Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kształcimy ludzi sukcesu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
by

magdalena karwik

on 27 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kształcimy ludzi sukcesu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta
Kształcimy ludzi sukcesu
http://www.zsp2.krotoszyn.net
facebook.com/zsp2krot

Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu, odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych.
Młodzież uczy się samodzielności i współpracy.
Uczniowie mają poczucie własnej wartości, nie naruszają jednak godności i wolności innych.
Świadomie zdobywają wiedzę i umiejętności, cechuje ich grzeczność, kultura osobista i kultura słowa.
Uczniowie znają i szanują tradycję narodu i regionu, czują się także obywatelami Europy.
Nasze najważniejsze cele:
Technikum nr 2 - „Srebrna Szkoła” w rankingu Perspektyw

Technikum nr 2 - „Srebrna Szkoła”

Technikum nr 2 - „Srebrna Szkoła”
po raz drugi

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
dla uczennic szkoły

Fundusz stypendialny IKEA FAMILY

Wydajemy gazetkę „Echo Dwójki”
ponad 20 lat

Zwiedzamy Polskę – Bieszczady, Sandomierz - wycieczka SK PTTK i SKK

Zwiedzamy Polskę – wycieczka w Bieszczady

Poznajemy historię - w Muzeum Oświęcimskim

Podróżujemy po Europie – wycieczka
do Drezna, Berlina, Brukseli


Pomagamy innym - akcja
„Twoja krew – Moje życie”

Pomagamy innym – akcja „Szlachetna paczka” oraz pomoc dla chorej Amelki

Dbamy o nasz rozwój fizyczny
Zdobywamy medale i puchary

Bawimy się – pierwszy dzień wiosny, studniówka

Spotykamy się z ciekawymi ludźmi

Spotykamy się z ciekawymi ludźmi

Spotykamy się z ciekawymi ludźmi
małymi również

Technikum (4 letnie)

technik informatyk
technik ekonomista
technik organizacji reklamy
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik handlowiec
technik hotelarstwa
technik technologii żywności

Możesz do nas dołączyć
Ucząc się na tym kierunku będziesz mógł:

brać udział w ciekawych
wycieczkach
związanych z wybranym kierunkiem kształcenia,
rozwijać swoje zainteresowania w
kołach zainteresowań
i organizacjach szkolnych,
zdobywać dodatkowe umiejętności uczestnicząc w wielu
projektach unijnych
, jak również innych wspieranych przez różne podmioty działające na rzecz szkoły,
poznawać, poprzez udział w
praktykach
, pracę firm w branży gastronomicznej,
brać udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach, które wzbogacą Cię o n
owe doświadczenia
,
kontynuować dalsze kształcenie na wybranym kierunku studiów.

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
praktyki na promie MF SKANIA
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
warsztaty zdrowego żywienia
Technik informatyk w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych
posiądzie umiejętności takie jak:

sprawne posługiwanie się
systemami operacyjnymi
,
obsługa różnego oprogramowania użytkowego,
dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania,
obsługa urządzeń peryferyjnych (
skanery, drukarki,
plotery, kamery cyfrowe
),
praca w sieciach komputerowych,
projektowanie i budowa
sieci komputerowych
,
administracja sieciowymi systemami operacyjnymi,
projektowanie
baz danych
i ich oprogramowania,
projektowanie i tworzenie
serwisów internetowych
,
programowania na potrzeby serwisów internetowych.

TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK INFORMATYK
projekt Kwalifikacje II
TECHNIK INFORMATYK
szkolenie ECDL certyfikaty umiejętności komputerowych


W nagrodę
Kuba pojedzie
do Turcji
technik informatyk – sukcesy w konkursach językowych

Technik ekonomista w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych zdobędzie umiejętności takie jak:

planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
pełnienie roli
menadżera
,
obliczanie
podatków
,
prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych,
prowadzenie spraw
kadrowo-płacowych
,
prowadzenie rachunkowości,
wykonywanie analizy i sporządzanie sprawozdania z działalności podmiotów gospodarczych,
wykorzystywanie technologii informacyjnej w pracy zawodowej.

TECHNIK EKONOMISTA
klasa ekonomiczno - prawna

TECHNIK EKONOMISTA
sukces w XLIII Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym

TECHNIK EKONOMISTA
Mateusz zwolniony z egzaminu zawodowego

Absolwent szkoły w zawodzie technik organizacji reklamy
zdobędzie umiejętności takie jak:

kreowanie wizerunku firmy,
planowanie i realizowanie strategii marketingowych firmy,
organizowanie i prowadzenie sprzedaży produktów,
projektowanie i wykonywanie
reklam
,
organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
wykonywanie
fotografii reklamowych
,
obróbka grafiki komputerowej,
edycja plików multimedialnych,
korzystanie z
technik poligraficznych
,
wykorzystanie sprzętu i technologii do zadań związanych z reklamą.

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Technik hotelarstwa w ramach zajęć z przedmiotów
zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

dobieranie
oferty hotelowej
zgodnie z potrzebami gości,
sporządzanie
dokumentacji
związanej z rezerwacją usług hotelarskich,
udzielanie
informacji turystycznej
,
sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości,
przestrzeganie procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości,
przygotowanie
sali konsumpcyjnej
do obsługi gości,
klasyfikowanie hotelarskich usług dodatkowych,
obsługa komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej.

TECHNIK HOTELARSTWA
Technik technologii żywności w ramach
zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie
umiejętności takie jak:

samodzielne organizowanie stanowiska pracy,
posługiwanie się dokumentacją techniczną i technologiczną,
dobieranie surowców, dodatków i opakowań do wyrobu produktów spożywczych,
dobieranie narzędzi i maszyn do określonej produkcji,
wykonywanie badań laboratoryjnych w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych,
komunikowanie się, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji,
organizowanie działalności własnej, małej firmy.

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Jesteśmy dla Ciebie również
na wszystkich urządzeniach mobilnych
100%
TECHNIK EKONOMISTA
Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta
http://www.zsp2.krotoszyn.net
facebook.com/zsp2krot
Technik handlowiec w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych posiądzie umiejętności takie jak:

organizowanie prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,
wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży,
prowadzenie działań reklamowych i marketingowych,
organizowanie i prowadzenie działalności handlowej,
zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa.

TECHNIK HANDLOWIEC
Full transcript