Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Personlighetspsykologi

No description
by

Linda Flodén

on 19 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi

Vad är personlighet för dig och vad betyder det?
Den försiktiga och den riskvilliga typen
Professorn Henrik-Hogh Olesen presenterar två olika personlighetstyper.
Han menar att vi varierar i vårt sätt att möta okända saker.
Vilken typ är du?
http://hd.se/konsument/2013/03/23/lat-personligheten-styra-sparandet/
Olika teorier
HISTORIK
Psykoanalytiskt
Else Frenkel-Brunswick (1908-1958)
Conclusion
Nationalencyklopedin

Helheten av de psykiska egenskaper som utmärker en person


Självständig och särpräglad karaktär hos en viss person. ”Det sätt man är på”.

Personlighetspsykologi
Personlighetspsykologi är en gren av psykologin som är inriktad på att beskriva och förklara människors sätt att fungera i ett helhetsperspektiv.
Arv och miljö?
Personlighet påverkas av både arvet och miljön.
Ögonfärg?
Intelligens?
Arvsteoretiker menar att miljön har ett begränsat inflytande.
Psykodynamiskt
perspektiv
Enligt Freud formas vi i barndomen i spelet mellan de medfödda drifterna och anpassningen till de normer som finns i omgivningen.
Beteendeperspektivet
Ett nyfött barn är ett oskrivet blad vars beteende kommer att formas utifrån vilken inlärning som helst. Personlighet är ett inlärt beteende.
Humanistiskt
Varje barn föds med möjligheter som är specifika för hen och som gäller att ta tillvara på och utveckla. Personlighetsformadet är en ständigt pågående process.
Antiken
Hippokrates la fram sin teori, han ansåg att det fanns fyra personlighetstyper och vilken man var berodde på kroppsvätska och mängden kroppsvätska.4 Personlighetstyper
Sangviniker- optimitisk, glad, utåtriktad- tungt snabb flytande blod
Flegmatiker- tung, trög- överskott av slem
Koleriker- hetlevrad, häftigt humör pga överskott av gul galla.
Melankoliker- dystra, nedstämda och vemodiga pga svart galla från mjälten.

Carl Gustav Jung (1875-1961)
Människor som är på sin vakt mot sådant de inte känner till, tänker sig för innan de handlar.
Struktur och ordning i vardagen.
Riskvilliga typen
Temperament
Medfött sätt att närma oss och reagera på omvärlden. Temperament delas upp i olika faktorer, man tenderar att ligga åt antingen det aktiva eller det stillsamma hållet.
Anknytning
John Bowlby (1907-1990)- Bandet mellan barn och förälder.
Ett nyfött barn har en medfödd drift att knyta an till en eller ett par vuxna (oftast föräldrarna) som kan ge barnet mat, vård, skydd och närhet.
Pro
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5419650
Con
Barn som hade minst tolreans inför nya och okända saker kom från sk auktoritära hem. De barnen var inte vana att själva söka upp okända saker utan väntade istället på att någon skulle säga till dem.
Barn från mer demokratiska hem där förhållandet var mer präglat av ömsesidighet och där regler förklarades och motiverades. Barnens nyfikenhet och utforskning av världen blev mer naturlig.
Utvecklingspsykologi
Margaret -Mahler: På den ena sidan står barnets behov av att finna trygghet och säkerhet med vårdarna, på andra sidan står självständighet och oberoende.

John Bowlby: anknytningsbeteende, närhetssökande och utforskning.
Existentiellt
Fokuserar på att den enskilda människan formar sitt liv genom de val som man gör. I samband med det framträder två former av existentiell ångest när man möter det okända.
Neuropsykologiskt
Undersökningar visar att människan inte kan leva utan stimulering och vi har behov av intrycken från omvärlden.
Vi är födda nyfikna.
Based on Jim Harvey's speech structures
Kognitivt
Personligheten är en process som man själv är med och skapar genom våra tankeprocesser (kognitiva scheman) som man kan förändra.
Biologiskt
Personligheten vilar på de biologiska förutsättningarna.
Elev till Freud, han talar om skillnaderna mellan introverta (inåtvända) och extroverta (utåtriktade) typen.
Försiktiga typen
Människor som är nyfikna, mår bra när det händer nya grejer.
Kan ha svårt med att vardagen präglas för mycket av alltför mycket struktur och regler.
Full transcript