Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Autorių teisės ir pareigos, įstatymai ginantys autorių teises internete

No description
by

greta23 greta23

on 20 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Autorių teisės ir pareigos, įstatymai ginantys autorių teises internete

Autorių teisės ir pareigos, įstatymai ginantys autorių teises internete Autorių teisių samprata
Dauguma programų, kurias jūs įsigyjate, turi autorius, kurių teisės yra saugomos įstatymiškai. Su įsigytomis programomis negalima elgtis kitaip, negu leidžia autorines teises ginantys norminiai dokumentai (įstatymai). Jų negalima laisvai kopijuoti ir platinti. Tai įstatymo požiūriu yra neteisėta.
Autorinėmis teisėmis yra apsaugota absoliuti dauguma interneto tinklalapių ir bet kokios informacijos (grafinės, teksto, garso, vaizdo ir kt.) kopijavimas iš ten be autoriaus sutikimo taip pat yra neteisėtas. Autorių turtinės teisės
Autorių teisės Lietuvoje Lietuvoje autorių teises gina Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA).
LATGA-A tikslas - ginti autorių teisių turėtojų teises, pavedimo sutartimi perduotas agentūrai, užtikrinti platesnį bei naudingesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą. Autorių teisių subjektas Autorių teisių subjektas – autorius, kitas fizinis arba juridinis asmuo, įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines turtines autorių teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės turtinės autorių teisės (autorių teisių perėmėjas). Autorius turi išimtines teises atlikti arba leisti atlikti šiuos veiksmus:
atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
išleisti kūrinį;
versti kūrinį;
adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba juos valdyti. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai kompiuterių programos nėra pagrindinis platinimo objektas (kompiuterių programos buitinėje technikoje ir kt.);
importuoti kūrinio originalą ar jo kopijas;
viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
transliuoti kūrinį;
retransliuoti kūrinį;
viešai skelbti kūrinį.
Kompiuterio programos atgaminimas ir adaptavimas Asmuo, teisėtai įsigijęs kompiuterio programą, turi teisę be autoriaus ar kito autoriaus teisių subjekto leidimo pasidaryti vieną tos programos kopiją ar adaptuoti programą, jei tokia kopija ar programos adaptavimas būtini tam, kad:
galima būtų naudotis šia kompiuterio programa pagal paskirtį, kuriai kompiuterio programa buvo įsigyta, įskaitant programos klaidų ištaisymą;
galima būtų atgaminti teisėtai įsigytą kompiuterio programos kopiją jeigu ji yra prarasta, sunaikinta ar tapo netinkama naudoti.
Asmuo, turintis teisę naudoti kompiuterio programą, turi teisę be autoriaus ar kito programos autoriaus teisių subjekto leidimo išbandyti, nagrinėti ar patikrinti programos veikimą tam, kad galėtų nustatyti, kokiomis idėjomis ar principais remiasi programa ar jos sudedamosios dalys, jeigu jis tai daro atlikdamas tokius veiksmus, kuriuos atlikti turi teisę (įdiegia programą peržiūri programos pateikiamus duomenis ekrane, perduoda ar išsaugo programos duomenis).
Jokia kompiuterio programos kopija ar adaptuota programa be autoriaus ar kito autoriaus teisių subjekto leidimo negali būti naudojama kitokiems tikslams.
Kompiuterio programos dekompiliavimas Autoriaus ar kito autoriaus teisių subjekto leidimas nėra būtinas, kai reikia atkurti kompiuterio programos kodą ar jį išversti tam, kad būtų galima gauti informaciją kuri užtikrintų savarankiškai sukurtos kompiuterio programos ir kitų programų suderinamumą su sąlyga, kad:
tokius veiksmus atlieka asmuo, turintis licenciją, ar kitas asmuo, turintis teisę naudotis programos kopija, ar jų įgaliotas tai atlikti asmuo;
informacija, užtikrinanti programų suderinamumą, prieš tai nebuvo lengvai prieinama;
šie veiksmai taikomi tik toms originalios programos dalims, kurios yra būtinos, kad programos būtų suderinamos.
Informaciją, gautą pagal aukščiau išvardytas nuostatas, draudžiama:
naudoti kitiems tikslams, nei suderinti savarankiškai sukurtą kompiuterio programą su kitomis programomis;
perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai būtina suderinti savarankiškai sukurtą kompiuterio programą su kitomis programomis;
naudoti iš esmės panašios kompiuterio programos kūrimui, gaminimui ir komerciniais tikslais arba kitai veiklai, pažeidžiančiai autorių teises.
Autorių teisių galiojimo terminas Autoriaus turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties, nepaisant kūrinio teisėto viešo paskelbimo datos. Autoriaus asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai.
Terminai pradedami skaičiuoti nuo sausio 1 dienos po tų metų, kada įvyko juridinis faktas, kurio pagrindu pradedamas skaičiuoti nurodytas terminas.
Autorių teisių galiojimo terminas į kūrinį, išleistą atskirais vienetais (tomais, dalimis, laidomis, epizodais), skaičiuojamas kiekvienam tokiam vienetui atskirai nuo to vieneto teisėto išleidimo datos.
Full transcript