Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ขัตติยพันธกรณี

No description
by

P'poowadon Ctb

on 24 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ขัตติยพันธกรณี

ที่มาเเละความสำคัญ
จุดมุ่งหมายของการพระราชนิพนธ์
ขัติยพันธกรณี หมายความว่า เหตุอันเป็นข้อผูกพันของกษัตริย์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์
เพื่ออำลาเจ้านาย พระบรมวงศ์ เพราะทุกข์โทมนัส
เนื่องจากฝรั่งเศษเข้ามาคุกคามอธิปไตย ในประเทศสยาม
เเละ
สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ทรงนิพนธ์ตอบเพื่อทำให้
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เปลี่ยนพระราชหฤทัยจากพระราชนิพนธ์ของพระองค์
ขัตติยพันธกรณี
ชื่อเรื่อง
ขัตติยพันธกรณี

พระราชนิพนธ์ใน: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ สมเด็จกรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพ

ช่วงเวลาที่เเต่ง
ร.ศ. ๑๑๒ หรือ พ.ศ. ๒๔๓๖

ประเภทคำประพันธ์
ร้อยกรองประเภทโครงสี่สุภาพเเละอินทร์วิเชียรฉันท์
ลักษณะคำประพนธ์
โครงสี่สุภาพ

อินทรวิเชียรฉันท์

คุณค่าทางวรรณศิลป์
คุณค่าด้านสังคม
คุณค่าด้านสังคม

๑. สะท้อนความคิด ความเชื่อของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี
๒.ปลุกจิตสำนึกให้คนในชาติหวงแหนรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ดำรงอยู่สืบไปและตระหนักถึงความเหนื่อยยากของบรรพบุรุษที่ต้องยอมแลกด้วยชีวิต
เพื่อรักษาฝืนแผ่นดินนี้ไว้
รัชกาลที่.๕ทรงโทมนัสจากวิกฤตการณ์รศ.๑๑๒
ขัตติยพันธกรณี
จัดทำโดย

กระตอย
By 6/1 BP.school
เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์ มะนะเรื่องบำรุงกาย

ส่วนจิตต์บมีสบาย ศิระกลุ้มอุราตรึง

แม้หายก็พลันยาก จะลำบากฤทัยพึง

ตริแต่จะถูกรึง อุระรัดและอัตรา
ตัวอย่าง อินทรวิเชียรฉันท์
ตัวอย่าง โครงสี่สุภาพ
เจ็บนานหนักอกผู้ บริรักษ์ ปวงเฮย

คิดใคร่ลาลาญหัก ปลดเปลื้อง

ความเหนื่อยแห่งสูจัก พลันสร่าง

ตูจักสู่ภพเบื้อง หน้านั้น พลันเกษม
๑.มีการใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลายเป็นแบบอย่างของการแต่งลิลิต
๒. ไพเราะด้วยสัมผัสนอก สัมผัสใน สัมผัสสระและอักษร การเล่นคำซ้ำคำ
๓. มีการใช้ภาพพจน์ต่างๆ ทั้งอุปมา อุปลักษณ์ อัพภาส ฯลฯ
๔.บทนิราศก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอันเป็นความงามเชิงวรรณศิลป์ได้ดี
๕. การปิดเรื่องน่าประทับใจ คือ การตั้งจิตอธิษฐานของกวีผู้แต่เป็นบทที่มีผู้จดจำกันได้มาก
เหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒
ไทยขันแย้งกับฝรั่งเศษเรื่องเขตดินเเดนทางด้าน เขมรฝรั่งเศษส่งเรือปืนแล่นผ่านป้อมพระจุลจอมเกล้าฯเข้ามาจอดทอดสมอหน้าสถานทูตและยื่นยันคำขาดเรียกร้องดินเเดนทั้งหมดทางฝั่งตะวีนตกของแม่น้ำโขง เหตุการณ์นี้้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเสีย
พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจนทรงพระประชวรหนัก ระหว่างนั้นทรงได้พระราชนิพนธ์บทโครงและฉันท์ระบายความทุกข์โทมนัสในพระราชหฤทัยจนไม่ทรงปรารถนาที่จะดำรงพระชนม์ชีพอีกต่อไป
ฝรั่งเศสให้ยื่นคำขาดแก่ไทย 3 ข้อ ดังนี้
1.ฝรั่งเศสจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง
2. ไทยต้องลงโทษนายทหารทุกคนที่ก่อการรุกรานชายแดน
3. ไทยต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวน 3 ล้าน ฟรังค์เหรียญทอง

สารคดี มูลเหตุในวิกฤตการณ์ รศ.๑๑๒
วิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒​ ครบรอบ๑๑๙ปี
สยามกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒
ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปราการแห่งการต่อสู้ ร.ศ.๑๑๒
จำนวนเงินที่ไทยต้องเสีย รศ.112
นาย สิริศักดิ์ ทองพลาย เลขที่ 16 ม.6/1
นาย ภูวดล ก้อนคำ เลขที่ 17 ม.6/1
นาย ยุรนันท์ ฉิ่มสุข เลขที่ 18 ม.6/1
นาย ธนพล ศรีขำ เลขที่ 31 ม.6/1
นาย ธนพัต ผลประเสริฐ เลขที่ 34 ม.6/1
นาย ปรมินทร์ สามเสน เลขที่ 35 ม.6/1

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
บรรณานุกรม
เว็บไซต์ ก้าวทุกวินาที,วิเคราะห์งานประพันธ์เรื่อง "ขัตติยพันธกรณี",ศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1599

เว็บไซต์ Prezi ,Petcharat Namwong on Prezi,ขัตติยพันธกรณี

เว็บไซต์ Prezi ,Paranee Usaha on Prezi,ขัตติยพันธกรณี

วีดีโอจาก

เว็บไซต์ YOUTUBE,จำนวนเงินที่ไทยต้องเสีย รศ.112,ROONG168,เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ย. 2012

เว็บไซต์ YOUTUBE,ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปราการแห่งการต่อสู้ ร.ศ.112,NavyChannel Thailand,เผยแพร่เมื่อ 28 ต.ค. 2012
เว็บไซต์ YOUTUBE,สยามกับวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112,พฤฒิพล ประชุมผล,อัปโหลดเมื่อ 3 มิ.ย. 2011

เว็บไซต์ YOUTUBE,สารคดี มูลเหตุในวิกฤตการณ์ รศ.112,Jatupon Chon,เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2014

ขอขอบคุณ
คณะทีมงานของ น.ส. กัญญารัตน์ กลิ่นปรุง ที่ได้ทำเพาเวอร์พอยนำเสนอข้อมูล เเละเป็นเเบบอย่างในการนำเสนอ
Full transcript