Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SMMSMR02R1 College 4 2014-2015

No description
by

Erika Fekkes

on 8 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SMMSMR02R1 College 4 2014-2015

Sportmarketing Jaar 1
Deze week
4 belangrijke vragen tijdens marketing planning proces
Vandaag geven we antwoord op 2 vragen:
- Wat willen we bereiken?
- Hoe gaan we dat doen?
Wie wil ik bereiken? (marketing doelgroep)
Wat wil ik bereiken? (marketing doelstelling)
Hoe wil ik dat bereiken? (marketing strategie)
Op welke wijze wil ik dat concreet realiseren? (marketing implementatie adhv 4 P's)
Vijf criteria:
- Specifiek
- Meetbaar
- Acceptabel/ Ambitieus
- Realistisch
- Tijdsgebonden
Maar hoe ga je nu een marketingstrategie ontwikkelen?
(1) Tracey en Wiersma
(2) De portfolioanalyse (BCG)
(3) Ansoffmodel
(4) Porters generieke concurrentiestrategieën

De portfolioanalyse (BCG)
Stars: groot marktaandeel op een snelgroeiende markt
Cash cow: groot marktaandeel op een nauwelijks groeiende markt
Question mark: laag marktaandeel maar groeiende markt
Dogs: laag marktaandeel in een stagnerende markt.
-Build strategy (groeien)
-Hold strategy (handhaven)
-Harvest strategy (oogsten)
-Divest Strategy (afstoten)

Concurrentiegeoriënteerde strategiën (Porter)
Ansoff groeistrategie
Nadat we een gedeelte hebben bepaald waar we willen staan, een analyse hebben gemaakt van ons bedrijf (SBU's)
& hebben gekeken hoe we naar de plekken kunnen komen waar veel gras is.

Moeten we proberen ervoor te zorgen dat die andere koeien (concurrenten) niet mee gaan lopen!
Costleadership
Differentiation
Costfocus
Differentiation focus
Periode 2, college 4

Marketing doelstellingen bepalen en
strategieën ontwikkelenVerhage 2.4 & 2.5
De vries 3.5
Differentation strategy:
- hoge prijzen
- unieke diensten/produkten
- uitstekende kwaliteit
- aantrekkelijk merkimago
- groot aantal marktsegmenten
- hoog innovatief vermogen
- zich richten op niet prijsbewuste afnemers
Cost leadership:
- brede doelgroep
- reduceren van kosten
- verlagen van prijzen
- prijsbewuste afnemers
Costfocus strategy:
- lage prijzen
- minimale uitgaven
- zeer goede kennis van de markt
- beperkte groep afnemers
Differentation focus:
- product/dienst veschilt sterk van de concurrent
- produkt/dienst moet geheel voldoen aan de
wensen en eisen van een beperkte groep
Treacy & Wiersma
Dus:
1) In welk deel van het weiland wil ik uitblinken
2) Hoe ziet mijn bedrijf eruit in dat stuk
3) Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het gras opzoek; naar de uithoek van het weiland ga
4) Hoe zorg ik ervoor dat de andere koeien niet meelopen
Werkcollege:

Werk de volgende vragen uit (voorzien van argumentatie):

1. Voor welke groeistrategie is gekozen in de volgende situaties:
- Een finse importeur besluit inlineskates ook in Letland op de markt te
brengen.
- Een voetbal vereniging besluit een dames elftal op te richten
- Adidas gaat korfbalschoenen ontwikkelen en op de markt brengen.
- Rucanor ontwikkelt 'spinning - fietsen voor thuisgebruik, deze zijn
rechtstreeks via internet te bestellen.
Stel je voor dat de gehele markt een weiland is
Ga eerst bepalen in welk derde van het weiland je wilt gaan staan:
Als je weet in welk deel je wilt uitblinken;
maak vervolgens een overview
van je portfolio (SBU's). Hoe ziet mijn bedrijf eruit, in dit stuk van het weiland.
Als je weet waar je wilt staan, welke SBU's potentie hebben. Ga vervolgens bepalen op welke wijze je wilt groeien! maw: 'Hoe kom ik in de uithoek van dat weiland terecht? Waar er nog voldoende gras is'.
Marketing doelstellingen & strategie
Vorige week hebben we gekeken naar de vraag "Wie willen we bereiken?' Oftewel onze marketing doelgroep
Van analyse naar doelstelling
Vanuit je analyse heb je in de SWOT beschreven waar de grootste kansen/ bedreigingen liggen & heb je sterktes en zwaktes geformuleerd

Deze ga je met elkaar confronteren:
- kans vs sterkte (groeien)
- kans vs zwakte (ombuigen)
- bedreiging vs sterkte (verdedigen)
- bedreiging vs zwakte (terugtrekken)
Van analyse naar doelstelling II
Vervolgens omtrent de hoofdaandachtspunt/ main issue stel je marketingdoelstellingen op:

VB voor Hockeycub Score:
Kans: bouw van nieuwe vinexwijk vlakbij mijn complex
Sterkte: grote en nieuwe accommodatie

Doelstelling: Door middel van de inzet van mijn complex wil ik in het jaar 2015 honderd nieuwe jeugdleden hebben aangetrokken uit de nieuwe wijk.
Formuleren van doelstellingen
Oefening: Stel 2 SMART geformuleerde marketing doelstellingen op voor je eigen vereniging
Zodra we scherp hebben wat we willen bereiken moeten we een manier bedenken hoe we deze doelstelling gaan behalen
Oftewel 'Hoe'? Dit heet een marketing strategie
Een marketingstrategie is er om het succes en het overleven van een organisatie vast te stellen! En.... is uiteraard altijd voor de lange termijn (anders heet het een tactiek)
Volgens Tiggelaars is een strategie oa:

- de ultieme motivatie
- begint het bij de klant
- wat doe je wel & wat doe je juist niet

En in een weiland heb je gras & koeien
Full transcript