Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Deel 1 Immunologie: basis, auto-immuniteit, therapie

No description
by

J Spierings

on 5 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Deel 1 Immunologie: basis, auto-immuniteit, therapie

Immunologie, auto-immuniteit en therapie. Deel 1
Hoe herkent het adaptieve immuunsysteem pathogenen?

Antigeen presentatie en herkenning
MHC (major histocompatibility complex): oppervlaktemoleculen
klasse I: op elke kernhoudende cel
klasse II: op macrofagen, dendritische cel, actieve B cel
Deel 1: Basis immunologie
Hoe herkent het immuunsysteem een microorganisme?
TLRs

Hoe reageert het op zo'n microorganisme?
Aangeboren en adaptieve immuunrespons

Hoe weten afweercellen waar de infectie is?

Hoe herkent het adaptieve immuunsysteem pathogenen en
hoe wordt het geactiveerd?
HLA systeem en antigeen presentatie

Waarom vallen we onze eigen cellen niet aan?
Tolerantie en co-stimulatie

Spelers binnen het adaptieve immuunsysteem
T en B-cellen
Activatie adaptieve respons
B cellen
- herkenning antigenen via MHC II systeem
- binding aan specifieke B cel receptor
- productie immunoglobulines
Antigeen bewerking
Immuunglobulines
Subklasse
IgG: late respons
IgA: mucosaal
IgM: vroege respons
IgE: op basofiel/mestcel.
IgD: op B cel
Waarom valt het immuunsysteem geen lichaamseigen cellen aan?
Tolerantie
Perifeer (lymfeklier)
Positieve selectie: herkenning MHC klasses
Negatieve selectie: deletie autoreactieve Tcel
NEJM 2011
Activatie T- lymfocyt alleen bij co-stimulatie!
Herkenning via Toll Like Receptors
Overzicht
1. T cel receptor bindt aan MHC
2. Signaal 2:
Co-stimulatie (CD28-B7)
3. Signaal transductie: fosforilering en intracellulaire cascade
4. Differentiatie en proliferatie T cel (oiv cytokinen)
T cellen
"Co-stimulatie " door T cel
Elke B cel 1 specifiek antilichaam
Grote variatie antigeenbindend deel
Verschillende epitopen antigeen activeren B cellen
Een deel voor antigeenbinding en een effector deel
Zware keten bepaalt subklasse

Isotype switch
IgM: snel, groot en lage affiniteit.
Naar IgG/IgA/IgE/: hoge affiniteit

Complement systeem
Onderdeel aangeboren immuunsysteem
Samenwerking adaptieve immuunsysteem

Effect:
- opsonisatie: fagocytose door macrofagen en neutrofielen
- lyse
- aantrekken neutrofielen
- bewerken immuuncomplexen
- veranderen celmembraan pathogeen (MAC): celdood
Nature Immunology 11, 785–797 (2010), Roitt
Voor celgemedieerde immuunrespons.
Activatie macrofaag

bv bij parasitaire infecties
activatie humorale afweer
maar ook auto-immuun granulomateuze ontstekingen
maar ook allergie
IL-9
IL-13
zonder 2e signaal: geen activatie
10% van alle onrijpe T cellen overleeft
co-stimulatie
in lymfeklier
Remming T cel
Subpopulatie CD4+ cellen
Th1 differentiatie
dendritische cel
macrofagen
hoge antigen load
Th2 differentiatie
mestcel
B cellen
lage antigen load
Treg differentiatie
dendritische cel
in afwezigheid van IL-6
MHC I
:
virus
epitoop presentatie aan
CD8+ T cel

MHC II: bacterie
epitoop presentatie aan
CD4+ T-cel

constant
domein
specifiek !
(1 antigeen)
binding CD8+ receptor T cel
binding CD4+ receptor T cel
binding CD4+ T cel receptor (TCR)
binding CD8+ T cel receptor (TCR)
Cytotoxische T cel
Differentiatie gestuurd door cytokinen
"signaal 3"
Bacteriën overleven in cytoplasma macrofaag
Th1 respons en INFy nodig voor granuloomvorming
Th17
Afweer extracellulair microorganismen
(Antibacteriele eiwitten, neutrofielen activatie)
Overactieve Th17 cellen in autoimmuunziekten
(IBD, psoriasis, MS)
Nieuw therapeutisch target (IL-17 en IL-23)
IL-23: "survival factor"
belangrijk bij chronische inflammatie
afwijkingen bij AI ziekten
Regulatoire T cel
" FoxP3, Treg's, Anti-inflammatoire lymfocyten"
Remmen immuunrespons als infectie geklaard is
Remmen auto-reactieve T cellen
IL-10/TGF B
Meestal antigeen onafhankelijk.
Rollenspel!
Hoe herkent het immuunsysteem een micro-organisme en hoe reageert het hier op??
Aangeboren immuunrespons
Aangeboren immuunsysteem herkent molekulen van grote groepen micro-organismen via TLRs
TLRs aanwezig op macrofaag en dendritische cel
Zowel via fagocytose als via TLRs activatie intracellulaire cascade signaaltransductie

Productie en secretie cytokinen en regulatie adaptieve immuunrespons
Fagocytose door macrofaag en dendritische cel
Productie cytokinen en chemokinen
Activatie en mobilisatie neutrofielen en monocyten
Expressie moleculen endotheel bloedvat: adhesie en migratie neutrofielen (PMNs)
Neutrofielen: fagocytose. Granules met enzymen schadelijk voor microorganisme
Secundaire weefselschade
Antigeen presentatie aan lymfocyten (dendritische cel, langerhans cel)
In lymfeklier activatie antigeen-specifieke lymfocyt
Migratie lymfocyten vergelijkbaar met neutrofielen migratie
30 eiwitten
activatie door cleaving
cascade tot actief C3
Op bv celoppervlak bacterie
1.
C1q
bindt aan IgM (of IgG)
2. C2+C4 --> C3 convertase
Selectie T cellen in thymus obv T cel receptor
Deletie autoreactieve B cellen in beenmerg, milt en lymfeklier
Co-stimulatie
Centraal (thymus)
Grote variatie T en B cel receptoren gewenst!
Elke receptor is verschillend, 1 soort receptor per T cel
Mogelijk ook binding lichaamseigen antigeen
Selectie dus noodzakelijk!
Na rijping thymus naar perifere weefsel
Verschillende mechanismen ter voorkoming autoreactiviteit
CD8+
Activatie via MHC klasse I
Doel: Geïnfecteerde cel of kankercel
Front. Immunol. Nov 2013
Th 2 cellen via MHC II
CD40 ligand
Belangrijk voor activatie
en
isotype switching!
Binding aan lectine of spontane C3 convertase
Continue verwerking lichaamsvreemde eiwitten
J.Spierings
Antigeen bewerking
Full transcript