Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

POESIA

POESIA (MÈTRICA, RIMA, FIGURES)
by

Xavier Romà Monfà

on 21 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of POESIA

L'art fet paraules
POESIA

Molt sovint els poetes utilitzen la repetició del final dels versos per crear sensació de ritme i de musicalitat; aquest recurs s’anomena ...
La
rima
s’expressa en el poema mitjançant
les lletres de l’alfabet;
en
majúscules
quan són de
més de 8
síl·labes i
en
minúscules
quan són de
8 o menys de 8
.
Un altre sistema que s’utilitza en els poemes per crear ritme és la repetició del nombre de síl·labes que hi ha en cada vers.
En català, les síl·labes dels versos es compten des del principi fins a

l'ÚLTIMA SIL·LABA TÒNICA.

Per comptar les síl·labes cal tenir en compte els enllaços

(elisió o sinalefa)
que de vegades es produeixen entre les síl·labes de paraules consecutives.
Les figures que estudiarem són:
la comparació
la metàfora
la personificació
l'anàfora
l'antítesi
la hipèrbole

...però n'hi ha moltes més.
RIMA
MÈTRICA
coincideixen tots els sons
(
vocals i consonants
)
a partir de l’última
vocal tònica.
RIMA
CONSONANT
ASSONANT
es repeteixen només les
vocals
a partir de la darrera vocal tònica i
NO LES CONSONANTS.
RIMA CONSONANT
RIMA ASSONANT
“Per què mai té tal enc
ant
a
com mig oberta una fl
or
? b
Per què és tan dolça pel c
or
b
la paraula d’un inf
ant
?” a
“Companyia de la m
a
r a
fidelitat de la pl
a
tj
a
b
totes les coses que s
a
ps a
totes les coses que c
a
ll
e
s” b
FIXA'T EN L'EXEMPLE

l’abisme que ens espera ___

l’a/bis/me/quens/es/pe/
ra
___(6)

Jove és el món, i blau el cel ___ jo/veés/el/món/i/bla/uel/cel ___(8)
La poesia és l'art d'expressar sentiments, pensaments, fets, emocions,... on intervé la bellesa de les paraules i la musicalitat de la seva combinació.
En / ma / ter/ra / del / Va/llès 7 a
tres / tu/rons / fan / u/na / ser/
ra,
7 b
qua/tre / pins,/ un / bosc / es/pès, 7 a
cinc / quar/te/res, / mas/sa / ter/
ra.
7 b
Com / el / Va/llès / no / hi ha / res. 7 a
Pere Quart
En aquest poema hem separat les síl·labes de cada vers fins a la darrera vocal tònica i n'han sortit 7. Les síl·labes en vermell no es compten.
A més hi ha una sinalefa: la paraula "hi ha" forma una síl·laba.

Als poemes hi trobam maneres de dir que són les pròpies del llenguatge poètic. Són combinacions de paraules o imatges que criden l’atenció per l’originalitat i que s’anomenen recursos o...
FIGURES
RETÒRIQUES
LA COMPARACIÓ
La comparació descriu un objecte o fet utilitzant la semblança que té amb un altre objecte o fet.
Utilitzam un nexe (l’adverbi
com
o el verb
semblar)
que compara dos termes.
“una vella sabata (...) sembla un tresor mig perdut

terme 1 nexe terme 2

“pel mar venia la tempesta
i la nau enemiga com un núvol irat.”

terme 1 nexe terme 2
LA METÀFORA
La metàfora consisteix a considerar idèntics dos termes que s’assemblen o que tenen una característica comuna.
No
utilitza cap
nexe
.
“La poesia
és
un ocell del cel.”

“Fa un
cel escombrat

LA PERSONIFICACIÓ
La personificació aplica als objectes i als animals accions pròpies només de les persones.
“... la
font
que
plora
...” “...
riuen
els
jardins
...”

“El
vent juga
amb el molí
i amb la rosa desclosa”
"...i que el vers sigui la clau que obri mil portes..."
L’ANÀFORA
L’anàfora consisteix a fer que una combinació de paraules es repeteixin diverses vegades al començament o enmig dels versos.

Per una vela
en el mar
daria un ceptre;

per una vela
en el mar blau
ceptre i palau.”
L’ANTÍTESI

L’antítesi és el contrast de dos elements oposats.
“Al punt que hom
naix
comença de
morir

LA HIPÈRBOLE

La hipèrbole consisteix en augmentar o disminuir de forma exagerada una qualitat sobre alguna cosa.
"Aleshores, sense
donar-me
ni
temps de respirar
,..."
Ara ja pots començar a practicar la rima i la mètrica amb les activitats que tens a continuació.
Full transcript