Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Hubungan Etnik.

No description
by

Aishah Sahallan

on 2 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Hubungan Etnik.

Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Hubungan Etnik.
DEFINISI DAN KONSEP
Dari segi bahasa : bermaksud tempat niat, maksud dan rahsia yang ditentukan Allah untuk setiap hukum.
Dari segi istilah : maslahah yang merangkumi samada menarik maslahah atau menolak mafsadah.
MAQASID SYARIAH
Ahmad Al-Raisuni : matlamat atau objektif yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat islam.
Ibn Asyur (1998) : mendifinasikan maqasid syariah sebagai tujuan utama dan rahsia agung yang terkandung dalam syariah islamiyyah.
Ibn Asyur (1998) : maqasid terserlah menerusi dua bentuk :
KEPENTINGAN MAQASID SYARIAH
Sebagai unsur penting terutamanya dalam mengeluarkan hukum bagi memastikan setiap hukum seiring dengan kehendak dan matlamat Allah s.w.t mensyariatkan.
Dapat menjelaskan tujuan dan hikmah pensyariatan sesuatu hukum samada secara umum atau khusus.
Dapat menguatkan keyakianan terhadap Islam dan menjadikan muslim lebih bersungguh-sungguh melaksanakan suruhan Allah s.w.t.
KATEGORI MAQASID SYARIAH.
Imam Al-Syathiby membahagikan tujuan syariah kepada 3 kategori :
PENGENALAN
Islam adalah cara hidup yang komprehensif dan relevant dengan perubahan zaman dan keadaan umat islam yang berbilang kaum, bangsa dan budaya.
Ia nya merangkumi aspek aqidah, syariat dan akhlak yang berupaya memastikan kehendak seluruh umat islam dan manusia sejagat dipenuhi dan dipelihara ke arah kesejahteraan di dunia dan akhirat.
SYARIAH
Berasal dari perkataan Arab, syara'a yang bermaksud tempat yang dihubugkan kepada air yang mengalir dan tidak pernah putus ataw berhenti (Yusuf Al-Qardhawi)
Ianya juga didefinisikan sebagai undang-undang dan peraturan yang ditetapkan Allah kepada hambanya untuk diikuti. Mengandungi hubungan manusia dengan Allah s.w.t dan hubungan manusia sesama manusia.
MAQASID UMUM
Maqasid yang boleh dilihat dalam hukum-hakam yang wajib dan melibatkan semua individu secara umum.
MAQASID KHUSUS
Cara yang digunakan oleh syariah bagi merealisasikan kepentingan umum melalui tindak-tanduk perseorangan seperti hukum-hakam dalam matlamat,jenayah dan sebagainya.
Perkara terpenting menjadi tiang bagi menegakkan kemaslahatan dunia dan agama.
5 keperluan asasi yang menjadi agenda utama syariah Islam :
a) memelihara agama.
b) memelihara nyawa.
c)memelihara maruah dan nasab keturunan manusia.
d)memelihara harta.
e)memelihara akal fikiran.
MAQASID AL-DHURURIYYAT
MAQASID AL-HAJIYAT
Keperluan hidup untuk menghindarkan diri dari kesulitan dan menghilangkan kesempitan hidup di dunia dan akhirat.
MAQASID AL-TAHSINIYAT
Ianya dapat membantu ke arah penyempurnaan maslahah untuk tujuan keselesaan dan kecantikan yang berlandaskan kemuliaan akhlak.
Full transcript