijat etsivät ja tuovat muiden
käyttöön tietoa, kokemuksia,
näkemyksiä ...
kannustetaan omaan tuottamiseen

vrt. Mooren 'learner autonomy'
opiskelijalle selvitetään, miten
vapaasti hän voi itse valita ja
päättää opinnoista
'rubriikki'

vrt. Garrison et al. 'supporting discourse'
esim. Padlet-tyyppiset sovellukset
jaetut prezit ...jne.
vrt. Garrison et al. 'selecting content'
tosielämästä tuotuja tapauksia, ongelmia
oma tarve, esim. työelämä
individuaalisuus versus sosiaalisuus
etäopiskelussa mahdollisuus myös
yksilölliseen työskentelyyn
rakenteen joustavuus
vrt Garrison et al. setting climate
kuka arvio ja kuka asettaa kriteerit
'arviointirubriikki' - opiskelijalle selvitetään
mitä arvioidaan ja miten
ja kuka arvioi, esim. opiskelija itse
sisältää myös yhteyksiä Garrison et al.
'Community of inquiry' -teoriaan
Full transcript