Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TİCARİLEŞME AŞAMASI

No description
by

ertugrul unal

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TİCARİLEŞME AŞAMASI

TİCARİLEŞME
NASIL TİCARİLEŞMEK GEREKİR?
SÖZLEŞMELER
YATIRIM AŞAMASI
HANGİ TÜR ŞİRKET KURMALI?
ŞİRKET KURARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?
Mersis kontrol

Adres - Ortaklar - Unvan

Damga vergisi

Muhasebeci

Ana sözleşme

İmza yetkilileri

Mersis'e kayıt - Noter tasdiki

İTO - Tescil

Vergi - SGK - Diğer resmi kuruluşlar
Hatırlamakta
Fayda Var!
Şirketinizin tescil edildiği gün Şirketin tutulması zorunlu defterlerini noterden tasdikletmeniz gerekir. Aksi takdirde idari para cezası ile karşı karşıya kalırsınız.
ŞAHIS ŞİRKETİ
vs.
SERMAYE ŞİRKETİ
ŞAHIS ŞİRKETİNİN AVANTAJLARI
Hızlı kuruluş

Az kuruluş masrafı

Kolay tasfiye

Düşük vergi


ŞAHIS ŞİRKETİNİN DEZAVANTAJLARI
Kolay kuruluş ve tasfiye nedeniyle piyasada güven eksikliği

Tüm mal varlığı ile sorumluluk

KOSGEB, İhracatçılar Birliği vb. bazı desteklerden yoksunluk
LİMİTED ŞİRKET
vs.
ANONİM ŞİRKET
A.Ş. halka açılabilir.

A.Ş. hisse senedi çıkartılabilir.

A.Ş. hisse devri kolaydır ve damga vergisi yoktur.

A.Ş. ortakları kamu borçlarından yalnızca ödenmemiş sermaye miktarları ile sorumludurlar. Ltd. Şti. ortakları ise kamu borçlarından dolayı sermayeleri oranında sorumludurlar.
ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ
FRANCHISE SÖZLEŞMESİ
Karma tipli bir sözleşme (know-how, lisans, tek satıcılık)

Franchise veren,başarılı olmasını sağlayan yöntemleri ya da formülü gizli olan ürünün satış hakkını franchise alana devreder.

Franchise alan ana firmanın standartlarına uyar.

Ana firma ürünün üretiminden sunuluşuna kadar her aşamayı kendisi belirler.
GENEL İLKELER
Sözleşme özgürlüğü
(taraf seçme, içerik, tip ve biçim belirleme)

Eşitlik İlkesi

Dürüstlük İlkesi

Rızailik ilkesi

Karşılıklılık İlkesi

Nispîlik ilkesi

Kusursuz sorumluluk ilkesi

Yargıcın takdir yetkisine sahip olması ilkesi

Üçüncü kişi aleyhine borç kullanılmaması ilkesi
İÇERİK
Başlık

Tarafların isimleri ve adresleri

Sözleşmenin konusu

Tarafların hak ve yükümlülükleri

Sona erme

Teminat/Yaptırımlar

Tarafların imzaları - Tarih

Ekler
GENEL SÖZLEŞME TİPLERİ
Mülkiyeti devir amacı güden sözleşmeler (Satım, bağışlama, trampa)

Kullandırma ve yararlandırma amaçlı sözleşmeler (Kira, ariyet, ödünç)

İş görme amacını güden sözleşmeler (Vedia, ariyet, ödünç)

Güvence (teminat) amacını güden sözleşmeler (Kefalet, rehin ve karz)

Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler (Kumar ve bahis, sigorta, ölünceye kadar bakma)

Ortaklık sözleşmeleri
MELEK YATIRIMCI
BKS YÖNETMELİĞİ
Melek Yatırımcılar - BKS Yatırımcı Lisansı

BKY Vergi Avantajı - Hisse tutarlarının %75’ini, hisselerin elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebilirler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için vergi desteği oranı %100 olarak uygulanır.

BKY ve Girişimci, yönetimde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir.

BKY’ler sadece YK üyesi olabilirler başka bir idari görev alamazlar ya da şirket personeli olarak çalışamazlar.

BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.

CROWDFUNDING
Crowdfunding - Kitlesel Fonlama
Crowdfunding ile Başarı Örnekleri :

Marillion için gruptan tamamen bağımsız olarak 60.000 $ toplanıldı.

Bugüne kadar yapılmış en büyük kampanya ise oyun geliştiren Chris Roberts ve CloudImperium Games şirketi tarafından düzenlenmiştir. Star Citizen adlı uzay ticareti ve savaş oyunu için 40.000.000 $ toplanarak PebbleWatch’un 10.226,844 $’lık rekoru kırılmıştır.

Hangi Tür Şirket Kurmalı?

Nasıl Ticarileşmek Gerekir?

Sözleşmesel İlişkileri Nasıl Yönetmeli?

Yatırım Aşamasına Nasıl Gelinir?
Acente;

Müvekkiline karşı çalışma ve hizmet taahhüdünde bulunur.

Bağımsız fakat sürekli olarak tacir nam ve hesabına hizmet sunar.

Müvekkilinin menfaatlerini korumalı ve piyasa şartlarını gözlemlemelidir.

Gerektiği takdirde bütün bilgi birikimini müvekkiline vermelidir.

Müvekkilini herhangi bir konuda zarara uğratırsa sorumlu olur.

Acentenin asgari mal satması sözleşmede ön görülebilir.
ACENTENİN BORÇLARI

Müvekkilinin işlerini görme ve menfaatlerini koruma borcu

Sadakat borcu (Bildirme, müvekkilin talimatların uyma, rekabet yapmama)

Önleyici tedbirleri alma borcu

Müvekkiline ait tahsil edilen paranın zamanında ödenme ve diğer belgeleri müvekkile iade borcu

Hesap verme borcu

Üçüncü kişilerin beyanlarını kabul ve müvekkili temsil etme borcu
Acente, vekil gibi bağımlı bir sıfatı bulunmaksızın bir yer veya bölge içinde sürekli şekilde bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimsedir.
Distribütörlük Sözleşmesi, üreticinin malını pazarlamak için bir satış ağına ihtiyacı duymasından doğar.

Böylece dikey büyüme yerine üçüncü kişi distribütör aracılığıyla malının belirli bir pazarda tanıtımı ve satışını temin eder.

Distribütör o malı satmanın yanı sıra malın o pazarda tanıtımı, satışı, satışın arttırılması için gerekli çalışmaları ve yatırımı yapma, garanti, bakım ve yedek parça bulundurma gibi edimleri de üstlenir.
Münhasır Distribütörlük Sözleşmesi

Münhasır Olmayan Distribütörlük Sözleşmesi
HATIRLAMAKTA FAYDA VAR!
İŞ SÖZLEŞMELERİ
ÖNEMLİ SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ
Şekle tabi değil (belirli süreli hariç)

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde, işveren işçiye; en geç iki aya içinde, genel ve özel çalışma koşullarını vermelidir.
İŞVERENİN BORÇLARI

Ücret ödeme borcu
İşçiyi gözetme borcu
Eşit davranma borcu
Fazla mesai
İletişim araçlarının kullanımı
Rekabet
Gizlilik
İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ

Tam Zamanlı/Kısmi Süreli
Deneme Süreli
Belirli Süreli
Belirsiz Süreli
ORTAKLIK SÖZLEŞMELERİ
Sözleşme serbestisi geçerlidir.

Görev ve yetki dağılımı sınırlandırılabilir.

Ortaklar ve her birinin hisseleri gösterilmelidir.

Ortaklığın temsili ve idaresi ile ilgili konular düzenlenmelidir.

Kâr ve zararın dağılımı düzenlenmelidir.

Hisse devri kısıtlamaları var ise belirlenmeli.
Tedarikçi seçimi üç aşamalı bir süreçtir:

Alıcı firmanın ihtiyaçları saptanması
Firma seçimi
Sözleşme yönetimi

Tedarikçi seçimi çok sayıda faktörlerden etkilenir:

Performans/fiyat oranı
Kalite
Güvenilirlik
Zamanında Teslim
Servis
TEDARİKÇİ SÖZLEŞMELERİ
Finansal esneklikleri vardır.

Yatırımlarda aktif rol alırlar.

Kendi paralarını yatırırlar.

Erken aşamadaki henüz kanıtlanmamış modellere yatırım yaparlar.

Tecrübelerini girişimci ile paylaşırlar.

Faaliyetin bir parçası olmak isterler.

Borç vermezler; hisse alırlar.

Genellikle azınlık hissesi alırlar.

Sabırlı sermaye vasfı ile hızlı geri dönüş beklemezler.
W:
www.bagatur.com

E:
mcagri@bagatur.com
gulsen@bagatur.com

T:
(212) 247 37 67
Full transcript