Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Burgers en Stoommachines

No description
by

Romy Burghouts

on 17 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Burgers en Stoommachines

Tijd van Burgers
en Stoommachines

1800-1900
Moderne Tijd

Industriële Revolutie
Bea de Bruijn en Romy Burghouts
4Ha
defnitie:
overgang van een economie van vooral
landbouw en (huis)nijverheid naar een economie waarbij
goederen vooral machinaal en in fabrieken worden geproduceerd.
Industriële samenleving
- Mensen gaan minder in de landbouw werken

- De huisnijverheid verdwijnt

- Burgers gaan in de fabrieken werken
TRansport revolutie
Modern imperialisme
definitie:
- gestimuleerd door nationalisme want:
het nationalisme staat voor een zelfstandig land als een eenheid met eigen grondstoffen en bij het modern
imperialisme zijn afzetgebieden en kolonies waar deze grondstoffen gemaakt worden erg belangrijk.
- gestimuleerd door industriële revolutie omdat:
de industriële revolutie kon door de industrie de grondstoffen uit kolonies produceren tot eind producten.
- stimuleert industriële revolutie want:
door het modern imperialisme konden grondstoffen uit koloniën worden gehaald en bewerkt worden door de
industrie. er was dus meer industrie nodig waardoor de industrie groeide.
- mogelijk door transport revolutie want:
de grondstoffen moesten vervoerd worden naar de fabrieken. dit was mogelijk door de transport.
Politieke Stromingen
Liberalisme
Stroming die:

- economisch: de erkenning is van het recht op vrije economische activiteit en vrij economisch verkeer, gebaseerd op particulier bezit en marktmechanismen.
- politiek: partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het
individu.
- intellectueel: vrijheid en vooruitgang
Socialisme
stroming die:
streeft naar gelijkheid op sociaal, cultureel en economisch vlak
* ideeën Karl Marx:
- de concentratie wet
- de accumulatie wet
- de verelendung
- de crisis theorie
- de zusammenbrung
* Belangrijke personen:
Johan Thorbecke, Dirk Curtius, Fransen van de Putten, Kappeyne van de Coppello.
* splitsing:
- communisme:
gericht op oprichting klasseloze, staatloze socialistische samenleving.
- Sociaal Democraten:
sociale wetgeving op grond van egalitaire begonselen.

* belangrijke personen:
Robert owen, Karl Marx, William Morris, John dewey
Confessionalisme
Stroming die:
vind dat religie als principe binnen de politiek uitgevoerd moet worden.
* bestaat uit:
- loberalisme
- socialisme
* Vooral aanhang van vreedzaam leven.


* Belangrijk strijdpunt: het verbieden van Abortus.
* Belangrijke personen:
A. Kuyper, H. scheapman
Feminisme
stroming die:
bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven
* vooral aanhang van de gelijkmaking van mannen en vrouwen
* belangrijke personen:
Wilhelmina Drucker, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Aletta Jacobs

Nationalisme
* Definitie:
staat moet als politieke eenheid congruent zijn aan de natie als sociaal-culturele eenheid.

* Cultureel Nationalisme:
vorm van nationalisme waarbij de natie wordt gedefinieerd op basis van een gemeenschappelijke cultuur.
* Politiek Nationalisme:
staat met één politieke eenheid.
Emancipatie bewegingen
Grondwetswijziging 1917
'de pacifcatie van 1917'
* Gevolg van:
strijd liberalen voor algemeen kiesrecht.
* Drie belangrijke besluiten
- Vrouwen konden in de tweede kamer gekozen worden.
- Stemgerechtigde leeftijd werd verhoogd naar 25.
- Er kwam stemplicht voor alle mannen.

Grondwetswijziging 1848
* Belangrijke punten:
- niet de koning, maar de minister werd verantwoordelijk voor het beleid
- De Tweede Kamer der Staten-Generaal kreeg veel meer invloed en wordt bovendien rechtstreeks gekozen.
- rechtstreeks laten kiezen door burgers die een bepaald bedrag aan belasting betalen
- Vrijheid van onderwijs
- Vrijheid van drukpers
- Recht van amendement
Sociale Kwestie
* definitie:
Onder de sociale kwestie vallen de slechte woon- en arbeidsomstandigheden, vrouwen- en kinderarbeid, honger lonen en massale werkloosheid.

standpunt conservatieve Liberalen:
"iedereen moet voor zichzelf zorgen"

standpunt progressieven:
"we moeten vooruitgang hebben, en meer socialistisch denken."

standpunt socialisten:
" rechtvaardige maatschappij met redelijke lonen en politieke inspraak"
Tijd van Pruiken en
revoluties

1700-1800
vroegmoderne tijd
Verlichting
Franse revolutie 1789-1795
Bataafse revolutie 1794-1799
Franse overheersing onder
napoleon 1804
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
1830
constitutionele monarchie: monarchie waarbij meer mensen dan alleen de Regent de macht hebben
Willem 1 regeerde in praktijk van 1813 tot 1840
Koninkrijk der Nederlanden
1815
Full transcript