Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OKUL ÖNCESİ MATERYAL GELİŞTİRME

No description
by

yusuf Güneş

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OKUL ÖNCESİ MATERYAL GELİŞTİRME

Place your own picture
behind this frame!
Double click to crop it if necessary
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
(cc) photo by Franco Folini on Flickr
(cc) photo by jimmyharris on Flickr
(cc) photo by Metro Centric on Flickr
Okul Öncesinde Materyal Geliştirme
A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı Ve Önemi
Okul öncesi eğitimi, 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkanları sağlayan, onların bedensel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.
Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresiyle iletişim kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlık kazanmaya başladığı bir dönemdir. Kişiliğin temellerini atıldığı bu dönemde, çocuğun ev, okul ve sosyal yaşantıda bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır. Erken yıllarda uygun eğitim fırsatları sağlanarak, çocukların öz bakım, zihin, dil, sosyal, duygusal ve motor yeteneklerinin gelişimi desteklenebilmektedir.
Okul öncesi eğitimi, çocuğun duygularının gelişimini ve algılama gücünü arttırır. Akıl yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma sürecinde ona yardımcı olur. Çocuğa kendi düşünce ve duygularını açığa vurma olanakları sağlanarak kendisini anlamasını ve ortaya koymasına fırsat verir.
Fiziksel koşulları ve eğitim programı bakımından iyi hazırlanmış bir okul öncesi eğitim kurumunda çocuk, arkadaş ilişkileri kurmayı, birlikte bir şeyler yapmayı, işbirliğini ve toplum içinde sorumluluk almayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir. Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin hızlandığı yıllardır. Bu dönemde verilen eğitim çocuğun geleceğine yön verir. Yapılan araştırmalarla çocukluk yıllarında kazanılan davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir.
Okul Öncesi Eğitimde Materyal Kullanımı
Okulöncesi eğitim kurumlarına uygulanan eğitim programında çocukların , ilköğretimde de desteklenecek olan , problem çözme , iletişim , ilişkilendirme , yaratıcılık vb. becerilerinin geliştirilmesi ön plandadır.
Okulöncesi eğitimde materyaller, çocukların merkeze alındığı ve gelişimlerinin en etkili şekilde desteklenmeye çalışıldığı öğrenme ortamlarını zenginleştiren en önemli öğelerden birisidir.
(cc) photo by theaucitron on Flickr
Öğrenme ortamlarında kullanılan materyallerin çocukların gelişimine ve öğrenme sürecine olan katkıları şu şekilde sıralanabilir.
Öğrenme sınırlarını genişletir.
Kendi kendine öğrenme alanları sağlar.
Yaratıcılığı destekler.
Öğrenmeye karşı güdüler.
Öğrenmeyi kolaylaştırır.
Merak uyandırır, araştırma ve keşfetme gereksinimi doğurur
Kendini ifade edebilme ve dinleme becerilerini destekleyerek dil gelişimine katkı sağlar.
Materyallerin, okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimine ve öğrenme sürecine katkı sağlayabilmesi tasarımda ve hazırlanan dikkat edilmesi gereken ilkeler ile çocukların gelişim özelliklerini uygun olmasına ve öğrenme ortamında etkili şekilde kullanımına bağlıdır.
(cc) photo by theaucitron on Flickr
(cc) photo by theaucitron on Flickr
Çocukların büyük kasları küçük kaslarına göre daha çok geliştiğinden; rahatça tutabileceği ,büyük ve geniş materyallerden yararlanmalı , psikomotor becerilerinin gelişmesi için alıştırma yapabilecekleri etkinlik ve materyallere yer verilmelidir.
Okul öncesi eğitimde düzenlenecek etkinlikler çocukların kendini ifade edebilecekleri , hazırlanacak olan materyalleri öğrenciye hem bağımsız hem de grupla çalışma olanağı tanıması , sosyal ve problem çözme gelişimi açısından yararlı olacaktır.
Materyal hazırlanırken
dikkat edilecek hususlar;
Fazla ayrıntıya yer verilmemeli, olabildiğince basit hazırlanmalıdır.
Çocukların yutabileceği küçüklükte nesnelere yer verilmemelidir.
Hazırlanırken çocukların bulunduğu gelişim dönemi göz önüne alınmalıdır.
Kullanılan malzemeler çocuklara zarar vermeyecek türden olmasına özen gösterilmelidir.
İlgi çekici merak uyandırıcı biçimde tasarlanmasına ve canlı renkler kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Yaratıcılığı geliştiren ve destekleyen materyallerin tasarımı ön planda tutulmalıdır.
Materyallerde her şey hazır olarak sunulmamalı, çocukların materyalle etkileşime girmesi sağlanmalıdır.

Okul öncesi kurumlarda uygulanan etkinliklerin önemli bir çoğunluğu çoçukları yaratıcılığa götüren
etkinliklerdir.
Algılamanın ve öğrenmenin çok hızlı olduğu bu dönem; gerek çoçuğun bireysel olarak yaptığı, gerekse grup ile gerçekleştirdikleri etkinlikler de materyal kullanımının önemini arttırmaktadır.
Okul öncesi kurumlarda yaratıcı etkinliklere materyal hazırlamanın amacı;

ekonomik, kolay ve yaşayarak öğrenmeyi destekleyen, uyarıcı materyaller oluşturmaktadır. Bu materyaller yaratıcılık ortamı hazırlamanın dışında yaratmak için nedenlerden oluşmakta ve bizzat yaratma eyleminin oluşmasını sağlamaktır.
Materyallerin çoçukların özelliklerine ve materyal hazırlama ilkesine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Okul öncesi kurumlarda hazırlanan her materyalin bir maliyeti, çoçugğa uygun bir işlem basamağı, iş gücü ve zaman tüketimi vardır. Bir şeyler tüketmeden yeni bir sşey üretmek yeni bir şey üretmek mümkün olamamaktadır.
Çoçuğa Görelik İlkesi
Bu ilke çoçuk gelişiminin temel ilkelerini içinde en önemli olanıdır. Çünkü içinde; dayanıklılık, estetik, güvenlik, temizlik ilkelerini de barındırmalıdır. Okul öncesi çağ çoçukları için bir materyal hazırlayacak kişinin kendisine sorması gereken en önemli soru “Hazırlayacağımız materyal kaç yaş grubu çoçuklar tarafından kullanılacaktır?” tır.
Çoçuk her yaşta farklı gelişim gösterir, vücut organları farklılaşmıştır, beş yaşındaki bir çoçuğun bir kas gücü, avuç içi çapı, kaldırma kuvveti, kavrama yeteneği ile üç yaşındaki bir çoçuğun bu özellikleri aynı değildir. Fiziksel ve psiko-motor yetenek olarak gelişimsel farklılıklar vardır. Yaratıcı etkinliklerde kullanmak için hazırlanan materyaller ergonomik olmalıdır.
Amaca Uygunluk İlkesi
Çoçukları yaratıcılığa götürmek amacı güden her etkinliğin kendi içinde de özel amaçları vardır. Çoçuklarda farklı alanlarda ve farklı ortamlarda heyacan uyandıran materyallerin her birinin temelde hoş,eğlenceli, mutluluk veren duygular uyandırması, eğlendirirken öğretmesi istenmektedir.
Güvenlik İlkesi
Yapılan materyal çoçuk için zararlı olabilcek malzemelerden hazırlanmamalıdır, kesici, incitici, delici, zehirleyici malzemeler herhangi bir materyalin en iç noktasında dahi kullanılmamalıdır.
Bu ilkeyi temizlik ve düzeni sağlamada kolaylık ilkesi olarak da ifade edebiliriz. Sınıf içinde kullanılan materyallerin kullanışlı olması çoçukların iç güdüleriyle hareket etmelerini de kolaylaştırır.
Sağlık açısındanda materyalin daha uzun süre faydalanabilmek için kullanışlılık ilkesi gereklidir. Çoçuklar kullandıkları materyalle dokunmak , koklamak isteyebilirler. Hatta ne yaparsanız yapın eline gelen her malzemeyi ağzına alan çoçuklarda olabilir. Öğretmen ne kadar dikkatli olursa olsun çoçukların bazı şeyleri denemesine engel olmayabilir.
Dayanıklılık İlkesi
Bu ilke ekonomiklik ilkesini de desteklemektedir. Çabuk bozulmayan, üzerinde bazı değişiklikler yapılarak tekrar tekrar kullanılabilen materyalller çoçuklara güven duygusu verir. Çok çabuk bozulan materyaller, hele oyun esnasında çoçukların elinde bozulan materyaller, egitim açısından hiç uygun degildir.
Estetiklik İlkesi
Materyal hazırkarken model olarak kullanılmak istenen karakteri önceden iyi belirlemek gerekmektedir. Mesela; maymun yapmak isterken, kediye benzer bir yaratık ortaya çıkarmamak için renklerin uyumlu, karakterlerin uygun, her yönüyle estetik ağırlıklı çalışmalar yapılmalıdır. Üç yaşına kadar oyuncuklarıyla arkadaşlık eden çoçuk için bütün bu ilkeler ayrı bir önem taşır.
Ekonomiklik İlkesi
Ekonomik gücün her türlü gücü etkilediği çağımızda, ekonomik sonsuz insan isteklerini kıt ve sınırlı kaynaklarla karşılama yollarını arayan bilim dalı olarak ele alınmaktadır.
Yaşamın önemli bir gerçeği olan ekonomiyi, hem hazırladığımız materyalin malzemesini seçerken hem de materyal oluşturduktan sonra kullanırken dikkate almak gerekmektedir.
Özgünlük İlkesi
Yaratıcı bir bireyin en belirgin özelliği özgünlüğüdür. Yapılanlardan farklı, ilginç, bazen karmaşık bazen son derece pratik, farklı farklı yollarla sonuca götürebilme yeteneğidir. Yaratıcı bir ürünün en dikkat çeken öğesi özgünlüktür. Çoçuklara özgün eserler sunmak onlara yeni bakış açısı kazandırır. Özgün ürünler çoçukta farklı şeyler yapma isteği uyandırır. Çoçukların araştırma ve buluşlar yapabileceği ortamlar sağlar.
OKUL ÖNCESİ KURUMLARDA YARATICI ETKİNLİKLERDE KULLANMAK İÇİN MATERYAL HAZIRLAMA

Okul öncesi eğitimin görevlerinden biri de tutarlı bir üretici ve tüketici olarak yetiştirmektir.Bunu yapabilmek için de çoçukların nitelik ve nicelik olarak bu özellikleri taşımasına özen göstermek gerekmektedir. Bu nedenle çoçuklara kazandırılacak yaratıcı materyaller hem kısa zamanda hazırlanmalı hem de ucuza mal ettirilmelidir.
- Çocuğun ruhsal, bedensel ve toplumsal gelişimine katkı sağlar
-Çocuğun iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlar
-Duyu organlarının ve zihin yeteneklerinin gelişmesini sağlar
-Sorumluluk ve özgürlük duygularının belirip yerleşmesini sağlar
-İlkokula uyum sağlayacak tecrübeler kazandırır
Materyal Kullanımının Okul Öncesi Eğitimde Kazandırdıkları
Full transcript