Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sturen en Verantwoorden

No description
by

Lilian Veneboer

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sturen en Verantwoorden

Voorbeeldgedrag 3de-4de lijn cruciaal
Return of investment SV traject bepaald mede voorstel voor aanpak
De resultaten worden zichtbaar
PDCA gedrag is in ontwikkeling
Lijn stuurt tijdens proces op de vloer
TC Bezorgen in zijn rol op straat
Rust en structuur en plezier op alle niveau's
Iedereen is in control op resultaten
Inzicht in ontwikkeling Lijn door BAS
Inzicht in prestatie mwks door metingen
Ontwikkeling ABA door facilitatie
Inzicht en transparantie in proces


Systemen en structuren geven transparantie en inzicht
Splitsing 1e lijn V en B brengt focus
Duidelijk verschil tussen sturings-overleg en overige overleggen
Overleg is korter en efficiënter
Juiste sturingsinformatie maakt verantwoorden mogelijk en leuk!
4e en 3e lijn cruciaal voor succesvolle implementatie
Zichtbare gedragsontwikkeling Lijnmanagement
Resultaten
op de 3 KPI's
The way of Life
De weg er naar toe
2015


54% VBG MT
49% Teampraatje
65% Afstemmoment TC V
66% Statuscheck
52% Bespreking Mwk
65% Straatbezoek PBZ
63% Nabespreken dagrapport V
69% Nabespreken dagrapport B
64% Nabespreken weekprestatiebord
61% Nabespreken PVD/POL
Structuur in SV-moment 4e 3e lijn

Bespreken KPI's in eigen SV overleg

4e lijn stuurt vanuit verantwoordelijkheid

Toepassen ABA
Facilitatie 4e 3e lijn

Verbeteren na stabiel resultaat

5

4

3

2

1

Resultaat

Doel

Resultaat check

Voorkomen

Oplossen

Oorzaak analyse

Afwijking

- De keuze voor SV als Way of Life is
gemaakt en gecommuniceerd
- De 3e lijn begint de meerwaarde van
SV te herkennen
- SV op niveau 2e 3e lijn krijgt focus


Kunnen/willen/durven 2e lijn cruciaal voor succes
Individuele prestatie meting geeft weerstand
Sturen op kwaliteit en inzet POL en PVD cruciaal voor prestatie team
Investeren in vakmanschap lijn
Investeren in vakmanschap TGC's
Sturen op balans in de bezetting van de teams (piek-dal, ervaring, contracten)


Goed sturen vereist bij grotere locaties splitsing van V en B in de systemen
Procesinrichting en processtandaard veelal niet op orde wat vertraagt
WTR teveel op mensen gebouwd ipv afvoertijden en niet ingericht op piek-dal
Opbouw van de (optivo) doelstelling niet inzichtelijk waardoor verkeerde doelstelling wordt vastgesteld en aan verkeerde knoppen wordt gedraaid
Door tekort operationeel inzicht is het onduidelijk waar op te sturen
Scenariosturing zonder inzicht belemmert SV
Budgetsturing moet aansluiten bij operationele dagsturing
VBG Arnhem: traject loopt nog; vanaf week 27 op laag pitje gezet, wordt in week 32 weer opgestart

KPI Kosten:
Intensief B (Nijverdal/Emmen):
- Verbetering op code 61 tot 11% in Nijverdal

Intensief V (Gorkum):
- 25% verbetering op code 62

Intensief V en B (Helmond/Arnhem):

- Lichte verbetering code 62
- Code 61 nog geen resultaat (time out)
Arnhem onvoldoende data; wat opvalt:
- Inzet op vb bslg laat een daling van 7% zien
- iom PBZs is de looptijd aangepast
- strakkere sturing op verkeer

VBGM in de Lead nog geen data

KPI Kwaliteit:
Verbetering en stabilisering van de kwaliteit in Nijverdal en Emmen

In Gorinchem en Helmond is de kwaliteit gelijk gebleven
KPI Betrokkenheid
Verwachte BAS score na implementatie:
- Intensief 60%
- VBGM in de Lead 40%
Uitgangspunt: VBL pas starten nadat inhuizing volledig heeft plaatsgevonden. Maakt dat uit??

Uitgangspunt: VBL pas starten nadat inhuizing volledig heeft plaatsgevonden. Maakt dat uit??

0-meting Helmond
Toine zet % om in €'s
Laat bij B een significante verbetering zien op 9-10 van 13 vragen!
Met name op de volgende punten wordt positiever gescoord:
- Contact met de Teamcoach
- Begeleiding door de Teamcoach
- Communicatie
- Contact met de Planner
Kosten per traject per VBG: Borging:
BoO - € 1.000 n.v.t.
VBGM in de Lead - € 24.000 € 9.000
Intensief B - € 15.000 € 5.000
Intensief V - € 46.000 € 9.000
Integraal V en B - € 74.000 € 14.000
Way of live
Als lijnmanager binnen V&B ....
Way of Life binnen V&B
Lijn in de Lead als programma voor uitrollen SV
Verbeter initiatieven
liggen in de Lijn
Systemen en structuren zijn
SV proof
Sturen op de borging van standaarden
in zowel proces als gedrag
Transparante processen
en resultaten
Inzicht in de kwaliteit
van het management
Emmen/Nijverdal:
Helmond:


Wij begeleiden lijnmanagers met het zelf doorlopen van een SV traject
Omvang van locatie bepaald mate van begeleiding
Bij concentratie "basis standaard SV"
Lijnmanager is in staat om SV zelf verder uit te rollen
Realisatie van afgesproken doelen
door transparantie en inzicht
door focus op standaard
door te acteren op afwijking (ABA) dat leidt tot stabiel voorspelbaar resultaat en op langere termijn tot continue verbeteren
Wat kan MT V&B nu al oppakken ter voorbereiding op SV traject?
Splitsing TC Bezorgen/Voorbereiden
TC bezorgen naar buiten
Weet de admi wat hij/zij moet doen (rollen/verantwoordelijkheden)
Sturen op processtandaard en procesinrichting (oa optivo afspraken nakomen)
Bezetting inzichtelijk
Visie vormen over budgetsturing/scenariosturing irt SV
etc!!! ( lijstje Anne? en link met adviezen)
2de lijn zelf laten verantwoorden
Facilitatie clusteroverleggenToekomstbestendig lange termijn investering
Inhoudelijke Adviezen

objectivering van de lopen
Optivo doelstelling ontleden etc
vakmanschap postbezorgers investeer in opleiding
standaard wegzetten : objectivering van de lopen en optivo
Borgpin is nodig in de vorm van facilitatie en inzet 4de-3de lijn
Teamcoaches ontwikkelen in SV gedrag
Teamcoaches ontwikkelen zich zichtbaar
Het maakt het werken minder zwaar
Werk je samen aan 't verbeteren vanuit een standaard
Heb je inzicht in je doelen en resultaten
Heb je Invloed op je doelen en resultaten
Krijg en neem je verantwoording voor je prestatie
Leg je zeggenschap af voor je bijdrage aan de resultaten (+ en -)
Ben je opgeleid om de doelen te behalen
Sturen en verantwoorden kan je als middel helpen
Werk je samen aan 't verbeteren vanuit een standaard
Heb je inzicht in je doelen en resultaten
Heb je Invloed op je doelen en resultaten
Krijg en neem je verantwoording voor je prestatie
Leg je zeggenschap af voor je bijdrage aan de resultaten (+ en -)
Ben je opgeleid om de doelen te behalen
De evaluatie
Way of life: SV helpt
- 3e lijn kent de essenties SV onvoldoende
- Wil, durft en kan de 3e lijn het?
- Doelen en belangen verschillen, wat leidt
tot verwarring bij de 2e lijn
- Focus ligt veelal op de implementatie en
minder op de borging
- Focus ligt soms meer op kostenontwikkeling
dan op gedragsontwikkeling
- Doel, nut en noodzaak van facilitatie
nog teveel een blackbox
- Risico op cherry picking
Ontwikkeling MT naar verwachting
Ontwikkeling MT boven norm. Focus met facilitatie op doorgroei naar 80%
Emmen/ Nijverdal
Bezorgen nieuw en CVL
wordt gemeten adhv Betrokkenheidsmonitor
1 meting helmond, gorinchem zijn uitgezet
Investeren in vakmanschap
Awarness
Opleidingen (LSS)
"Doe t zelf" toolbox SV
Standaard SV Informatievoorziening


KPI Boom
S&V structuur (radartjes)
Informatievoorziening op alle niveau's (dashboards/ prestatieborden)
Implementatie team SV
Begeleiding in:
Verkrijgen van inzicht en transparantie
Vakmanschap
Standaardiseren/ LEAN
SV door ABA
Taakgericht coachen
Facilitatie
Focus op borging gedrag
Coaching 4de-3de lijn
Facilitatie vanuit oa HR
Intervisie met collega's
Vakmanschap medewerkers

Iedere lijnmanager loopt zijn eigen traject
waarbij het bieden van de helpende hand soms wenselijk is
voor invloed, rekenschap, verantwoording en inzicht
voor vakmanschap, samenwerken aan standaarden
2013
2014
2015
Weekprestatieborden
Dagrapportages
Facilitatie MT en cluster
Rol Ketenmanager BezorgenKostenbesparing Voorbereiding

Bij grotere locaties (vbl - grotere vbgn) waar de optivo% deelproces voorbereiding en vos in stretch boven budgetdoel zitten
Locaties met forse stress overschrijding op budget eerst basis op orde brengen alvorens SV traject
Komende 2 jaar richten op het in de rol zetten en ontwikkelen van het Lijnmanagement Bezorgen
Starten op grotere locaties (vbl-grotere vbgn) waar de overschrijding in stretch boven budgetdoel zit.
Gekoppeld (bij succesvolle pilot) aan implementatie salesforce en MIB . De combinatie is succesfactor van resultaten bezorgen VBL HT/UT.
Focus op de professionalisering van de Bezorgorganisatie
op alle vbgn traject uitrollen is niet rendabel
Ondersteunen SV overleggen door implementatie standaard SV structuur (PDCA)
Op "grotere" vbgn waar systemen gesplitst zijn en informatievoorziening geregeld is
Implementatie SV 4de-3de lijn

+/- 10 locaties
+/- 50% vbl en 30% vbgn
NOG AANPASSEN (STEL ALLEEN INTENSIEF)
Focus op standaard proces

Samenwerken aan het verbeteren van de standaard
Inrichten Standaard proces V&B (optivo/ bezorgen)
Nakomen afspraken optivo
Standaardisatie identificatie
5S
WTR V&B (optimalisatie)
Vanuit Return of investment en beschikbare capaciteit bewuste keuzes maken waarvoor implementatieteam SV in te zetten
Opleiden doelgroepen OMP
Staf V&B en HR
Informatievoorziening
Inrichten informatievoorziening op korte termijn implementatie en Lange termijn visie
Opleiden 4de-3de lijn
6 essenties SV eigen maken
Capaciteit
Vanuit V&B als HR obv
Uitrolkalender
Obv strategie SV, inzicht regiomanager en kalender optimalisatie/concentratie
Plannings-
betrouwbaarheid/ planningsinformatie
LVR verbeteren
Pilot NWP
KPI's en dashboards/ dagrapportages
Begeleiden in eigen implementatie SV
Faciliteren MT overleg (4de-3de)
Begeleiden in vormgeven rol tijdens uitrol SV trajecten


2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013-2014
2013-2014
Transparantie en inzicht in processen en resultaten & focus op pdca SV gedrag (ABA en eigenaarschap)
Lijnmanager in de lead om:
de basis op orde te krijgen,
processtandaarden aan te scherpen en te verbeteren (lean),
SV middelen te introduceren
en zijn eigen teamcoaches te steunen en sturen in het gewenste gedrag door zijn eigen taakgericht coach vaardigheden aan te scherpen
gedrag te borgen met ondersteuning van facilitatie en 3de lijn
2013/2014/2015
Opbrengst
Wat willen wij jou meegeven?
Sturen dmv ABA
Doelen durven bij te stellen
definier standaarden
Randvoorwaarden om way of life te bereiken
met aantal randvw specifiek voor begeleiden SV trajecten
Full transcript