Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ

No description
by

ibrahim yılmaz

on 5 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ

KENTSEL PLANLAMA İLKELERİ

'' BRÜKSEL ''
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

İBRAHİM YILMAZ

DÖNÜŞÜMÜN
Federal Belçika Devleti üç federal bölgeden meydana gelmektedir. Bunlar Brussels-Capital (Brüksel-Başkent), Wallonia ve Flaman Bölgeleri olarak adlandırılır. Adı bataklığın içindeki yerleşim yeri anlamına gelir. Nüfusu 1.100.000 dir.Ancak kısa süreli işleri için bu şehre gelen insanlarıda düşündüğümüzde bu rakam bir kaç milyona çıkmaktadır. Ülke coğrafyasının merkezinde bulunan Brüksel hem Belçika'nın hem de bulunduğu Başkent Bölgesi'nin başkentidir. 19 belediyeden meydana gelen Avrupa'nın başkenti olarak nitelendirilen Brüksel, Avrupa Birliği'nin başlıca iki önemli kuruluşu olan
Avrupa Komisyonu

ve
Avrupa Birliği Konseyi
'
ne ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Brüksel,
Kuzey Atlantik İttifakı (NATO)'nın merkezidir
.
Brüksel Kapital Bölgesi ülkenin üç federal bölgesinden birisini teșkil etmektedir ve 160 km2’lik bir yüzölçümüne sahiptir
Bölge içerisinde yerel topluluklarla birlikte , AB temsilciliklerinde ve çeșitli sektörlerde görev yapan yabancılar
ve göçmenler yașamaktadır.Avrupa Komisyonu, Bakanlar Konseyi ve Avrupa Parlamentosu
bu bölge içerisinde yer almaktadır.1958 yılından bașlayarak Belçika hükümeti Avrupa Komisyonu yapılarını tarihi karakterli
bir konut alanı olan
Cinquaternaire Bölgesi
’ne yerleștirmeye
bașlamıștır.Bu bölge Avrupa Kurulușlarının burada yer seçmesinden önce sıra evler ve tekil yapılardan olușan homojen yapılı bir 19. yüzyıl konut alanıyken, 1950’lerden sonra alandaki her parça yeniden düzenlenerek ofis kullanımlarına dönüștürülmüştür. Benzer olarak

Mont Des Arts Bölgesi’
nde yer alan 15,16 ve 17. yüzyıla ait Flaman burjuva evlerinin
pek çoğu yıkılmıștır.
KENTSEL DÖNÜŞÜME NEDEN
İHTİYAÇ DUYULDU
?
Avrupa Birliği politik karalarını yürütebileceği bugün için yaklaşık 450 milyon insanı temsil etmesiyle beraber , siyasi kararları almak amacıyla Parlemento Binasına ihtiyaç duymasıydı. Bu ihtiyacı giderebilecek 3 merkezden birisi olarak BRÜKSEL seçildi ve AB nin en önemli iki binasının yapımıyla beraber Brükselde de ''
DÖNÜŞÜM
'' başlamış oldu.
TARİHSEL GELİŞİMİ
DÖNÜŞÜMÜN GERÇEKLEŞTİĞİ ALANLAR
*AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESİ

*EXPO FUAR ALANI VE ÇEVRESİ
BRÜKSEL
DÖNÜŞÜMÜN OYUNCULARI
BELÇİKA HÜKÜMETİ DESTEĞİNİN YANISIRA; BRÜKSEL YEREL POLİTİK KARAR ORGANLARI


*ANCAK ALANIN YAPILAŞMA SÜRECİNDE BRÜKSELDE YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİM OLDUKÇA PASİF BİR POLİTİKA İZLEMİŞTİR. POLİTİK OTORİTELER YALNIZCA BÜROKRATİK AÇIDAN GEREKLİ İZİNLERİ VERMEKLE YETİNMİŞLERDİR.
DÖNÜŞÜMÜN
ANA İLKELERİ
MEKANSAL HEDEF
; AVRUPA BİRLİĞİ BİNALARINDA GÖREVLİ ÇALIŞANLAR , KULLANICILAR İÇİN ULAŞIM KOLAYLIĞININ SAĞLANMASI.
SONUÇLAR
MEKANSAL
; zemin altında demiryolu bağlantısı, istasyonlar ve metro bağlantıları bulunmakta, hem zeminde de
yoğun bir trafik akıșı gözlenmektedir. Ulașım yapısı bölgenin bir geçiș ve dağılım alanı olmasına neden olmuș durumdadır.Bu yapının bölgedeki toplumsal hareketliliğinin zayıf olmasının nedenlerinden birisi olarak görülmesi olanaklıdır. Bir dönem kentin trafik sorunlarını çözmek adına yapılmıș olan zemin altı istasyonlar, metro bağlantıları ve karayolu alt geçișlerinin günümüzde alan için önemli bir tasarım kısıtlayıcısına dönüșmüș oldukları da anlașılmaktadır

SOSYO - KÜLTÜREL ;
Belki en çokta bu açıdan kentsel dönüşüm
BAŞARISIZ
olarak nitelendirilebilir.AB yapılarının kamuya ait boş bir alan yerine
TARİHSEL VE YEŞİL KARAKTERLİ
bir bölgeye yerleştirilmesi sonucu 50 yıl içerisinde alanın
MİMARİ KİMLİĞİ
kaybolmuştur. Bu şunu gösteriyor ; Bölgenin genel politik kararlara bağlı olarak geliştiği ve yapılanmalarla düzenleme getiren bir
VİZYON
ortaya koymadığı anlaşılmaktadır.Alanda 15.yy dan itibaren yer alan konutların, yıkılarak yerine AB binalarının yapılması Brüksel’in toplu ortak hafızası ve kentteki özgür yurttașlık ve burjuva kimliği gibi kavramların kültürel gelișimine darbe olmuştur. Bu yapıların yıkılması yerel ve politik peyzaj arasında gerilime yol açmaktadır. Bu sürecin sonunda alanın sıkıcı bir ofis bölgesine dönüşmektedir. AB Konseyi Onursal Başkanı KARLAS bölgenin bugünkü durumunu : “%80 ofis binası ve yeterli konut alanı olmaksızın,Avrupa Birliği Bölgesi halen bir
KENTSEL GETTO
olarak görülmektedir” sözleriyle tanımlamaktadır.
EKONOMİK -ESTETİK ; Alan estetik ve ekonomik değer açısından eskime sürecini tamamlamış olup ,yenilenmesi gerektiği üzerinde yerel otoriteler hemfikir. Ofis yapıları çalışanlarca dahi kullanılmıyor. Dönüşüm alanı kamusal kullanımdan uzak olup yer yer
ATIL BÖLGELER
bulunmaktadır.
GERÇEKLEŞTİĞİ ALANLAR
NEDENLERİ
TARİHSEL GELİŞİMİ
OYUNCULARI VE FİNANS YAPISI
SOSYO-KÜLTÜREL EKONOMİK
VE MEKANSAL ANA İLKELERİ
SOSYO-KÜLTÜREL EKONOMİK
VE MEKANSAL SONUCU
DEĞERLENDİRME

AB BÜTÇE KOMİSYONU
FİNANSMAN

SONUÇ DEĞERLENDİRME
DÖNÜŞÜM PROJESİ BAŞTA
''ALAN SEÇİMİ ''

OLARAK YANLIŞ BULUNMAKTADIR. BU YANLIŞ ALAN SEÇİMİ BAŞTA BÖLGENİN
MİMARİ KİMLİĞİNİ VE YEŞİL DOKUSUNU KAYBETMESİNE
NEDEN OLMAKTADIR. AYRICA DÖNÜŞÜM YAPILAN BÖLGEDE TEK BİR SOSYAL GRUPTAN OLUŞAN İNSANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ BÖLGEYİ ÇOK DAHA

SIKICI
HALE GETİRMİŞTİR BU YÜZDEN AB BİNALARI ÇALIŞANLARINCA TERK EDİLMEYE BAŞLANMIŞTIR. BU TERK EDİŞ SONRASINDAYSA BÖLGE
ATIL BİR KİMLİĞE
SAHİP OLMUŞTUR. VE EKONOMİK DEĞERİNİ KAYBETMİŞTİR.

DÖNÜŞÜM PROJESİNDE YAPILAN EN BÜYÜK HATALARDAN BİRİ ; DÖNÜŞÜM SÜRECİNE AKADEMİSYENLERDEN KENTSEL TASARIMCILARA MİMARLARDAN BRÜKSEL HALKINA KADAR GENİŞ KESİMLERİN DAHİL EDİLMEYİP
ORTAK BİR AKIL OLUŞTURULMAMASIDIR.

KAYNAKÇAwww.spo.org.tr/resimler/ekler/5488aeff4288918_ek.pdf‎

( 9 EYLÜL ÜNİV. MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
ARAŞT. GÖR. AYŞEGÜL AYDINÖRS
)

http://www.turkishairlines.com/tr-tr/ucak-bileti/bruksel

gezimanya.com/lokasyon/bruksel

Full transcript