Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Aralin 9- Ang Mga Kabishanan sa Mesoamerica at South America

Made by Kein Joshua D. Adanza :))
by

Kein Joshua Adanza

on 30 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Aralin 9- Ang Mga Kabishanan sa Mesoamerica at South America

Mga Unang Ugnayang Asya-Amerika
Sa panahon ng pinakahuling Ice Age, natakpan ng mga Glacier ang malaking bahagi ng North America at Europe.
^Bering Strait- matatagpuan sa pagitan ng Asya at North America na sinasabing isang dating tuyong lupain na tila nagsisilbing tulay sa dalawang kontinente.
^Sa pagkatunaw ng mga glacier at pagkawala ng mga tulay na lupa sa Asya, naputol ang ugnayan ng mga tao sa Amerika mula sa iba pang mga kabihasnang umusbong sa iba't-ibang panig ng daigdig.
HEOGRAPIYA NG MESOAMERICA
- galling sa katagang “meso” na nangangahulugang “gitna”
- lunduyan ng mga unang kabihasnan sa America
- isa sa mga lugar na unang pinag-usbungan ng agrikultura
- sa kasalukuyan, ang rehiyong ito ay may malaking populasyon

ANG MGA OLMEC
ANG MGA TEOTIHUACAN
-ito’y nangangahulugang “tirahan ng Diyos”
-isa sa mga dakila at pinakamalaking lungsod
Piramide,Liwasan at Lansangan
-nagbibigay ng karangyaan,kadakilaan at kapangyarihan sa lungsod
Dugong Bughaw o Nobility- matagumpay na namuno sa malaking bahagdan ng populasyon
*Quetzalcoatl
-feathered Serpent God
-Diyos ng hangin na kinatawasn ng pwersang kabutihan at liwanag
-pinakamahalagang Diyos ng Teotihuacan
*Bumagsak ang lungsod dahil sa ilang mga tribo sa hilaga na sumalakay at sumunog sa lungsod

KABIHASNANG MAYA
-sumibol sa Yucatan Peninsula
-ilan sa mga pamayanang Maya ay ang Uaxactun,Tikal, El Mirador at Copan
Halach Uinic –ito’y mga tunay na lalaki na namumuno katuwang ang mga kaparian
-wala pang lubos na paliwanag ukol sa sanhi ng pagbagsak nito

ANG MGA TOLTEC
-umusbong sa Central Mexico na kauna-unahang gumamit ng puwersang Militar
-pinaniwalaang nagmula sa kulturang Teotihuacan
*Nahuatl- wika ng mga Toltec
*Tula- ang pangunahing lungsod ng Toltec
- sinalakay ng mga Aztec upang kunin ang mga materyales nito para sa sariling kabisera
*Chalchiuh Tlatonac- kauna-unahang hari at tagapagtatag ng Tula
*Chitimitec- winasak ang imperyo ng mga Toltec pagkatapos ng 1300 taong pananatili

KABIHASNANG AZTEC
Aztec- ay mga nomadikong tribo na ang orihinal na pinagmulan ay hindi tukoy. Sila ay mga mahuhusay na inhenyero at tagapagtayo ng estruktura.
Aztlan- isang mitikong lugar sa hilagang Mexico.
Chinampas- mga artipisyal na pulo na kung tawagin ay mga “floating garden” sa gitna ng lawa.
Huitzilopochtli- ang pinakamahalagang diyos ng Aztec.
Tlacaelel- ang nagtaguyod ng pagsamba kay Huitzilopochtli
Hernando Cortes- ang namuno sa ekspedisyong Espanyol na nanakop sa Mexico.

HEOGRAPIYA NG SOUTH AMERICA
Hilaga: Amazon River
Timog: mga prairie at steppe sa Andes Mountains
Kanluran: mga tuyot na disyerto
-Dahil sa magandang topograpiya ng Andes, dito nabuo ang mga unang pamayanang naging sentrong panrelihiyon sa Gitnang Andes

KABIHASNANG INCA
-ang katagang ‘inca’ ay nangangahulugang “imperyo”
*Manco Capac- sa pamumuno niya, bumuo ang mga Inca ng maliliit na lungsod-estado
*Francisco Pizarro- sa pagdating niya, lumawak ang lupain ng Imperyong Inca
*conquistador- mga mananakop na Espanyol na nagdala ng epidemya ng smallpox
Sa kabila ng katapangan ng mga Inca, hindi nila nagawang manaig sa bagong teknolohiyang dala ng mga dayuhan tulad ng mga baril at kanyon

MESOAMERICA
-nangangahulugang rubber people dahil sila ang kauna-unahang taong gumamit ng dagta ng mga punong goma
-Ito ang unang kabihasnang umusbong sa Central America
-naglililok ng mga anyong ulo mula sa bato
-sinasamba ang espiritu ng Jaguar
*Pok-a-tok
-ritwal ng mga Olmec na kahalintulad ng larong Basketball. Maraming isinasakripisyong manlalaro pagkatapos nito.
*San Lorenzo at ang La Venta- dalawa sa mga sentrong Olmec
Sinasabing humina at bumagsak ito dahil sa pakikipaghalubilo sa mga sumakop sa kanila.
GROUP
1
ARALIN 9

Ang Mga Kabihasnan
Sa Mesoamerica
At South America
Full transcript