Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gazdasági alapfogalmak

No description
by

Cinti Szűcs

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gazdasági alapfogalmak

Gazdasági alapfogalmak
A közgazdaságtan 3 alapkérdése
1.Mit termeljünk?
A modern gazdaságokban a piaci folyamatok során alakul ki a keresletnek és kínálatnak megfelelően.

2.Hogyan termeljünk?
Minden gazdaság igyekszik az erőforrásait a lehető leghatékonyabban kihasználni pl.:tőkejavak, ásványkincsek...

3.Kinek termeljünk?
Ezalatt a javak elosztását értjük, ami a jövedelmek elosztásától függ, ami pedig a termelési tényezők elosztásával függ össze.
Elméleti gazdaságtan
Elméleti alapot ad az alkalmazott közgazdaságtan különböző területein.

Mikroökonómia:
egymástól elkülönült piaci szereplők együtteseként vizsgálja a gazdaságot, modellezi a szereplőket és a piacokat.

Makroökonómia:
a közgazdaságnak az a része, amely összevontan (aggregálva) vizsgálja a gazdaság egészének teljesítményét, állapotát, fejlődési tendenciáit.

Nemzetközi közgazdaságtan:
a nemzetközi vállalatok, pénzügyek, cserefolyamatok közgazdasági sajátosságait elemzi mikro- és makroökonómiai szempontból.
Alkalmazott gazdaságtan
Konkrét területeken alkalmazzák a közgazdaságtan elméleteit.


Részei:
marketing
számvitel
statisztika
pénzügyi gazdaságtan
vállalati gazdaságtan
Gazdasági körforgás
A javak
megtermelője
, jövedelme a javak eladásából származik, célja a
profit maximalizálása
. Kiadása a háztartásoknak fizetett elsődleges jövedelmek, mint például munkabér, kamat...
Vállalat
A javak
végső
fogyasztója. Célja, hogy szükségleteit kielégítse, ezért javakat vásárol a vállalattól, illetve termelési tényezőket biztosít a vállalatnak. Ebből származnak a
jövedelmei
.
Háztartás
Szabályozza
a gazdaság piacait, megteremti a kereteket a működéséhez, mint például törvények, jogszabályok, szervezetek, ezen kívül
adókat
von el,
közjavakat
és
segélyeket
biztosít.
Állam
Termelési tényezők piaca
Itt adják el vagy bérbe a háztartások a termelési tényezőket a vállalatoknak a különböző elsődleges jövedelmekért. Pl.: munkabér, kamat.
Fogyasztási javak piaca
Ezen a piacon a vállalatok adják el a javakat a háztartásoknak, ebből származik a bevételük, illetve a köültségek kifizetése után a profitjuk.
KÖZGAZDASÁGTAN
Olyan társadalomtudomány, amely a széles értelembe vett termelési folyamattal foglalkozik, melynek elemei a javak termelése, elosztása, cseréje és fogyasztása.
Módszerei
Modellezés:
a közgazdasági modellek a valóság egyszerűsített, áttekinthető leírásai. Alkotásuk során a gazdasági jelenségeket befásoló tényezők közül eltekintünk a lényegtelenektől és a véletlenszerűektől, csak a lényeges elemeket vizsgáljuk és ezekből vonunk le következtetéseket.

Gazdasági modellek érvényesülését befolyásoló tényezők:
a gazdaságban nincsenek laboratóriumi körülmények, sok a kiszámíthatatlan tényező
az információk egy része nem gazdasági jellegű, mégis befolyásoló tényező (időjárás)
egy gazdasági esemény több eltérő hatást is kiválthat.
A gazdaság alapelemei
gazdasági tevékenység:
minden olyan tevékenység, amely a szükségletkielégítést szolgálja.

szükséglet:
az emberekben felmerülő hiányérzet/igény, amely cselekvést vált ki annak megszüntetésére.

javak:
olyan termékek és szolgáltatások, amelyek a szükségletkielégítést szolgálják.
Termelési tényezők
A javak előállítására felhasznált gazdasági erőforrások.
munkaerő (LABOUR):
az ember mindazon szellemi és fizikai képességeinek összessége, amit a termelés során felhasználhat. Ellenértéke: munkabér(w-wage)
természeti tényezők (LAND):
a természetben szabadon megtalálható, termeléshez hasznosítható erőforrások. Ellenértéke: földjáradék (bérleti díj)
tőketényezők (CAPITAL):
olyan termeléssel előállított javak, amelyek felhasználhatók további termeléshez.Ellenértéke: kamat(i)
vállalkozó (ENTERPRENEUR):
speciális munkaerő, amely a többi tényezőt működteti profitszerzés céljából.Ellenértéke: profit
információ:
új termelési tényező. jelentősége napjainkban egyre nagyobb pl.: új termékekről, korszerű technológiákról.

Szűkösség
A gazdaságot általánosságban jellemző jelenség, amikor a termeléshez rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek a szükségletek teljes kielégítéséhez.
TLH-görbe:
azt mutatja meg két termék esetén, hogy a rendelkezésre álló termelési tényezőkkel hatékony termelés mellett maximálisan mennyi terméket lehet előállítani.
Alternatív költség:
az a termékmennyiség, amelynek termeléséről le kell mondanunk egy másik termék termelése érdekében.
Abszolút előny
Egy termelőnek (országnak) annak a terméknek az előállításában van abszolút előnye, amit hatékonyabban, nagyobb termelékenységgel tud előállítani más termelőkhöz képest.
Komparatív előny
Egy termék előállításában annak a termelőnek van komparatív előnye, akinek:
nagyobb az abszolút előnye
kisebb az abszolút hátránya
a terméket kisebb alternatív költséggel állítja elő
Gazdasági rendszerek
nek nevezzük a gazdasági szereplők között kialakuló kapcsolatok összességét, a gazdasági körforgás megvalósulásának módját.
GAZDASÁGI RENDSZEREK
Tiszta piacgazdaság
A termelési tényezők
magántulajdonban
vannak
A gazdaság szereplői
szabadon
dönthetnek
A
piac
hangolja ösze a termelést a szükségletekkel
Az államnak a gazdasági folyamatokban
nincs szerepe
Központosított tervgazdaság
A termelési tényezők többsége
állami tulajdon
ban van
A gazdaság szereplői nem dönthetnek szabadon, az állam kötelező
utasítások
kal irányítja a termelést
Az állam hangolja össze a termelést a szükségletekkel
A piacnak
minimális
a szerepe a gazdasági folyamatokban
Vegyes gazdaság
Alapvetően
piacgazdaság
, amelyben az állam aktívan befolyásolja a gazdaság működését.
A
piac
hangolja össze a termelést a szükségletekkel
A gazdaság szereplői
szabadon
dönthetnek
A termelési eszközök többsége
magántulajdonban
van, de létezik állami tulajdon is

Az állam fontos szerepet vállal
pl.: közjavak biztosítása, jövedelmek újraelosztása, versenyszabályozás, externáliák kezelése (piacon kívüli hatások)
Full transcript