Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fremskudt sagsbehandling på Konference: Fremtidens socialpsykiatri

Oplæg til konference om Fremtidens socialpsykiatri 17. december 2013. Områdechef Lissi Nielsen, Rudersdal Kommune og Projektchef Jesper Henriksen, Socialt Udviklingscenter SUS

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fremskudt sagsbehandling på Konference: Fremtidens socialpsykiatri

Fremskudt sagsbehandling
Hvad kommer der ud af det?
Billeder fra Rudersdal
Fælles drøftelse
Hvordan får I kontakt med de skjulte borgere hos jer?
Hvilket spørgsmål er vigtigst at stille til oplægsholderne?
Hvad er det mest interessante I tager med jer hjem?
Hvad ville bekymre jer ved at indføre fremskudt sagsbehandling i jeres kommune?
Opgaven
At
udvikle
fire modeller (OMA!) for fremskudt sagsbehandling
At
afprøve
og monitorere de fire modeller
At justere og samle til
én model
Hvorfor fremskudt sagsbehandling?
Borgere vi endnu ikke har kontakt med
Borgere vi har mistet - eller er ved at miste - kontakten med
Tidligere indsats
For borgerne
Samarbejdet internt
Samarbejdet eksternt
Økonomi
For kommunen
Forhindret social deroute
Bedre relation til kommunen - generelt!
Også indirekte gevinster:
Flere findes tidligt
Mere relevante indsatser
Hvad er fremskudt sagsbehandling?
Opsøgende og tidlig indsats
Udgående
Aktivt koordinerende
Recovery-orienteret
Helhedsorienteret sagsbehandling
Hvor mange borgere?
Påbegyndte forløb: 166
Afsluttede forløb: 127
Opfølgning efter 3 måneder: 90
(+ 85 der ikke er monitoreret)
...også uden at det bliver til fremskudte sager
Tværfaglig organisatorisk forankring
Tværfagligt samarbejde i praksis
Eksterne samarbejdsparter
Kompetencer
Øget trivsel
- En forebyggende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder
3
4
6
5
2
1
Vurdering og fordeling
Kontakt til borger
Intern sagsoplysning
Første møde med borger
Henvendelse
Videregivelse til fremskudt sagsbehandling
9
10
12
11
8
7
Møde med borger
Indkaldelse til koordinerende møde
Koordinerende møde
Opdatering
Ekstern sagsoplysning
Behovsvurdering
14
13
Opfølgning
Afslutning
Gode råd til første møde med borger
Samarbejds-
aftale
IT-rygsæk
Samarbejde mellem fremskudt sagsbehandler og øvrige sagsbehandlere
Sagsbehandle-ren som coach
Koordinerende rolle ift. privatsfæren
Koordinerende møde
Opfølgning
Screeningsskema
Netværkskort
Netværkskort
Netværkskort
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale

Udrettedagsorden
Udrettedagsorden
Udrettedagsorden
Tilbagegives
SKP
Arbejdsgang med 14 trin
8 Aktivitetsbeskrivelser
4 skabeloner
Gode råd til første møde med borger
Samarbejdsaftale
IT-rygsæk
Samarbejde mellem Fremskudt sagsbehandler og øvrige sagsbehandlere
Sagsbehandleren som coach
Koordinerende rolle i forhold til borgerens privatsfære
Koordinerende møde
Opfølgning
Screeningsskema
Netværkskort
Samarbejdsaftale
Udrettedagsorden
”Det har været fantastisk at have den fremskudte sagsbehandler. Hun har hjulpet mig med alle de svære papirer. Hun hjalp mig med min lægeerklæring og med at få mentor, så jeg har kunnet få organiseret mit studie, så det passer til, hvad jeg kan gennemføre lige nu. Det var ikke mig, der skulle tage kontakten, og det hjalp mig rigtig meget. Hun tog fat i det, der var Mount Everest for mig”.
: ”Ja, det [koordinerende møde] var rigtig godt, for jeg fik et rigtig godt indblik i, at de personer, der sidder og behandler det, de gør det faktisk meget godt, og de vil gerne hjælpe dig. Man fik overblik over, hvem der skulle have hvad og hvorfor, og jeg fik en helt anden opfattelse af dem, der sidder og behandler. Før var jeg bare rigtig sur og syntes de var nogle kællinger, men nu synes man jo faktisk, at de er ok.”
Hvad er det, der får fremskudt sagsbehandling til at virke?
Vi finder borgere med støttebehov hurtigere
Når vi har fundet dem, handler vi hurtigere
Vi giver borgerne kvalitativt bedre løsninger
Full transcript