Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TARİHSEL AÇIDAN SERBEST ZAMAN VE REKREASYON ( DÜNYA)

No description
by

devrim zerengök

on 16 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TARİHSEL AÇIDAN SERBEST ZAMAN VE REKREASYON ( DÜNYA)

TARİHSEL AÇIDAN SERBEST ZAMAN VE REKREASYON ( DÜNYA)
Drive
Core
TARİHSEL AÇIDAN SERBEST ZAMAN VE REKREASYON ( DÜNYA)
Yapılan araştırmalara göre bilenen tüm tarihi dönemlerde farklı şekillerde gerçekleşen rekreasyon
faaliyetlerine rastlanılmaktadır. Eski çağlardan günümüze kadar uzanan bu rekreasyon faaliyetleri geçen süreçte farklı özelliklere bağlı olarak çeşitlenerek artmıştır.Bu faaliyetler genellikle dinlenme ve eğlenceyle ilgili
olmuş ve kimi zaman bireysel kimi zaman grup halinde gerçekleştirilmiştir.

Tarih öncesi dönemde, Eski Mısır’da, Eski Yunan’da, Roma
Döneminde, Orta çağda ve günümüze kadar olan süreçte rekreasyon her zaman var olmuştur.
Tarih öncesi dönemde rekreasyon daha çok insanın yaşam mücadelesi ile ilgilidir (avlanmak,
balıkçılık vb.). Ancak bunun dışında mağara boyamak, resim çizmek ve güreşmek gibi rekreasyon
faaliyeti olarak sayılabilecek faaliyetlerin de yapıldığı bilinmektedir (Broadhurst, 2001).

Eski Mısır’da rekreasyon
Eski Mısır’da ise rekreasyon faaliyetlerine daha çok zengin ve üst düzey sınıflar katılmaktaydı.
Faaliyetler daha çok bu sınıfların boş zamanlarını değerlendirme amacıyla düzenleniyordu. Bu
dönemdeki rekreasyon faaliyetlerinin çoğunluğu sportif faaliyetler, savaş oyunları, avlanma ve danstan
oluşuyordu.

Rekreasyon insanın bedensel ve ruhsal ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmıştır ve bu ihtiyaçları gidermek
için yapılan aktiviteler bütününü ifade etmektedir.
Eski Yunan şehirlerinde rekreasyon
Eski Yunan şehirlerinde rekreasyon faaliyetlerinin çoğunluğunu spor gösterileri, bilim, felsefe ve
güzel sanatlar ile ilgili aktiviteler oluşturuyordu ve agoralar halkın rekreasyon için bira araya geldiği
önemli toplantı merkezleriydi. Eski Yunan şehirlerinde bulunan açık hava tiyatroları da rekreasyon
aktivitelerinin yapıldığı diğer önemli yerlerdir (Torkildsen, 1999).

Roma döneminde rekreasyon
Roma Döneminde yapılan rekreasyon aktiviteleri içinde en göze çarpanı ise gladyatör dövüşleriydi.
Ancak bu faaliyete katılanlar daha çok kölelerden oluşmaktaydı. Romalılar ise izleyici, diğer bir ifade ile pasif katılımcılardı. Bu dönemde yapılan diğer rekreasyon aktiviteleri de, zengin malikânelerinde
düzenlenen eğlencelerdi.

Orta çağda rekreasyon
Orta çağda ise rekreasyon faaliyetleri daha çok lordlardan oluşan yüksek sınıfın boş zamanlarında
gerçekleştirdikleri aktivitelerden oluşmaktaydı. Lordlar bayanların izleyici olarak davet edildiği savaş
turnuvaları düzenlerlerdi. Ayrıca bu dönemde bayanlar da kendi aralarında ev içinde çeşitli aktiviteler
düzenlerlerdi.

Sürekli gelişerek değişen dünyada belki de kolay kolay değişmeyen ve geçmişten bugüne kadar tekrarlayan formlarda ortaya çıkan insanın fiziksel ve zihinsel özellikleridir. Gelişen ve değişen bu dünya da insanın bu iki önemli özelliğini sağlıklı halde tutabilmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de “Serbest Zaman ve Rekreasyon” olgusudur.
Rönesans döneminde rekreasyon
Rönesans, klasik sanat ve edebiyatın doğuşunu temsil etmektedir. Bu dönemde pek çok zengin aile
boş zamanlarını opera, sergi ve tiyatroya giderek değerlendirirlerdi. Bu dönemde yapılan rekreasyon
faaliyetleri daha çok sanatsal aktivitelerden oluşan ve pasif nitelikli aktivitelerdir.

19. yüzyılda rekreasyon
19. yüzyılda başlayan sanayi devrimi rekreasyon tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. İnsanlar yoğunlaşan iş hayatı, nüfus artışı ve büyük şehirlerden sıkılarak kendilerini rahatlatabilecekleri
rekreasyon alanlarının arayışı içerisine girmişlerdir (Torkildsen, 1999). Bu arayışlar günümüz rekreasyon anlayışının temellerini oluşturmuştur.

Dünya da Serbest Zaman Kavramı
Serbest zaman kullanım modelleri endüstrileşme ile birlikte BATI AVRUPA ve AMERİKA DA 19yy da başladı. Bu dönemde serbest zaman önemi gittikçe anlaşılmaya başlandı.
Amerika Kolonilerinde Rekreasyon Faaliyetleri
İnanç ve sosyal sınıf rekreasyon aktivitelerine katılımı kısıtlayan veya destekleyen önemli öğeler olmuşlardır.Karanlık dönem ve Orta Çağ da Katolik kilisesi çalışmaya ve ibadete verdiği önemden dolayı Pegan döneminden gelen oyun alışkanlıklarını yasaklama yöntemlerini aradı.
Bu dönemde yeni protestan akımlarının da baskıları olmasına rağmen refermasyon döneminin etkileriyle spor,oyun,müzik,dans tiyatro ve kumar aktiviteleri ısrarla devam etti.
İngiltere,Fransa ve diğer avrupa toplumlarında oyun sınıf farklılıklarını gösteren bir öğe oldu.
Amerika da ilk koloni döneminde,tutucu İngilizler rekreasyonel faaliyetleri yasakları konusunda çok katıydılar. Ancak bu kısıtlama döneminden sonra İngiltere soylularının güneye yerleşmesiyle oyun ve diğer çeşitli sosyal uğraşılar artmaya başladı,İngiliz soyluları köleleri ve hizmetçileri kendilerine eğlenme zamanı ayırabilmek için kullandılar.

İngiltere ve Fransa
19.YY da çalışma saatleri azalmaya başladı.2 günlük hafta sonu tatili 1930 da ilk önce Fransa da başladı 1960 da İngiltere de tamamen uygulamaya başladı.
Amerika'da rekreasyon gelişimi
19.yy ortalarında Amerika’da 4 farklı alanda park ve rekreasyon hareketi başladı.
1.şehir park alanları oluştu,örneğin Central Park ve daha sonra bölge,eyalet ve ulusal parklar oluştu
2.yetişkin eğitimi ve kültürel gelişime artan ilgi
3.çocuk oyun alanları ilk hayırseverlik girişimleri ve bunu belediye ve devlet okullarında oyun alanları takip etti
4.sivil toplum örgütleri ve gençlik hizmetleri organizasyonları gelişti.

İSLAM DA SERBEST ZAMAN KAVRAMI

İslam dini 610 yılında Hz Muhammedin peygamber olmasıyla birlikte toplumları etkilemiştir. İslam toplumu eski dünyasını terk ederek ve yeni yaşam tarzını kabul etmiş bu yeni oluşan yaşam tarzı İslam ortak kültürünü de beraberinde taşımıştır.
Müslümanlar İslam geleneği gereği kutsal geceleri çeşitli etkinliklerle kutlamışlar bunun neticesinde İslami düşüncelerin bir kültürel yapısı olarak evlerde kuran okumuşlardır camiye giderek söyleşilerde bulunmuşlardır Ayrıca ramazan ayında Müslümanlar iftardan sonra çeşitli etkinliklerde bulunmuşlardır. Toplu buluşma yerleri olarak erkekler kahvehanelere giderek oyun oynamışlardır. Bu dönemin etkisiyle karagöz şans oyunları meddah vb oyunlar ramazan ayında daha çok serbest zaman davranışı olarak görülmüştür.


Günümüzde rekreasyon
Üniversitelerde rekreasyon bölümleri açılmıştır.
Kamu ve özel kurumlarda rekreasyon faaliyetleri yürütülmektedir.
21.Yy da REKREASYON GÜNDEMLERİ
Kentleşme ve rekreasyon
Sağlık ve rekreasyon(Obezite’ye vurgu)
Açık havada rekreasyon faaliyetleri
Turizm ve rekreasyon
Kampus Rekreasyonu
Terapatik rekreasyon
Park ve rekreasyon
Full transcript