Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cossos geomètrics

Mates 3r d'ESO
by

Àlex Luque

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cossos geomètrics

Àrees i Volums Cossos geomètrics Feina a desenvolupar: Buscar diferents cossos geomètrics. Haureu de seleccionar un o dos per persona, retallar i enganxar.
Després els utilitzarem a les explicacions i als problemes plantejats. Construir els cossos geomètrics amb paper acetat L'àrea i el volum estaran indicats en un foli, per tal que tothom pugui apuntar i saber com es càlcula un figura geomètrica. Buscar com es calcula la seva Àrea
i
el volum Divendres últim dia per entregar els cossos geomètrics generats i el paper amb les fòrmules. Durant les sessions de dilluns, dimecres i divendres, també es realitzaran problemes, per tal de repasar i avançar els punts d'estudi.
Treballareu per parelles o grups de tres persones. Presentació Tetraedre regular.
Hexaedre regular o cub.
Octoedre regular.
Dodecaedre regular.
Icosaedre regular.
Prisma triangular.
Prisma quadrangular.
Prisma pentagonal. Prisma hexagonal.
Piràmide triangular.
Piràmide quadrangular.
Piràmide pentagonal.
Piràmide hexagonal.
Piràmide octogonal.
Cilindre.
Con. Tetraedre regular Activitats a fer: Cada dia farem l'estudi de tres figures geomètriques, amb els seus corresponents exercicis. Primera Activitat Calcula l'àrea d'un tetraedre regular
de 6 cm d'arista i el seu volum. Àrea i Volum Segona activitat Amb les dades que tenim del
tetraedre fet a classe, calcula la seva àrea i volum. Tercera activitat per fer a casa: Pàgina 113 ex: 94 Hexaedre o cub Àrea i Volum AT= 6· ( costat · costat)
V= costat · costat · costat Primera activitat Un cub té 25 cm d'aresta. Calcula'n l'àrea , el volum i la longitud de la diagonal. segona Activitat Amb les dades que tenim del cub fet a classe, calcula:
l'àrea, el volum i la seva diagonal. Tercera Activitat Pàgina 106 exercici 50 Octaedre Regular Àrea i Volum Primera Activitat Calcula el volum i l'àrea d'un octaedre regular
de 10 cm d'aresta. Segona Activitat Amb les dades que tenim del octaedre realitzat a classe, calcula: l'àrea i el seu volum. Tercera Activitat Pàgina 107 exercici 55 Prisma Triangular Àrea i Volum AT=2·Abase + 3·Arectangulos
V= Abase · alçada. Primera Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un prisma triangular de 7,9cm d'alt i 1,5cm d'aresta de la base. Segona Activitat Amb les dades que tenim del prisma triangular fet a classe, calcula: la seva àrea i volum. Tercera Activitat Pàgina 101 exercicis: 17 i 18. Prisma Quadrangular Àrea i Volum A= 2·Abase+ 4·(Alateral)
V= Abase·alçada Primera Activitat Calcula l'area total i el volum d'un prisma quadrangular de 6cm d'alt i 2 cm d'aresta de la base. segona Activitat Amb les dades que tenim del prisma quadrangular fet a classe,calcula: Àrea total i volum. Ortoedre Àrea i volum AT= 2·( a·b)+ 2·(a·C)+2·(b·c)
V=a·b·c Primera Activitat Calcula l'àrea total i el volum d'un ortoedre de 4,8cm d'alt, 2,5cm d'ample i 7,6 cm de llarg. Segona Activitat Pàgina 100 exercici 43.
Pàgina 105 exercici 15. Activitats i explicació figures geomètriques Prisma hexagonal At= 2* Abase + (nºde cares * AreaLateral) V= Abase * alçada Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un prisma hexagonal de 4,3cm d'alt i 5,1cm d'aresta de la base. Primera activitat Segona activitat Amb les dades que tenim del prisma hexagonal fet a classe, calcula: Àrea total i volum. Piràmides Generalitats : ALateral= nº cares x Atriangle Atotal= Alateral + Abase V= Abase x h / 3 Piràmide quadrangular Atotal= Abase + nºcares x Atriangle. V= Abase x h / 3 Primera Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'una piràmide quadrangular de 9,3cm d'aresta lateral i 6,5cm d'aresta de la base. Segona Activitat Amb les dades que tenim de la piràmide hexagonal fet a classe, calcula: Àrea total i volum. Tercera Activitat Exercicis llibre:
Pàgina 101 exercicis: 20, 21.
Pàgina 113, exercici: 93.
Pàgina 114, exercici: 106. Cilindre Primera activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum
d'un cilindre de 8,1cm d'alt i 2,4cm de radi de la base. Segona activitat Realitzar els següents exercicis:
Pàgina 112 exercici: 88b
Pàgina 101 exercici: 22 Con Cossos de revolució Àrea i Volum Primera Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum
d'un con de 7,5 cm de generatiu i un radi de
3,3 cm. Segona Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un con de 4,6 cm d'alt i 7,2 cm de radi de la base. Tercera Activitat Fes les següents activitats:
Pàgina 101 exercici 23.
Pàgina 112 exercici 88 c. Esfera Àrea i Volum Primera Activitat Calcular l'àrea i el volum d'una esfera de 5,6 cm de radi. Segona Activitat Calcular el radi d'una esfera el volum de la qual és de 3261,76 cm cubics. Tercera Activitat Fes les següents activitats:
Pàgina 101 exercici: 25 Unió Cossos geomètrics Primera Activitat Fes les següents activitats:
Pàgina 102 exercici: 29, 30
Pàgina 105 exercici: 45
Pàgina 107 exercici: 57
Pàgina 106 exercici: 46 Teorema de Tales Dues figures diem que són SEMBLANTS, si una és una "ampliació" o "reducció" de l'altre. Als costats corresponents de dos figures semblants se'ls anomena HOMÒLEGS. El Teorema de Tales afirma
que el quocient de costats homòlegs és constant. Primera Activitat Determina l'altura d'un edifici sabent que projecta una ombra de 6m a la mateixa hora que un llistó de fusta de 4m projecta una ombra d'1,5m. Segona Activitat Amb les dades de la figura calcula l'alçada del
triangle: Tercera Activitat Pàgina 103, exercici: 32
Pàgina 103, exercici: 34 Tronc de Piràmide Àrea i Volum Primera Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i el volum d'un tronc de piràmide decagonal de 1,5 cm de costat de la base menor i un radi de 2,3, 5,2cm de costat de la base major i un radi de 8cm i 9,2cm d'aresta lateral. Segona Activitat Realitza les següents activitats:
Pàgina 105, exercici: 44
Pàgina 109, exercici: 65
Pàgina 112, exercici: 90 Activitat Tronc d'un Con Primera Activitat Calcula l'àrea lateral, l'àrea total i volum d'un
tronc de con de 6,6cm alçada, 2,2cm de radi base menor i 4,3cm de radi de la base major. Segona Activitat Realitza les següents activitats:
Pàgina 104 exercici: 36
Pàgina 104 exercici: 37
Pàgina 113 exercici: 95
Pàgina 114 exercici: 108
Full transcript