Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Probleemstelling formuleren en uitleg PvA

description
by

Victor Winter

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Probleemstelling formuleren en uitleg PvA

Fasering (pag 107 boek)
1. voorbereiden intake gesprek
2. voeren intake gesprek
3. (offerte)
4. uitvoeren vooronderzoek
5. opstellen plan van aanpak
6. uitvoeren onderzoek
7. analyse resultaten
8. uitbrengen advies
9. (implementatie advies)
10. (evaluatie) Plan van Aanpak (pag 101 & 133)

1. Inhoudsopgave
2. Achtergronden
3. Opdracht
4. Activiteiten
5. Grenzen
6. Producten
(Kwaliteitsbewaking)
(Organisatie)
7. Planning
(Risicoanalyse)
8. Literatuur X X Bronnen:

Competent Adviseren - Roel Grit en Marco Gerritsma

Een onderzoek voorbereiden,
Heinze Oost - Angela Markenhof Opdracht Achtergrond Grenzen Activiteiten Relevantie Context Theoretisch kader - context

Vooronderstellingen
Lexicon definieren: zoals duurzaamheid/biodiversiteit
Opdrachtgever
Actoren /PEST Nut / Reden van onderzoek

Er is (nog) geen antwoord
Het is de moeite waard
Actueel? Hoe ziet het antwoord op de vraag er ongeveer uit?

Wat gaan jullie niet doen?

Soorten onderzoek

Afbakening Bronnen
Methoden van dataverzameling
- Experts!
Verwerking en analyse
Planning Oefening legitimatie:

Schrijf even op waarom de opdracht belangrijk is voor de opdrachtgever (niet overleggen). Wat is precies het probleem, voor wie en waarom? (Signalerend)
Wat zijn de oorzaken, achtergronden,
samenhang, realistisch? (Diagnose)
Hoe kan het probleem worden aangepakt? (Ontwerp)
Werken deze oplossingen? (Evaluerend) De risico's van zoonosen
De risico's van zoonosen in Nederland
De risico's van zoonosen uit de veehouderij in Nederland
De risico's van zoonosen uit de veehouderij in Nederland voor recreanten
De risico's van zoonosen uit de verschillende soorten veehouderijsystemen en uit voeding voor recreanten
De risico's betreffende neonatale geboortedefecten bij langs fietsende autochtone recreanten veroorzaakt door de subtype 5 van de Q-koorts voorkomend op biologische dynamische geitenboerderijen van minstens 65 dieren in de regio Noord-Oost Brabant Inperking Weten wat je weten wilt ma
11 wo
13 vr
15 ma
18 vr
22 heden college
samen-
werken college's
proj.man.
wetens. 3.0 Presentatie
Plan van
Aanpak inleveren
concept Plan van Aanpak Wat nu? Schrijven Plan van Aanpak (opdr 3) 1.Voorblad
2.Inhoudsopgave
3.Achtergrond (Context/ Kennisgebied)
4.Projectopdracht (doelstelling / relevantie)
5.Projectactiviteiten (methoden)
contact opnemen met experts
6.Projectgrenzen (afbakening /
precisering van het antwoord)
7.Producten
8.Planning
9.Literatuur Presentatie PvA 1. Achtergrond (Verankering / Kennisgebied)
2. Projectopdracht (doelstelling / relevantie / afbakening)
3. Projectactiviteiten (methoden)
4. Potentiële problemen
5. Vragen? onderzoek voorbereiden gegevens verzamelen rapporteren ~30% ~30% ~20% ~20% analyseren tijd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 conceptversie
17:00 Wo, 20 feb
def. versie
17:00 Ma, 25 feb vrijdag 22 feb
presentatieschema
Blackboard Intake gesprek opdrachtgever Tips voor team Witteveen en Bos en team LEI?
of...wat zou je de volgende keer anders doen? college
brain-
stormen wo
20 Waarom zijn er te weinig studieplekken in de bieb? Context:
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Uithof en Binnenstad Achtergrond Relevantie:
betere dienstverlening

Grenzen geen financiele ruimte voor nieuwe plekken Activiteiten inventariseren meningen
van ubu personeel
Voorbeeld De 'formele' kwaliteit
van probleemstellingen
(Heinze Oost - kwaliteit van probleemstellingen
in dissertaties, 1999) definitief Plan van Aanpak ma
25 De probleemstelling Waarom zijn er te weinig studieplekken in de bieb? Kader:
Universiteitsbibliotheek Utrecht
Uithof en Binnenstad Achtergrond Relevantie:
betere dienstverlening
meer tevreden studenten
hogere scores in keuzegids Grenzen geen financiele ruimte voor nieuwe plekken
alleen Uithof-locatie meenemen Activiteiten meningen van ubu personeel
meningen van studenten peilen
andere bibliotheken benaderen Afbakening en Relevantie, klopt dat nog met elkaar? Activiteiten en Afbakening, kloppen die nog met elkaar? Activiteiten en relevantie, kloppen die nog met elkaar?
Full transcript