Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Маркетингийн судалгааны төрөл

No description
by

Dalanbayar temujin

on 19 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Маркетингийн судалгааны төрөл

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа :D
Агуулга
1. Маркетингийн судалгаа гэж юу вэ?
Маркетингийн судалгаа

Маркетингийн судалгаа гэдэг нь
хэрэглэгчид, өрсөлдөгчид ба зах зээлийн талаар мэдээ мэдээллийг зохион байгуулалттайгаар цуглуулж, тэмдэглэн дүн шинжилгээ хийх явцыг хэлнэ.

Маркетингийн судалгааг ямар зорилгоор хийдэг вэ?
Бизнесийн рискийг багасгах
Зах зээлийн асуудлыг танин мэдэх
Борлуулалтын янз бүрийн боломжууд тус бүрийн ашгийг тодорхойлох
Илүү сайн шийдвэр гаргах болон үйл ажиллагаагаа төлөвлөхийн тулд судалгаа явуулдаг.


Маркетингийн судалгааны төрлүүд
Маркетингийн судалгааны төрлүүд
Хичээлийн нэр:
Маркетингийн үндэс

Гүйцэтгэсэн:

Г.Намуун
Д.Тэмүжин
А.Наранчимэг
2. Маркетингийн судалгааны төрлүүд
3. Өгөгдөл цуглуулах аргуудын давуу ба сул талууд
5. Дүгнэлт
Өгөгдөл цуглуулах аргуудын давуу ба сул талууд
1. Ажиглалтын арга:

Объектыг идэвхтэй, системтэй, чиглэсэн зорилготой, тодорхой төлөвлөгөөтэй ойлгоход чиглэгдсэн судалгааны арга бөгөөд судалж буй объектын гадаад дүр төрх, шинж тэмдэг, харилцааны талаар мэдээлэл олж авах зорилготой юм.
Ажиглалт арга нь ажиглагч, ажиглалтын объект, ажиглалтын хэрэгсэл гэсэн элементүүдээс бүрддэг.
Маркетингийн судалгаа нь:

Эдийн засгийн судалгаа, социологийн судалгаанаас ялгарах онцлого нь бизнесийн шийдвэр гаргахад чиглэсэн байдаг.
Эдийн засгийн онолын загварууд, социологийн судалгааны аргуудыг хэрэглэдэг боловч зан үйл судлал, менежмент, сэтгэл судлал, санхүүгийн ололтуудаар байнга баяжиж байдаг.
Маркетингийн судалгааг хэлбэрээр нь:
Тоон
Чанарын гэж ангилдаг.
Үүргийнх нь хувьд:
Хэрэглэгчийн
Өрсөлдөгчийн
Зах зээлийн
Зар сурталчилгааны гэж ангилж болно.
Чанарын судалгаанд:
1. Ажиглалт
2. Туршилт
3. Ярилцлага
4. Фокус бүлгийн ярилцлага
Тоон судалгаанд:
1. Хэрэглэгчийн хэрэглээ хандлагын судалгаа 2. Ретинг, үнэлгээний судалгаа
3. Тандалт, мониторингийн судалгаанууд гэж ангилдаг.


Давуу тал:
-Судлах зүйлийнхээ талаар тойм төсөөлөл авахад энэ аргыг хэрэглэхэд илүү зохимжтой.
-Хэрэглэгчдийг янз бүрийн нөхцөлд олон талаас нь судлах боломжтой.
-Тусгай нөхцөл, багаж төхөөрөмж төдийлөн шаарддаггүй.Сул тал:
-Их цаг хугацаа шаарддаг.
-Судлаач өөрийн ажигласан баримт дээр тулгуурлан дүгнэлт гаргадаг учир мэдээлэл төдийлөн бодитой бус байх тохиолдол гарч болзошгүй.
-Нүдэн баримжаагаар цуглуулсан мэдээллийг боловсруулж тоон үнэлгээ өгөхөд төвөгтэй байдаг.
Ажиглалтын аргаар судалгаа явуулахад тавигдах шаардлага
-Судалж байгаа үзэгдлийн талаарх мэдээллийг нүдэн баримжаагаар голчлон цуглуулдаг учир, түүнийг бичиг баримт судлах, анкет, тестийн аргуудтай хослуулан хэрэглэх
-Судалж байгаа зүйлээ аль болохоор олон талаас нь янз бүрийн нөхцөл байдалд ажиглах
-Ажиглах эв дүй, ур чадварыг эзэмшсэн байх
Компаний эрхэм зорилго:
Үйлчлүүлэгчдийнхээ бизнесийн үйл ажиллагаанд судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр болзошгүй эрсдлийг бууруулж ашиг орлогыг нь нэмэгдүүлэх замаар Бүс нутгийн бизнесийн судалгааны салбарын зах зээлд тэргүүлэгч болох.
Бүтээгдэхүүний нэрний судалгаа
Энэхүү судалгаа нь хэрэглэгчид бүтээгдэхүүний нэрийг хэрхэн хүлээн авах вэ гэдэг? талаар судалдаг. Шинээр бүтээгдэхүүн гаргах эсвэл бүтээгдэхүүнийхээ нэрийг шинэчлэх гэж байгаа тохиолдолд энэхүү судалгааг хийдэг. Бүтээгдэхүүний нэр гэдэг маш чухал хүчин зүйлүүдийн нэг байдаг учраас дараах асуултуудыг харгалзан үзэж сонгох хэрэгтэй байдаг.
4.Санал асуулгын арга:
Энэ арга нь урьдчилан боловсруулаж төлөвлөсөн асуултуудын тусламжтайгаар тодорхой нэг асуудлуудыг шийдвэрлэж байдаг ба аман бичгийн гэсэн 2үндсэн хэлбэртэй.
Аман асуулгын арга нь амьдрал үйл ажиллагаанд түгээмэл хэрэглэгддэг. Судлаач судлуулагч 2-ын хооронд шууд харилцаа бий болгодог харьцангуй цөөн хүнийг хамарч их цаг хугацаа шаардаж байдаг.
Анкет буюу бичгийн асуулга нь харьцангуй богино хугацаанд олон хүнийг хамарч явагдадаг ба судлаач судлуулагч 2-ын хооронд шууд харилцааг бий болгодоггүй ба дараах хэлбэрүүдтэй.
Энэ аргад тавигдах үндсэн шаардлагууд
1.Шийдвэрлэх асуудлаа маш сайн төлөвлөж боловсруулсан байх.
2.Тухайн судалгаа нь цаг үетэйгээ нийцсэн эзнээ зөв олсон байх.
3.Тухайн асуулга нь амьдрал үйл ажиллагаанд нийцсэн тургамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгпсэн байх ёстой.
4.Асуулга судалгааны үр дүнг заавар журмын дагуу нэгтгэн дүгнэж боловсруулаж үр дүнг нь нэгтгэх ёстой.
5.Тухайн хүнийг асуултанд үнэн зөв хариулах боломж нөхцлөөр хангаж өгөх хэрэгтэй.
3. Ярилцлагын арга:
Энэ арга нь судлаач судлуулагч 2-ын хооронд шууд нээлттэй харилцааг бий болгодог тодорхой нэг асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдэсэн асуулт хариултын нэгдмэл системийг харилцан ярианы арга гэнэ.
Давуу болон сул талууд:

Судлаач судлуулагч 2нь хамтран тухайн асуудлыг цаг үед нь шийдвэрлэхэд чиглэгддэг.
Тухайн асуултанд өгч байгаа хариултаас болж төлөвлөсөн цаг хугацаандаа явагдахгүй нэмэлт цаг хугацаа шаардаж байдаг.
1. Ажиглалтын арга
2. Туршилтын арга
3. Ярилцлагын арга
4. Санал асуулгын арга

Өгөгдөл цуглуулах аргууд
2. Туршилтын арга:
Энэ нь зориудын зохиомол орчин нөхцөлд судалгааны багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн материалын тусламжтайгаар хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааны аль нэг талыг үнэн зөв тодорхойлход чиглэгдсэн судалгааны сүүлийн үеийн өвөрмөц хэлбэр.
Давуу тал:
Судлаач тухайн хүсэж байсан цаг үе, нөхцөл байдлыг хүлээлгүй орчноо зохиомлоор бий болох боломжтой
Судалгааны үр дүнг боловсруулаж дүгнэлт гаргахад хялбар
Сул тал:
Судалгааны үр дүнг зохиомол орчинд хийсэн гэдгийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.
Тусгай орчинд судлуулагч бие барих айх гэх мэт байдлаас болж судалгааны үр дүнд өөрчлөлт гарч болзошгүй.
Туршилтын аргад тавигдах үндсэн шаардлагууд:
1.Тухайн асуудлаа зөв сонгож тодорхойлж, судлах хүнээ сонгож тохиролцох
2.Тухайн судалгаанд хэрхэн яаж оролцох, юу хийж гүйцэтгэх журмыг судалгаанд оролцож байгаа хүмүүст маш сайн танилцуулж ойлгуулсан байх
3.Судалгааны явцад дүн шинжилгээ хийдэг байх
4.Судалгааны үр дүнг нарийвчлан тодорхойлж бусад аргуудын үр дүнтэй харьцуулан үзэх
Энэ аргаар судалгаа явуулахдаа дараах үндсэн шаардлагуудыг харгалзан үзэх хэрэгтэй.
1.Харилцах талууд харилцан ярилцах асуудлаа хамтран төлөвлөж хамрах хүрээгээ тодорхойлсон байх.
2.Харилцан ярилцаж байгаа асуудал нь цаг үеэ олсон, бидний амьдрал үйл ажиллагаанд тулгамдсан асуудал байх ёстой.
3.Тухайн харилцан яриа нь илэн далангүй, нээлттэй, санаа бодлоо илэрхийлэх боломж нөхцлөөр хангагдсан байх ёстой буюу бие биеэ ойлгож хүндтгэсэний үндсэн дэээр судалгааны үр дүн зөв гарна.
4.Харлцан ярилцаж байгаа асуудал нь тухайн хүний дотоод ертөнц нууцлалтай холбоотой байдаг учраас түүнийг бусдад задлаж ярихгүй байх.
5.Тавигдаж байгаа асуудал нь энгийн үг хэлэлгээр илэрхийлэгдэсэн ойлгомжтой, товч тодорхой, хоёрдмол санаа агуулаагүй байх ёстой.
6.Тавигдаж байгаа асуултууд нь эрэмбэ тэс дараалалтай байх бөгөөд тухайн асуудтанд өгч байгаа хариултууд нь дараагийн асуудтууд тавигдах нөхцөл нь болж байх ёстой.
7.Харилцан ярилцсан зүйлсийнхээ үр дүнг хамтран тодорхойлж , цаашдынхаа үйл ажиллагааг төлөвлөх.
Вирал маркетингийн судалгаа
Вирал маркетингийн судалгаа нь олон тооны харилцааны стратеги болон зар сурталчилгааний ROI-г хэмжих болон харьцуулдаг маркетингийн судалгаа юм.
Алгоритмын томьёог ашиглан нийгмийн мэдээллийн хэрэгслийн хэрэглээний коэффициэнтийг олдог. Эдгээр коэфициэнтүүд нь дараахь зүйлсээр хэрэглээний түвшний хэмжүүрүүдтэй нэгдмэл цогц болдог.
1. Тодорхой мэдээлэл холбооны хэрэгслүүдийн борлуулалтын нөлөө
2. Тодорхой мэдээллийн арга хэрэгслийн вирал маркетингийн бололцоо
Судалгааний үр дүн нь олон нийтрүү чиглэсэн сурталчилгааны арга барил болон ашиглахад тохиромжтой нийгмийн харилцааны хэрэгслүүдийг тодорхойлох явдал юм.
Тодорхой нэг компани шинэ бүтээгдэхүүн гарган тэрийгээ зорилгот хэрэглэгчдээ ашигтай хүргэхийн тулд тэднийг ямар media ашгилж байгаа гэдгийг нь мэдэхийн тулд вирал маркетингийн судалгаа хийдэг.


4. Харьцуулсан жишээ
• Бүтээгдэхүүний нэр энгийн байх нь ойлгох, унших, үсэглэхэд хябар байдаг. Хамгийн дээд тал нь 2 үгнээс бүтсэн байх хэрэгтэй.
• Бүтээгдэхүүний нэр тод уран дүрслэлтэй байх шаардлагатай, энэ нь хэрэглэгчидэд хүчтэй сэтгэгдэл үлдээдэг. Жишээ нь К үсгээр эхэлсэн нэр нь санахад илүү хялбар байдаг.
• Бүтээгдэхүүний нэр дараа нь санахад дотно санагдахуйц байх хэрэгтэй.
• Бүтээгдэхүүний нэр өвөрмөц байх хэрэгтэй ингэснээрээ бусдын анхаарлыг татах ба бусад брендүүдтэй давхцахгүй.

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа нь маркетингийн судалгааны нэг хэсэг бөгөөд тухайн хэрэглэгчийн худалдан авах туршлага, худалдан авалт зэрэгт төвлөрдөг. Бүх компаниуд л хэрэглэгчийнхээ сэтгэл ханамжийг судлахыг эрмэлздэг.
/Тэд худалдан авахдаа юуг анхаардаг зэрэг хэрэглэгчийнхээ бодлыг мэдэхийг хүсдэг/ Ингэснээр тэд илүү амжилттай ажиллаж чадна. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судалж бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулах нь чухал.
- Дэлхийн топ судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
-Union Pay олон улсын картны лого тест судалгааг амжилттай хийж дууслаа.
-Манай компани Олон Улсын Санхүүгийн корпораци болон Мобифинанс ББСБ-ын захиалгаар Өрхийн санхүүгийн мөнгөн урсгалын талаарх судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

Esomar 1948 онд байгуулагдсан, дэлхийн 130 орны 4900 гишүүдтэй дэлхий даяар маркетингийн судалгааны талаар зөвлөгөө өгдөг мэргэжлийн компани юм. Мөн маркетингийн судалгааны ёс зүйн стандартыг гаргаж олон улсад мөрдүүлдэг. |MMCG нь ЭСОМАР-ын кодыг мөрддөг|
Маркетингийн судалгаа хийх нь компанийн цаашдын үйл ажиллагааг чиглүүлэхэд чухал үүрэгтэй бөгөөд хэрэглэгчид, өрсөлдөгчид ба зах зээлийн талаар мэдээ мэдээллийг цуглуулж, тэмдэглэн дүн шинжилгээ хийснээр байгууллагын удирдлагын шийдвэр гаргалтанд тусладаг.
Дүгнэлт
Full transcript