Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aardrijkskunde presentatie

No description
by

Emmelie Huntink

on 21 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aardrijkskunde presentatie

Zomerbedverdieping Wonen in Nederland: 2.2 Hoge dijken of brede rivieren & 2.3 Internationaal rivierbeleid. Kribben en strekdammen Kribben Strekdam Uiterwaard vergraving Van: Emmelie Huntink (neven) Geul Rivierbedverruiming
+minder kans op een overstroming
+natuurgebied: recreatie, vee
-zeer intensief en vrij duur
- korte duur -> sedimentatie + minder intensief /duur
+ vervoerd overtollig water
- groeit dicht Hoogwatergeul Aangelegde dijken
+ doorstroombaarheid
- zeer intensief
- ingrijpend Verruiming
+ heeft geen invloed op het landschap
+werkt in tijden van hoog water
- het is duur
- voor korte duur -> sedimentatie Kribverlaging Opstuwing
+ effectief
+ goedkoop
+ weinig moeite
- de functie van de krib verminderd Dijkverlegging Verbreding winterbed
+ zeer effectief
+ werkt voor een langere tijd
- zeer intensief, achterliggende land
- duur en kost veel tijd. Obstakelverwijdering Belemmering
+ eenmalig
+ effectief
- missen van een stuk infrastructuur Retentiebekken Opslag punt
+ effectief en tamelijk veilig
+ waterstrand stroomafwaarts verlaagd
+ verdere maatregelen niet nodig
+ kan bij leegstaan worden gebruikt als weiland
- overstroming mogelijk
- dingen moeten wijken Noodoverloopgebied + helpt in noodsituaties
- dingen moeten wijken
- gevaarlijk Maaswerken Dijkverzwaring Inklinking Overstromingen van 1993 en 1995
Minder overstromingen
Betere bevaarbaarheid
Een natuurlijkere Maas Grensmaas Juliana-kanaal Geschiedenis
Normalisatie/kanalisatie 2.2 Hoge dijken of brede rivieren retentiebekken 2.3 Internationaal rivierbeleid Stroomgebied: Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland. Waterbeleid in Nederland Overheid
Waterschap
NGO's De Rijn moet schoner De Slufter Vervuiling
Rijnconferentie
Intergouvernmentale samenwerking
Rijnchemieverdrag, Rijnzoutverdrag, Thermische vervuilig van de Rijn
Verbetering Actieplan Hoogwater Doelen:
vermindering risico's op schade
vermindering hoog waterstanden
bewustwording van burgers
verbetering voorspellingssyteem Bescherming van de Maas Actualiteit Vragen Hoogwaterplan Maas
Verdrag ter bescherming van de Maas
Verdrag afvoer van de Maas
weinig succes
Actieplan Hoogwater Maas ontbreekt 'Grootste rivieren bereiken hoogste peil' De grote rivieren bereiken vandaag in de loop van de dag (7 februari jl.) naar verwachting het hoogste peil in deze hoogwaterperiode. Rijkswaterstaat voorziet dat de Rijn bij Lobith zal stijgen naar 13,96 meter boven NAP. Na het weekeinde is de waterstand weer gezakt naar ongeveer 13,00 meter boven NAP. De hoge waterstand wordt veroorzaakt door neerslag in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en smeltwater van de vele sneeuw die vorige maand is gevallen. Ook in de Maas, die wordt gevoed door hemelwater uit de Ardennen, is sprake van hoogwater.

Door het hoge water zijn uiterwaarden langs Waal, Rijn, IJssel en Maas ondergelopen, veerponten uit de vaart genomen en stuwen geopend. Er is alleen sprake van overlast. Rijkswaterstaat start pas met speciale hoogwaterberichtgeving als de waterstand boven de 14,00 meter boven NAP komt en door zal stijgen naar 15,00 meter boven NAP.

Bron: Volkskrant Toepassing van 'Ruimte voor de rivier' in Nederland Ruimte voor de Rivier Overstromingen van: 1993 en 1995
Deltaplan voor de Grote Rivieren
Wet op Waterkering
2006: Ruimte voor de Rivier
tot 2015, 2 miljard Dwarsdoorsnede van een rivier 1.Welke mogelijkheid om de waterstand te verlagen, de neven of de hoogwatergeul, zal meer weerstand oproepen bij de burgers en waarom?
2.Op welke 2 manieren beïnvloeden de veranderingen in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland de rivier in Nederland? 1. Kribben en strekdammen hebben overeenkomsten.2. Een retentiebekken is hetzelfde als een noodoverloopgebied.

3. Dijkverzwaring is één van de maatregelen van 'Ruimte voor de rivier'. Waar of niet waar? Zijn er nog vragen?
Full transcript