Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Filipino 1 Report

Ito ang aking presentasyon na ginawa para sa aking pag uulat sa Filipino 1.
by

Liezel Balbas

on 23 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Filipino 1 Report

Leksyon 1: Kalikasan ng Filipino
D. Filipino bilang Akademik na Wika
Ang wikang Filipino bilang akademik na wika ay isang varayti ng Filipino na ginagamit sa larangan o domeyn ng edukasyon. Ginagamit ito bilang wika ng karunungan sa akademya.
Malaki ang nagagawa ng akademya sa pagpapaunlad ng wikang Filipino. Bilang wikang panturo sa iba't ibang displina sa akademya, yumayaman ang vokabularyo ng Filipino dahil umuusbong ang iba't ibang rejister. Hindi na rin maikakaila na tanggap ang gamit ng Filipino sa iba't ibang larangan ng edukasyon.
Sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay hindi lamang isang sabjek. Puspusan itong dinedivelop bilang displina. May mga sabjek sa mga kursong andergradweyt at gradweyt na hango mula sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng Filipino, e.g., panitikan, kultura, at lipunan, sosyolinggwistiks, panunuring pampanitikan, pagpaplanong pangwika, varayti at varyasyon ng wika linggwistiks, malikhaing pagsulat at iba pa.
Ayon kina Francisco (2000), ang mabilis na pagtanggap ng iba't ibang konsepto sa pamamagitan ng sariling wika ay lalong nagpapadali upang maunawaan ng ating mga mamamayan ang textong salin sa Filipino mula sa Ingles.
Leksyon 2: Elaborasyon at Intelektwalisasyon ng Filipino
Ang patuluyang paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan ay unti unting nagreresulta sa pagmomodernisa at pag-iintelektwalisa rito. Ang modernisasayon ay mahalagang komponent ng ng elaborasyon ng gawain ayon sa tipolohiya ni Haugen (1966). Sa Aplikasyon nito sa gawaing pangwika ng bansa ay pagpapayaman ito ng leksikon para sa malawakang gamit sa Filipino sa iba't ibang domeyn o larangang pangwika - gobyerno, batas, edukasyon, komersyo, masmidya at iba pa. Nangangahulugan ito ng kakayahan ng wika na maipaliwanag ang iba't ibang prinsipyo at konsepto ng alin mang displina tungo sa kasanayang kognitibo. Ito ang pinagsusumikapang marating ng wikang Filipino.
May ilang pangunahing konsepto sa proseso ng intelektwalisasyon ang inihain ng KWF. Ayon sa KWF, may dalawang uri o yugto ng modernisadong mga wika - popularly modernized language (PML) at intellectually modernized language (IML). Ang wika ay maaring moderno o modernisado sa ilang mga larangan subalit di-intelektwalisado. Ang varayti ng Filipinong ginagamit sa libangan, i.e., sa karamihang programa ng TV ay maaring maging moderno subalit di-intelektwalisado. Ang Filipinong ginagamit sa bahay at sa pang-araw-araw na pamumuhay ay modernisado subalit malinaw na hindi sapat para sa edukasyon, lalo na sa mga layuning mas mataas na edukasyon. Ang Filipinong ginagamit sa mga Filipino tabloid at iba pang mga lathalaing para sa masa ay maaring maging moderno subalit di-intelektwalisado. Ang Filipinong ginagamit sa mga larangang ito ay maaaring tawaging popularly modernized language (PML).
Samantala, ang Filipinong ginagamit sa pagsasalin ng mga artikulo at libro o ang Filipino sa disiplina ng kemistri o iba pang larangan ay matatawag na intellectually modernized Filipino. Kapag ang mga teksto para sa mataas na karunungan ay isinulat sa Filipino katulad halimbawa sa agham at teknolohiya, negosyo, kalakalan at industriya, ang mga tekso sa mataas na propesyon tulad ng medisina, inhinyera, akawntansi, ang mga Filipino na ginagamit sa tekstong ito ay maituturing intelektwalisadong wika o intellectually modernized language (IML).
Kahulugan ng Intelektwalisadong Filipino. Ito ang varayti ng Filipino na ginagamit sa pagtuturo sa mga Pilipino sa lahat halos ng larangan ng karunungan mula sa antas primarya hanggang sa pamantasan, kabilang na ang paaralang gradwado, i.e., ang mga gawaing pananaliksik sa halos lahat ng sabjek ay iniuulat sa intelektwalisadong Filipino. Ito ay ginagamit na pangunahing wika ng gawain sa mga pinaiiral na larangan ng wika at hangad ng mga Pilipinong maturuan ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng intelektwalisadong Filipino.
SALAMAT SA PAKIKINIG!!!
Gawa ni: Jan Mart Calimpong
Full transcript