Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Plastyczność

Plastyczność
by

Paweł Kowalcze

on 22 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Plastyczność

PLASTYCZNOŚĆ Plastyczność: zdolność materialu do odkształceń stalych bez utraty spójności.Za wysoką plastyczność metali i stopow odpowiedzialne są występujące w strukturze krystalicznej wady liniowe zwane dyslokacja.Przemieszczanie się dyslokacji to glowny mechanizm odkształcenia plastycznego.

Stan plastyczny – stan metalu lub stopu w czasie jego trwałego odkształcenia

Odkształcenie plastyczne – proces trwałej zmiany postaci będący w stanie plastycznym
Definicja plastyczności
oraz stanów powiązanych To podstawowa metoda badań wytrzymałościowych dla metalowych materiałów konstrukcyjnych Rozciąganie preta w wyspecyjalizowanej aparaturze ma na celu wyznaczenia właściwości danego materiału Cel teorii plastyczności:
lepsze określenie współczynników bezpieczeństwa
lepsze określenie plastycznego porcesu obróbki stali
Zjawisko plastyczności na przykładzie statycznej próby rozciągania REAKCJA MATERIAŁU NA ROZCIĄGANIE Podczas próby rejestrowana jest siła oraz wydłużenie próbki NORMALIZACJA PARAMETRÓW Granica plastyczności obliczana
jest prosto tylko dla materiałów
o takiej odpowiedzi na obiążenie W przypadku materiałów o takiej charakterystyce
za granice plastyczności przyjmuje się naprężenie
inżynierskie w momencie kiedy odkształcenie osiąga wartość 0,2% Modele Ciał poddawanych odkształceniom plastycznym a)Idealnie plastycznego

b)Sprężysto-plastycznego umacniającego się

c)Ciało o dużej zdolności do odkształceń plastycznych, zachowujące swoje własności sprężyste tzw. Elastomer

d)Sprężysto plastycznego z wyraźną granicą plastyczności
Początkowe fazy próby rozciągania Próba statycznego rozciągania cd. WARUNKI PLASTYCZNOŚCI WARUNKI PLASTYCZNOŚCI Warunkiem przejścia ze stanu sprężystego w stan plastyczny jest osiągnięcie pewnej krytycznej wartości naprężeń zwaną
- granicą plastyczności - w jednoosiowym stanie naprężeń
lub
- naprężenia uplastyczniającego - w płaskim lub przestrzennym stanie naprężeń.

Parametry te ściśle są uzależnione od rodzaju materiału, histori poprzednich odkształceń oraz warunków obecnych podczas samej próby jak: temperatury, stopnia i prędkości odkształcenia. Do mechanizmów wywołujących odkształcenie plastyczne należą poślizg dyslokacyjny,
bliźniakowanie,
pełzanie dyslokacyjne,
pełzanie dyfuzyjne,
poślizg po granicach ziaren. Podział poszczególnych mechanizmów odkształcenia plastycznego zależy przede wszystkim od temperatury odkształcenia, rodzaju materiału oraz przyłożonego naprężenia. Dla wielu materiałów zostały sporządzone tzw. mapy mechanizmów dkształcenia plastycznego. Rysunek przedstawia przykładową mapę mechanizmów odkształcenia dla czystego żelaza wykazującego odmiany alotropowe. Na mapach tych podano zależności przeważającego mechanizmu odkształcenia plastycznego od tzw. temperatury homologicznej tj. stosunku temperatury T do temperatury topnienia metalu Tt w skali bezwzględnej, i naprężenia redukowanego, tj. stosunku rzeczywistego naprężenia a do wartości wskaźnika sprężystości postaciowej G. BIBLIOGRAFIA:

J. Sińczak "Procesy przeróbki plastycznej"
K. Kowalski "Wybrane zagadanienia wytrzymałości statycznej"
A. Kopacz, K. Krawczyk, A. Łodygowski "Teoria sprężystości, plastyczność" Poznań 2002
www.prestech.pl/Technologia procesów przeróbki plastycznej Przykładowe pytania:

1.Co to jest granica plastyczności?
2.Omów próbę rozciągania.
3.Czym charakteryzuje się materiał spężysto-plastyczny z umocnieniem?
Full transcript