Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAVRAM KARİKATÜRLERİ /Yasemin UYSAL

No description
by

yasemin uysal

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAVRAM KARİKATÜRLERİ /Yasemin UYSAL

KAVRAM KARİKATÜRLERİ /Yasemin UYSAL
Bölümün Amacı:
Bu bölümde; Fen derslerinde kavram karikatürlerinin kullanılmasını konu alan örnek etkinlikler sunmak amaçlanmaktadır.
Özellikleri:
Genellikle günlük yaşamda karşılaşılan durumları ele alma
Duruma ilişkin alternatif bakış açıları sunma
Fikirlerin görsel temsili
Diyalog şeklinde minimal metin
Alternatif bakış açıları eşit statüde
Sen ne düşünüyorsun? sorusuyla alternatif fikirleri keşfetme.
Faydaları:
Düşünceleri rahatça ifade edebilme fırsatı
Okuma becerisini geliştirme
Kavram yanılgılarını ortaya çıkarma
Argümantasyonu destekleme
Grup çalışması
Kavramsal değişim
Problem çözme
Feni konuşma
Motivasyonu arttırma
Sınıf yönetimini kolaylaştırma
Nedir?
Genellikle üç ya da daha fazla karakterin yaptığı çalışma
Tartışmanın resimle ifadesi
Bilimsel olarak doğru olan fikirle doğru olmayan fikirlerin test edilmesi
Feni öğrenmenin eğlenceli bir yolu
Geliştirildi:
Brenda Keogh
Stuart Naylor
ETKINLIK 1: KIMYASAL TEPKIMELER
Bu etkinlikte; öğrencilerin kimyasal tepkime kavramı üzerinde düşünmeleri ve bir olayın kimyasal tepkime olup olmadığına karar verirken hangi gözlemleri dikkate almaları gerektiğini keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin destekledikleri bir fikrin doğruluğunu test etmek için araştırma tasarlayabilmeleri, uygulamaları ve uygulamalardan elde ettikleri sonuçları bir fikri destekleme formatında kullanabilmeleri konusunda desteklemektir.
ETKINLIK 2: ASITLER VE BAZLAR
Bu etkinlikte; öğrencilerin asit ve baz kavramları üzerinde düşünmeleri ve asidik veya bazik özellik gösteren maddelerin değişimleriyle asitlik veya bazlık kuvvetleri arasında ilişki olup olmadığını keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin kendilerine sunulan fikirlerden konuyla ilgili doğru cevabı içereni seçmeleri, seçtikleri fikri destekleyecek deliller öne sürmeleri ve seçtikleri fikirle öne sürdükleri deliller arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir.
ETKINLIK 3: ISI VE IŞIK
Bu etkinlikte; öğrencilerin ısının ışıma yoluyla iletilebileceğini, ışık ve madde arasındaki etkileşim sonucu ışığın soğrulabileceğini veya yansıtılabileceğini, ısının maddede değişiklik meydana getirebileceğini keşfetmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerin kendilerine sunulan fikirlerden konuyla ilgili doğru cevabı içereni seçmeleri, seçtikleri fikri destekleyecek deliller üretmeleri ve seçtikleri fikirle ürettikleri deliller arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir.
Etkinlik No:

1
Etkinligin Konusu:
Kimyasal Tepkimeler
Sınıf Seviyesi:
Lisans 3. sınıf
Etkinliğin Amacı:
Bu etkinlikte;
Kimyasal değişmelerin, kimyasal tepkimeler sonucu meydana geldiğini kavramaları,
Kimyasal tepkime kavramını tanımlayabilmeleri,
Karşılaştığı bir olayın kimyasal bir tepkime olup olmadığına karar verebilecekleri kriterler üretmeleri,
Bilimsel kavramlarla ilgili tartışmalara katılmaları
Farklı bakış açılarının farkına varmaları
Bilimsel bir sorunun cevabına ulaşabilmek için araştırma tasarlamaları ve uygulamaları,
Deneysel sonuçları ve gözlemleri, bir fikri destekleyecek şekilde kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.
Kullanılacak Malzemeler:
Etkinlik kagıtları
Alka-Seltzer tablet
250 ml'lik beher
50 ml su
Uygulayıcıya Öneriler/Notlar:
Öğrencilerin kimyasal tepkimeler konusunu kavrayabilmeleri için maddenin tanecikli doğasıyla ilgili temel bir anlayışa sahip olmaları beklenmektedir.
Öğrencilerin ortaya attıkları hipotezleri test etmeleri sırasında bazı bilimsel süreç becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Bu konuda bazı öğrenciler desteklenmeye ihtiyaç duyabilirler.
Uygulama Basamakları:
Bu etkinlik kavram karikatürü kullanılarak yürütülür. Etkinliğin başlangıcında verilen kavram karikatürü, bilimsel bir soruyu ve bu bilimsel soruya ilişkin üç farklı karakterin konuşma balonlarıyla sunulmuş fikirlerini içermektedir. Bu şekilde bilimsel bir konuylailgili farklı bakış açıları sunulmuştur. Karikatürdeki fikirlerden biri doğru, diğerleriyse yanlış olarak verilmiştir.
Etkinliğe başlamadan önce öğrenciler küçük gruplara ayrılırlar. Küçük gruplardan kavram karikatünde yer alan bilimsel sorunun cevabını tartışmaları, karikatürdeki hangi karakterin fikrine katıldıklarını belirlemeleri, bu fikri desteklemek için delil oluşturmaları ve destekledikleri fikirle delil arasındaki ilişkiyi açıklamaları istenir.
Uygulama Basamakları:
Öğrencilerden 3-4 kişiden oluşan gruplar oluşturulur ve gruplardaki öğncilerin birlikte çalışmaları istenir.
"Bil bakalım, hangi gaz?" isimli etkinlik kağıdı fotokopi şeklinde gruplara dağıtılır ve bilgisayar ve projeksiyon kullanmak suretiyle ekrana yansıtılır.
Öğretmen kavram karikatüründe yer alan ilk ifadeler ve soru sınıfa okunur.
Kavram karikatüründe, soruya ilişkin olası cevaplar yer almaktadır. Bu cevaplar öğretmen tarafından okunur. Öğrencilere sorunun cevabına ilişkin kendi önerilerinin olup olmadığı sorulur. Şayet önerisi olan öğrenciler varsa bu öneriler tahtaya yazılır.
Uygulama Basamakları:
Öğrencilere sorun cevabıyla ilgili hangi fikre katıldıkları sorulur. Bu aşamada öğrencilerin grupça çalışmaları ve ortak bir karara varmaları istenir. Etkinliğin bu aşaması için 5 dakika süre verilir.
Grupların hangi fikri destekledikleriyle ilgili ortak kararları, grup sözcüleri aracılığıyla alınır. Her grubun fikri, grup isimleriyle birlikte tahtanın bir kenarına not edilir.
Uygulama Basamakları:
Gruplardan hipotezleri test etmeleri için bir araştırma tasarlamaları ve uygulamaları istenir. Böylece öğrencilerin seçtikleri fikri haklı çıkaracak delil üretmeleri, fikirleri ile delil arasındaki ilişkiyi açıklamaları beklenir. Bu aşamada öğrenciler, deney yapmaları ya da farklı kaynaklardan yararlanmaları için serbest bırakılırlar. Bu aşama zaman gerektiren bir aşama olduğu için bu aşama ve daha sonraki aşamalar bir sonraki ders zamanına bırakılabilir ve ders planındaki işleyişe devam edilebilir. Bu tercih, planlamaya bağlı olarak değişebilir.
Uygulama Basamakları:
Yukarıdaki aşama tamamlandıkn sonra gruplardan araştırmayla ilgili gözlemlerini ve sonuçlarını açıklamaları, bu bilgileri seçtikleri fikri destekleyecek şekilde sunmaları istenir.
Gruplardan biri delillerini sunarken diğer gruplar snulan delilleri değerlendirmeleri, grubun fikriyle delilleri arasındaki ilişkiyi test etmeleri, katılmadıkları nıktaları belirtmeleri konusunda cesaretlendirilirler. Böylece sınıf tartışması yoluyla grupların fikirleri ve fikirlerini desteklemek için ortaya koydukları deliller ele alınır ve kavram karikatüründe yer alan sorunun cevabına deliller ışığında ulaşılır.
Full transcript