Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowe Potęgi W Europie Wschodniej

No description
by

Agnieszka Anna

on 18 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowe Potęgi W Europie Wschodniej

PODBOJE TURKOW W EUROPIE
1)Walki Turków osmańskich z Bizancjum.
Turcy przybyli około XIV w. Wcześniej tam było Bizancjum.Bizancjum w XIV w. powoli chyliło się ku upadkowi. Powstaje cesarstwo łacińskie. W XV w. Turcy zajmują Płw. Azji Mniejszej. Przekraczają cieśninę,
omijają Konstantynopol i kierują się na Płw. Bałkański. (Serbia, Bułgaria, Węgry ). Od 1387 panuje Zygmunt Luksemburski.
2)Organizacja państwa Turków osmańskich.
Ich armia była nowoczesna górująca nad ciężkozbrojnym rycerstwem. Armia turecka była oparta na systemie feudalnym - rządził sułtan (władca absolutny, który wydaję prawa, sam im nie podlegając). Wszystkie ziemie były jego, posiadał oddziały spachisowe. Służyli oni za darmo w zamian za dożywotnie przyznanie im ziem. Po śmierci ziemia wracała do sułtana. Oprócz pachisów byli janczarowie - czyli piechota, młodzi, brańcy i chrześcijańscy którzy byli w dzieciństwie odbierani siłą z domu i wychowywani w duchu fanatycznego islamu i posłuszeństwa dla sułtana. Odbywali szkolenie dotyczące sztuki orężnej. Były to oddziały które często przesądzały o losach tureckich bitew.
3)Podbój Serbii i Bułgarii przez Turków.
Ekspansja Turecka początkowo skierowała się na południową część Płw. Bałkańskiego - przeciw Bułgarii, która zostaje zajęta do 1396 roku. Wiek później po walkach Turcy opanowują nie bez wysiłku Serbię.
4)Węgry wobec ekspansji tureckiej.
Po podboju Bułgarii i Serbii skierowali się na Węgry. W 1396 roku organizują krucjatę antyturecką wspieraną licznie przez oddziały zachodniej Europy która kończy się klęską. Węgrzy ponoszą klęskę pod Nikipolis. Ważne dla stosunków turecko-węgierskich były lata 1440 - 1444. Wtedy to panował Władysław III (syn Jagiełły, nadano mu przydomek Warneńczyk). W 1444 roku organizuję podobną krucjatę jak w 1396 roku zorganizował Zygmunt Luksemburski. Początkowo spotkała się z odzewem, odnosiła sukcesy. Podpisano 10-letni rozejm w Szegedynie. Następnie większość wojsk się rozproszyła.
5)Władysław III Warneńczyk na tronie węgierskim.
Papież za pośrednictwem Wenecji skłonił Władysława by kontynuował walkę z Turkami i obiecał mu pomoc.
6)Klęska pod Warną 1400-1444.
Warneńczyk wyprawił się na tereny Bułgarii pomoc jednak nie przyszła. Sam stracił głowę która została przewieziona do stolicy Turcji Adrianopola.
7)Upadek Konstantynopola.
Klęska pod Warną w 1444 roku doprowadziła do upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. W 1453 roku po dwóch miesiącach oblężenia upada Konstantynopol. Turcy po zdobyciu tego miasta nadają mu nazwę Stambuł.
8) Początkowe wnioski.
W połowie XIV w. Turcy opanowują większość terenów Płw. Bałkańskiego i tworzy się państwo tureckie. Turcy hołdują dwa państwa w których interesy miała Polska. Hospodarstwa Mołdawii i Wołoszczyzny (tutaj też ekspansja). Posiłkowe oddziały mołdawskie wspierały Polskę w bitwie pod Grunwaldem.
Nowe Potęgi W Europie Wschodniej
Państwo Turków Osmańskich
Turcy to wojownicze ludy zamieszkujące tereny Azji Środkowej,które w XI wieku wtargnęły na Bliski Wschód.Opanowali duże obszary Azji Mniejszej /posiadłości bizantyjskie i arabskie /Od Arabów pezejęli religię muzułmanską i stali sie jej fanatycznymi wyznawcami.Turcy długo nie mogli utworzyc silnego panstwa.Dopiero ich wódz Osman na przełomie XIII i XIV wieku zjednoczył plemiona tureckie i państwo tureckie przyjęło nazwę Turków osmanskich.W ciągu nastepnych stuleci byli wielkim zagrozeniem dla chrześcijanskiej Europy.
państwo ruskie istniejące w latach 1328-1547 ze stolicą w Moskwie. Wielkie Księstwo Moskiewskie było kontynuacją Księstwa Moskiewskiego (1213-1328), które zostało podniesione do rangi wielkiego księstwa w 1328 roku, w wyniku unii personalnej Wielkiego Księstwa Włodzimierskiego i Księstwa Moskiewskiego oraz przeniesienia stolicy wielkiego księstwa z Włodzimierza do Moskwy.
1. XIV w.- rozpad imperium Czingis-chana;
2. Zmniejszenie wpływów tatarskich na ziemiach ruskich;
3. wzrost potęgi Księstwa Moskiewskiego i Litwy oraz prowadzenie przez nich ekspansji na terenach dawnej Rusi Kijowskiej;
4.XIV w. - podbicie ogromnych obszarów Europy Wschodniej przez Litwę.
5. 1328r. - zawarcie unii przez Księstwo Moskiewskie z Wielkim Księstwem Włodzimierskim;
6. Połączenie się obu krajów i utworzenie się Wielkiego Księstwa Moskiewskiego;
7. 1380r. - wyzwolenie się państwa spod słabnących wpływów mongolskich;
8. zwycięstwo księcia Dymitra Dońskiego nad Tatarami w bitwie na Kulikowym Polu;
9. sto lat później państwo moskiewskie podbiło ostatnie niezależne państwa ruskie;
10. uznanie Moskwy za najważniejszy ośrodek polityczny całej Rusi;
11. zwiększenie obszaru państwa moskiewskiego nie miało wpływu na pozostanie części ziem należących kiedyś do Rusi Kijowskiej. przez to ziemie znalazły się nadal pod panowaniem litewskim i polskim;
12. XVI . - wybuchy konfliktów w Europie Wschodniej spowodowanych powyższym .
UPADEK KONSTANTYNOPOLA
w 1453r. wojska osmańskie zatakowo upaddały konsatynopol.Wojska osmańskie zdobyły konstynopol i zabili ostatniego cesarza Konstantyna XI Dragazesa i to doprowadziło do całkowietego upadku cesarstwa wschodniorzymskiego.Turkowie dzięki zwyciętwie panowali nad morzem śródziemnym.
skutki:
-upadek szlaków handlowych z europy do azji
-zakończenie konfliktów zbrojnych
-upadek konstynopola przyczynił się do upadku królestwa w Grenadzie
przyczyny:
-osłabienia władzy na wysokim szczeblu
-niestabilna polityka wewnętrzna
-zastępowanie wojsk - wojskami najemników
-problemy z władcami(brak rodów)
-wysokie ceny utrzymania armii
-ogromna kotrupcja urzędów
-znikniecie systemu temowego
PANSTWA EUROPY WSCHODNIEJ
Janczarzy
STAŁA ARMIE SULTANA TWORZYLI WOJOWNICY NAZYWANI JANCZARAMI.OKRESLENIE TEGO SLOWA "JENI-CZERNI",OZNACZAJACEGO "NOWE WOJSKO" .DO JEDNOSEK TYCH SILA WCIELANO CHLOPCOW Z PODBITYCH KRAJOW CHRZESCIJANSKICH.WOJOWNIKOW WYCHOWYWANO NA FANTASTYCZNYCH WYZNAZWCOW ISLAMU,CALKOWICIE ODDANYCH SWOJEMU WLADCY.ICH JEDYNYM CELEM MIALY BYC :WALKA ZA RELIGIE I SULTANA,ZYSKANIE SLAWY ORAZ SMIERC W OBRONIE WIARY,
BITWA POD WARNA
Odradzające się w pierwszej połowie XV w. niczym feniks z popiołów Imperium Osmańskie szybko podporządkowało sobie rozległe tereny od południowej Grecji po brzegi Dunaju, stając się poważnym zagrożeniem dla Królestwa Węgier. Powstrzymanie niezwyciężonej armii tureckiej wziął na swoje barki król Polski − Władysław III, który w roku 1440 wstąpił także na tron węgierski. W 1443 r. poprowadził pierwszą, zakończoną sporym sukcesem i podpisaniem bardzo korzystnego pokoju w Szegedynie, kampanię przeciwko Turkom. Młody król uległ jednak namowom papieskiego legata Juliana Cesariniego, uwierzył w zapewnienia władców chrześcijańskich państw w udzielenie mu pomocy militarnej i zdecydował się na zerwanie pokoju ledwie trzy dni po jego zawarciu. Do decydującego boju doszło 10 listopada 1444 r. na równinie pod Warną nad Morzem Czarnym.
WIELKIE KSIESTWO MOSKIEWSKIE
Full transcript