Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Literatura i edukacja regionalna

No description
by

kasiula kazmierczak

on 13 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Literatura i edukacja regionalna

Literatura i edukacja regionalna
Jak realizować?
treści zawarte w programie nauczania związane z edukacją regionalną i artystyczną realizować na wszystkich zajęciach edukacyjnych,
wycieczki, wyjścia do placówek związanych z gromadzeniem i ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, a także prezentacją dziedzictwa kulturowego regionu,
organizowanie szkolnych zespołów folklorystycznych, teatrów obrzędowych, małych form teatralnych
Regionalne gatunki - baśń, legenda i podanie
najczęściej pojawiające się w podręcznikach szkolnych gatunki, realizujące zagadnienie regionalizmu:
baśń, legenda, podanie
;
chociaż różnią się gatunkowo, są ze sobą utożsamiane,a nazwy stosowane zamiennie;
utwory oprócz celów poznawczych muszą reprezentować cele wychowawcze (wartości moralne, odpowiednie postawy)
Cechy charakterystyczne:
Regionalizm
zespół kierunków o zróżnicowanym programie literackim i ideowym, charakteryzujący się dążeniem do związania twórczości literackiej z osobliwościami regionów, ich obyczajami, kulturą, językiem, przeciwstawianymi kulturze ogólnonarodowej;
łac. regio - kraina; w Polsce regionalizm pierwotnie nosił nazwę
krajowości;
współczesny regionalizm definiowany jest jako ruch społeczny dążący do zachowania swoistych cech kultury danego obszaru, do pogłębiania wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju i odnowy;
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A.Hutnikiewicz
Słownik terminów literackich, red. M.Głowiński
brak tradycji
,,kultu regionu" z przyczyn historycznych (rozbiory, odzyskanie niepodległości, komunizm);
dopiero
zmiany polityczne
(lata 80-90) stały się fundamentem dla rozwoju działań sprzyjających budowaniu poczucia tożsamości;
renesans edukacji regionalnej
(nasyceniu programów nauczania treściami regionalnymi)
dziś niejako
antidotum na tendencję zlewania się wielu kultur
w jedną bezkształtną masę (UE, amerykanizacja życia, globalizacja)
Podstawa programowa (30 stycznia 2009 roku)
przedszkole
: dziecko
powinno znać
najbliższe mu osoby, nazwę miejscowości, w której mieszka, oraz ważniejsze instytucje społeczne,
orientować
się w funkcjach społecznych pełnionych przez ważne dla społeczeństwa osoby,
wiedzieć
, jakiej jest narodowości, w jakim mieszka państwie i gdzie znajduje się jego stolica,
potrafić
nazwać godło i flagę państwową,
znać
hymn, a także
wiedzieć
, że Polska należy do Unii Europejskiej, a wszyscy ludzie mają równe prawa;
szkoła podstawowa:
dziecko powinno śpiewać z pamięci hymn narodowy, znać kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego tańca ludowego (
edukacja muzyczna
) mieć kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją, związanymi z środowiskiem rodzinnym, szkolnym i lokalnym, wyrażać swoje myśli i uczucia w różnych formach plastycznych oraz tworzyć przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej własnego regionu (
edukacja plastyczna
) być świadomym obywatelem, znać symbole narodowe i najważniejsze wydarzenia historyczne, uczyć się tolerancji wobec osób innej narodowości, znać najbliższą okolicę i jej zabytki, uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, identyfikować się z własną rodziną, kultywować jej tradycje (
edukacja społeczna
) rozpoznawać i identyfikować takie formy literackie, jak opowiadanie, powieść, baśń, legenda, mit, bajka, fraszka, wiersz, przysłowie, komiks (
j.polski)
wyrażać opinię na takie tematy, jak kultywowanie tradycji i gromadzenie pamiątek rodzinnych, znaczenie świąt państwowych, funkcji symboli narodowych i ważnych miejsc pamięci, wiedzieć gdzie w ich najbliższej okolicy mieści się siedziba władz lokalnych, w jaki sposób jest powoływana i jaki ma zakres działań, opisywać i wskazywać na mapie główne regiony Polski, znać mniejszości narodowe i etniczne, żyjące w naszym kraju, opisywać ich kulturę i tradycje oraz wymieniać miejsca na świecie, w których żyje wielu naszych rodaków (
historia i społeczeństwo
)
gimnazjum:
dziecko powinno kształtować postawę obywatelską, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji, aktywnie współtworzyć kulturę lokalną, brać udział w przedsięwzięciach na rzecz społeczności, których jest członkiem, uczyć się chronić dziedzictwo kulturowe oraz określać swoje zainteresowania i preferencje kulturalne (wiedza o kulturze) uzupełnić albo poszerzyć wiedzę o swojej „małej ojczyźnie”, wskazać przykłady budowli w stylu romańskim i gotyckim, znać charakterystyczne cechy kultury renesansu, baroku czy klasycyzmu, odwołując się do przykładów nie tylko z kraju, ale i z własnego regionu,

Edukacja regionalna:
Zadania edukacji regionalnej:
1. Wyposażenie ucznia w zasób wiedzy o własnym regionie w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową a nawet międzynarodową,
2. Wydobycie w procesie edukacji różnorodnych wartości tkwiących w regionie (duchowych, intelektualnych, moralnych, materialnych),
3. Przygotowanie ucznia do zaakceptowania wartości regionalnych jako własnych (identyfikacja),
4. Kształtowanie tzw. tożsamości pluralistycznej (poczucie własnej tożsamości jako fundament dla innych postaw)
Przestrzeń:
żywioł realistyczny przeważa w gatunkach regionalnych nad czarodziejskością,
wydarzenia zakorzenione są w realiach i faktach zlokalizowanych w danym czasie i geograficznej przestrzeni;
opisy miejsc - przejrzyste i rzeczywiste, pejzaże posiadają koloryt lokalny, rekwizyty są charakterystyczne dla danego miejsca, sprawiają, że wpisują się w założenia teoretyczne literatury regionalnej,
Bohaterowie:
postaci rzeczywiste, mieszkają pod wskazanymi, istniejącymi realnie adresami, do których przypisane są konkretne ulice, dzielnice, miejsca opatrzone nazwami własnymi,
posiadają prawdziwe nazwiska i żyją w realnym świecie,
postaci historyczne poszczególnych regionów,lokalni święci, grupy postaci reprezentujących określone zawody, charakterystyczne dla regionu,
ludzie mieszkający na określonym terenie, zakorzenieni w przynależnym do tego regionu stylu i kulturze życia,
Wydarzenia:
opowiadają o legendarnych początkach danej zbiorowości, o mitycznych założycielach rodu, organizacji plemiennej czy państwowej, miejscowości stołecznych, obrzędach i obyczajach;
układ zdarzeń, stanowi przykład swoistego kodeksu z moralno- etyczną pointą do którego jednak wkracza – burząc rzeczywisty porządek i ład a jednocześnie ratując bohatera z opresji - fantastyka,
o powstaniu rodu, miasta
o władcach
o bohaterach reprezentujących uznawane społeczne wartości
o postaciach historycznych
o miejscach, górach, jeziorach
o społecznościach lokalnych
o regionalnych tradycjach
legendy i podania
wrocławskie
1. Pokutnice z wież kościoła Św. Marii Magdaleny,
2. Zaraza we Wrocławiu,
3. O kamiennej głowie na Katedrze wrocławskiej,

Barbórka
Podanie o Lechu
Piast
Wars i Sawa
Legenda o królu Popielu
Legenda o królu Kraku
O Wandzie, co Niemca nie chciała
Waligóra i Wyrwidąb
Drzewa Sobieskiego
Pan Twardowski
Stopka królowej Jadwigi
Wiano świętej Kingi
Morskie Oko
O Panu Jezusie i zbójnikach
Śpiący rycerze
Full transcript