Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Osiągnięcia II RP

No description
by

Hubert Staszek

on 27 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Osiągnięcia II RP

1924
1929

1939
1918
1934
Osiągnięcia II Rzeczypospoiltej
Początek budowy miasta, portu i stoczni w Gdyni
W 1921 roku, z racji nadmorskiego położenia oraz trudnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsk, Gdynia zaczęła się rozwijać. Zaczął powstawać port, stocznia, miasto było ciągle rozbudowywane. W sierpniu 1923 roku przypłynął do Gdyni pierwszy pełnomorski statek SS Kentucky.
Polskie Koleje Państwowe
Aby odpowiednio zintegrować obszary należące do Polski po 1918 roku, należało usprawnić komunikację między najważniejszymi miastami państwa. To zapoczątkowało rozbudowę całej sieci kolejowej. Powstały też Polskie Koleje Państwowe (PKP) będące później głównym przewoźnikiem w kraju.
Stworzenie Polskich Zakładów Lotniczych (PZL)
PZL zostało założone w Warszawie w 1928 roku. Ich pierwszym produktem był francuski samolot myśliwski Wibault 70. Zygmunt Puławski zaprojektował tam serię nowoczesnych myśliwców: PZL P.1, P.6, P.7 i P.11. Ostatnie dwa typy były produkowane seryjnie i były standardowym wyposażeniem polskiego lotnictwa od 1933 do 1939 roku.
Reforma jędrzejewiczowska
Była to reforma szkolnictwa opracowana
przez Janusza Jędrzejewicza. Sześcioklasowa
szkoła ogólnokształcąca, została podzielona na
dwa etapy: czteroletnie gimnazjum i dwuletnie
liceum ogólnokształcące. Liceum
ogólnokształcące było z założenia elitarne, a
jego absolwenci przystępowali do egzaminu
dojrzałości (tzw. duża matura). Otrzymanie
świadectwa dojrzałości umożliwiało dalszą
naukę na wyższych uczelniach.
Jan Kiepura
Był to polski śpiewak i aktor. Cieszył się prawdopodobnie najwięskzą sławą na arenie międzynarodowej. Na poniższym wideo Polska wersja piosenki "Brunetki, blondynki" w wykonaniu Jana Kiepury. Tą samą piosenkę w języku niemieckim zaśpiewał Kiepura do filmu "Kocham wszystkie kobiety" ("Ich liebe alle Frauen")
Początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP)
Gospodarka II RP
Kiedy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość gospodarka była w krytycznym stanie. Główne założenia mające na celu poprawę polskiej gospodarki to:
- integracja obszarów znajdujących się na terenie różnych zaborów
- reforma walutowa oraz rolna
- wykorzystanie dostępu do wybrzeża
- niwelowanie podziału na Polskę A i B

Sport
Wraz z intensywnymi zmianami w przemyśle, rolnictwie, nauce, zmieniła się również kultura i sztuka. Zapanował modernizm. Cechował się on obecnością awangardy. Z modernizmu wyłonił się okres zwany Młodą Polską. Charakteryzował się manifestem ideowo-artystycznym młodego pokolenia. "Młodzi" pragnęli odrodzić Polskę poprzez kontynuację ideologii romantyzmu polskiego oraz stworzenie nowych norm i wartości etycznych i estetycznych.
Kultura II RP
Powrót Polski na mapę Europy oznaczał również powrót sportowców reprezentujących Rzeczpospolitą na arenie międzynarodowe. Aktywność ruchowa cieszyła się ogromną popularnością w odrodzonym państwie. W II Rzeczpospolitej sport uprawiali wszyscy, bez znaczenia na pochodzenie, wykształcenie czy wykonywany zawód. Z każdym rokiem liczba sportowców rosła.

Nauka i Oświata II RP
Na początku lat dwudziestych XX wieku w Polsce było 17 szkół wyższych na których studiowało około 38 tysięcy osób. Natomiast pod koniec lat trzydziestych – już 32 szkoły wyższe, kształcące 50 tysięcy osób. Sławę międzynarodową nauce polskiej przynosiły w głównej mierze ośrodki: warszawski, krakowski i lwowski. Głównymi przeszkodami, z którymi borykała się polska nauka były trudności finansowe i brak niezbędnego wyposażenia.
Gospodarka II RP
Głównymi twórcami polskiej polityki gospodarczej II Rzeczypospolitej byli przede wszystkim:
COP - okręg przemysłowy przemysłu ciężkiego. Jedno z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej.
PZL P.11
Wibault 70
Państwowe Zakłady Inżynierii (PZInż)
PZInż to stworzone przez Eugeniusza Kwiatkowskiego przedsiębiorstwo powstałe na bazie Centralnych Warsztatów Samochodowych (CWS), którego zadaniem, oprócz kontynuowania produkcji samochodów i motocykli była produkcja na potrzeby Wojska Polskiego.
PZInż 7TP
Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS)
CWS to państwowe zakłady produkcyjno-usługowe, o których powstaniu zadecydowało Ministerstwo Spraw Wojskowych tuż po pierwszej wojnie światowej. Pod tą nazwą działały w latach 1918-1928. Następnie przekształciły się w "Państwową Wytwórnię Samochodów" wchodząca w skład koncernu Państwowe Zakłady Inżynierii.
CWS T-1 Torpedo
Motocykl CWS M 55 S-III
Polskie Linie Lotnicze LOT
Powstało 1 stycznia 1929 roku z połączenia wszystkich działających w kraju linii lotniczych. Jest własnością Skarbu Państwa. Pierwszymi stosowanymi samolotami były Junkers F 13 i Fokker F.VIIa/1m. Pierwsze międzynarodowe loty (do Bukaresztu) uruchomiono 1 kwietnia 1930 roku, z lotniska mokotowskiego.


Fokker F.VIIa/1m
Junkers F 13
SS Kentucky
Bank Polski - Gdynia 1929
Reforma Walutowa
Reforma walutowa Władysława Grabskiego – wprowadzona 1 kwietnia 1924 roku reforma monetarna w Rzeczypospolitej, mająca na celu zwalczenie hiperinflacji. Dzięki reformie wprowadzony został:
- jednorazowy podatek majątkowy
- egzekucja danin publicznych
- nową walutę – złoty
- powołanie jego emitenta – Banku Polskiiego
stara waluta
nowa waluta
Otwarcie mostu kolejowego
nad Wisła w Dęblinie -
rok 1930
Eugeniusz Kwiatkowski
Urodził się 30 grudnia 1888 w Krakowie,
zmarł 22 sierpnia 1974 również w Krakowie.
Polski wicepremier, minister skarbu,
przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej.
Stworzył 4-letni plan inwestycyjny
przewidujący rozbudowę infrastruktury,
zainicjował budowę portu i miasta w Gdyni.
Władysław Grabski
Urodzony 7 lipca 1874 w Borowie nad Bzurą
zmarł 1 marca 1938 w Warszawie. Polski
polityk,ekonomista i historyk. Minister skarbu
oraz dwukrotny premier II RP.
Znany powszechnie jako autor reformy
walutowej. Przygotował też plan reformy
rolnej.
Plan Czteroletni
Plan Czteroletni był planem rozwoju gospodarczego, opracowany przez Eugeniusza Kwiatkowskiego.Zapewniał wzrost eksportu, zmniejszenie bezrobocia, polepszenie zaopatrzenia dla wojska. Głównymi miejscami realizacji były COP i Gdynia oraz Warszawski Okręg Przemysłowy.
Fundamenta Mathematicae
Wydawane od roku 1920 czasopismo Fundamenta Mathematicae, założone przez Wacława Sierpińskiego wspólnie z Zygmuntem Janiszewskim i Stefanem Mazurkiewiczem było pierwszym na świecie specjalistycznym czasopismem matematycznym poświęcone teorii mnogości, jej zastosowaniom oraz logice matematycznej.
Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF)
Polskie Towarzystwo Fizyczne (PTF) jest stowarzyszeniem, którego celem jest upowszechnianie fizyki, reprezentowanie środowiska fizyków. Organizacja powstała w listopadzie 1920 w Warszawie. W 1932 roku przekształcono Sprawozdania towarzystwa w czasopismo Acta Physica Polonica.
Osiągnięcia w medycnie
W 1928 roku na całym świecie zostało wprowadzone oznaczenie grup krwi jako 0, A, B i AB. Był to efekt prac wybitnego Ludwika Hirszfelda. Odkrył on również prawa dziedziczenia grupy krwi, oznaczył czynnik Rh i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego.
Pierwszy most spawany w Europie
W 1927 roku rozpoczęto budowę
pierwszego spawanego mostu
w Europie. Było to na rzece Słudwi
w Maurzycach. Projekt został
stworzony przez wybitnego
inżyniera Stefana Bryłę który
zaprojektował też konstrukcję
wieżowca "Prudential"
(obecnie Hotel Warszawa)
w Warszawie.
Początki oświaty
Po odzyskaniu niepodległości polska oświata była w opłakanym stanie. 33,1% - ten procent określał liczbę analfabetów na ziemiach II RP. 7 lutego 1919 wydano dekret „O obowiązku szkolnym”, wprowadzający obowiązkową 7-letnią szkołę dla wszystkich dzieci od 7 do 14 roku życia. Szkoła ta miała być bezpłatna. W kwietniu tego samego roku powołano też Sejm Nauczycielski, poświęciony przyszłości oświaty w odradzającym się państwie polskim.
Wydanie "Przedwiośnia"
W 1924 roku, Stefan Żeromski wydaje swoje najwieksze dzieło - "Przedwiośnie"
Nagroda Nobla
W 1924 roku, Władysław Reymont otrzymujeLiteracką Nagrodę Nobla za powieść "Chłopi"
Skarmander
Polskie czasopismo literackie z siedzibą w
Warszawie ukazujące się w latach 1920-
1928 a następnie 1935-1939. Trzon zespołu
redakcyjnego stanowiła piątka czołowych
poetów grupy Skamander: Jarosław
Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski,
Julian Tuwim i Kazimierz Wierzyński.
Na początku pismo występowało w opozycji do innych grup literackich lecz sytuacja uległa zmianie po 1935 roku, gdy znacznie szerzej zaczęto przedstawiać twórczość nie uwzględnianych wcześniej artystów.
Awangarda Krakowska
Grupa literacka działająca w latach 1922−1927 przy krakowskim czasopiśmie „Zwrotnica”. Grupie przewodził Tadeusz Peiper, główny teoretyk i twórca programu. Hasło Awangardzistów Krakowskich brzmiało: „Minimum słów, maksimum treści”. W maju 1922 roku wydał pierwszy nr „Zwrotnicy”.
W poniższej prezentacji, pokażę najważniejsze według mnie dokonania II RP na płaszczyźnie gospodarczej, oświeceniowej, kulturalniej i sportowej.

Źródła:
-wikipedia.org
-google images
-http://www.bryk.pl/wypracowania/historia/xx_wiek/8885-nauka_o%C5%9Bwiata_i_kultura_w_ii_rzeczpospolitej.html
-historycy.org

Autor: Hubert Staszek 2f
Wojciech Kossak
Był polskim malarzem, przedstawicielem nurtu malarstwa historycznego i batalistycznego. W 1922 namalował w Stanach "Portret konny generała Johna Pershinga".

Ada Sari
Ada Sari, właściwie Jadwiga Szayer była polską śpiewaczką operową, aktorką, pedagogiem. Odbyła tournée po świecie. Miała repertuar złożony z najwybitniejszych oper świata. Śpiewała największe partie koloraturowe. Od 1985 roku w Nowym Sączu odbywa się Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari.
PZLA i PZPN
W Krakowie w połowie 1919 roku powstaje Polski Związek Lekkiej Atletyki. Parę miesięczy później, powstaje Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwszym prezesem wybrano Edwarda Cetnarowskiego.
Powołanie PKOl
12 października 1919 roku powołano do życia Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski osobiście patronował tej instytucji. W grudniu organizacja przekształciła się w funkcjonujący do dziś Polski Komitet Olimpijski (PKOl).

Pierwszy mecz Polskiej reprezentacji
Reprezentacja Polski przegrała swoje pierwsze oficjalne spotkanie. Miało to miejsce w grudniu 1921 roku, a rywalem Polaków byli wówczas Węgrzy. Mecz rozgrywany w Budapeszcie zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Rewanż okazał się być jeszcze bardziej dotkliwy: biało-czerwoni przegrali aż 0:3..
I Liga Piłki Nożnej
W 1927 roku powstała I Liga Piłki Nożnej. Grały w niej takie kluby jak Czarni Lwów, Pogoń Lwów, Wisła Kraków, Cracovia, Śląsk Świętochłowice, Warszawianka, Polonia Warszawa czy Legia Warszawa. Nieoficjalnie, zanim powołano I Ligę, pierwszym mistrzem Polski została Cracovia. Po mistrzostwo w okresie międzywojennym najczęściej sięgały Ruch Chorzów, Pogoń Lwów.
Pierwszy złoty medal
W 1928 roku cała Polska świętowała pierwszy sukces olimpijski. Na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie, dyskobolka Halina Konopacka zdobyła złoty medal i stała się bohaterką narodową. Konopacka przyczyniła się swoim wyczynem do powstania wielu sportowych klubów dla kobiet.
Sukcesy w tenisie
Do najbardziej rozpoznawalnych
sportowców należała bez wątpienia
Jadwiga Jędrzejowska. „Jadzia”, w 1936
roku dotarła do półfinału najsłynniejszego
turnieju tenisowego Wimbledon, by rok
później zagrać w finale tej imprezy.
Jędrzejowska grała również w finale
paryskiego Rolanda Garrosa. Nigdy jednak
nie przeszła na zawodowstwo, przez cały
czas uprawiając tenis amatorsko.
Złoty rok
W 1932 roku, podczas Igrzysk Olimpijskich, Janusz Kusociński (bieg na 10 tys. metrów) oraz Stanisława Walasiewicz (bieg na 100 metrów) zdobyli złote medale. Jadwiga Wajsówna zdobyła dwa medale olimpijskie, srebrny i brązowy. Inna polska sportsmenka, Maria Kwaśniewska, była również brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w rzucie oszczepem.
Full transcript