Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SI S4 Ino Ekosistem www

No description
by

Peter Wostner

on 14 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SI S4 Ino Ekosistem www

RAZISKOVALNE
ORGANIZACIJE
dolgoročno
javno-zasebno
partnerstvo


pri vzpostavljanju oz. krepitvi SI deležnikov v
verigah vrednosti
in

organiziranju
celovite podpore
raziskovalni in inovacijski dejavnosti

s ciljem
prodora na globalne trge
na prednostnih področjih S4.
SRIP
PODJETJA
DRŽAVA
SIO
SPO
e-Vem točke

Podjetniški inkubatorji

Co-working prostori

Socialno in družbeno odgovorno podjetništvo
Design
Art
Thinking
Thinking
Odprta
Družba
Ljubljana - Maribor
Podpora in razvoj za nove izdelke in storitve
Izvajanje izobraževalnih delavnic, seminarjev, konferenc, mentorstev, predavanj
Uvajanje oblikovalskega razmišljanja v podjetja
Analize trendov v oblikovanju, trgov, panog, dobrih praks, politik KKS v tujini
CENTER ZA KREATIVNOST
PLATFORMA RAZISKOVALNIH UMETNOSTI
&
Future Lab
Center znanosti,
Odprta učna okolja,
Uvajanje podjetnosti in ustvarjalnosti v izobraževalni sistem,
...
E N V I S I O N
E M B O D Y
I N S P I R E
Tehnološki parki
Univerzitetni inkubatorji
Pospeševalniki
(Start-up)
Pisarne za prenos tehnologij
Procesne inovacije
(Lean / Kaizen / 6 sigma / ...)
Kaj dela SRIP?
FUNKCIJE
A.
Strategija razvoja področja
Spremljanje globalnih trendov in novih tehnologij

Dolgoročne opredelitve trgov

Artikulacija razvojnih in tržnih priložnosti

Nadaljnje osredotočenje S4 - vpliv na razvojno politiko RS.
B.
Spodbujanje skupnega razvoja
Povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ

Osredotočenje raziskovalnih kapacitet, tako javnih kot zasebnih

Prenos znanja
C. Internacionalizacija
Vključevanje v mednarodna partnerstva, javna in zasebna

Skupni nastopi na tujih trgih in skupno trženje

Razvoj mednarodnih konzorcijev in poslovnih modelov

Čezmejno in transnacionalno sodelovanje
D.
Razvoj
človeških virov
Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Izobraževalni sistem
Strokovno in poklicno izobraževanje
Ustvarjalnost

Štipendijska politika


E.
Spodbujanje podjetništva & skupnih storitev
Spodbujanje nastajanja novih podjetij

Odprto inoviranje

Spodbujanje izvirnih zamisli in pristopov

Living labs (prototipiranje & iteracija)

Standardizacija

Novi poslovni modeli
F.
Zastopanje interesov do države
Inovativnih in zelenih javnih naročil;

Gospodarske diplomacije in promocije;

Izdaje dovoljenj in odprave regulacijskih ovir

Prednostna obravnava pri izdaji soglasij za izvedbo naložb;

Spremembe sektorske zakonodaje in regulacijskega okolja.
KAKO ?!?
Soustva- rjalci
globalnih tendov


Dobaviteljske verige
Verige vrednosti &
Horizontalne mreže
Mreže vrednosti
Sistematično spodbujanje PREBOJNIH inovacij
http://prezi.com/epwkewk9zabk
Full transcript