Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leergesprekken Oscar Romeroschool

6 april 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 28 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leergesprekken Oscar Romeroschool

Een goed leergesprek
Resultaat van het leergesprek
Leergesprekken
leraar en leerling: partners in leren!
Het doel van het gesprek is voor het kind duidelijk
Creëer een veilige sfeer
Ga op dezelfde hoogte als het kind zitten
Dwing oogcontact niet af
Spelen en praten combineren (jonge kind)
Formuleer het doel positief!
Geef het kind de tijd om tot zichzelf te komen
Vraag het (oudere) kind een gespreksverslagje te maken (mindmap)
Eigen ervaring?
programma
Hoofd (kennis)


Hart (relatie)


Handen (vaardigheden)

Waarom voeren wij leergesprekken?
TIPS
Kennis van:

gegevens
aanbod
doelen
Welke gegevens/data gebruik je?
Heb je kennis van de leer- en ontwikkelingslijnen?
Wat komt er de komende periode aan bod?
(lange termijn) Wat hebben leerlingen in deze fase nodig?
Welke onderwijsbehoeften heeft de leerling?
... in leerlingtaal! IK-doelen
inleven
aanvoelen
vertrouwen
nabijheid
'open mind'
positief
lef
gesprekstechnieken
stel open vragen (wie, wat, hoe, wanneer, welke)
vermijd waarom-vragen ("Hoe komt het dat...?")
vermijd suggestieve vragen
maak een gespreksleidraad voor jezelf (GROW)
'de kracht van de stilte...'
herformuleer wat de leerling heeft gezegd.
bewust worden van sterke punten ('trotspunten')
bewust worden van leerpunten
actieve betrokkenheid bij eigen leerproces; mede-eigenaar!
meedenken over oplossingen; (intrinsieke) motivatie
doel vaststellen en afspraken maken
...van 'het moet' naar 'ik wil'
Voorbeelden
van gesloten naar open
"Je werk is weer niet af, je hebt teveel zitten kletsen."
"Je werk is niet af, heb je weer zoveel zitten kletsen?"
"Ik zie dat je werk niet af is, heb je zitten kletsen of is er iets anders aan de hand?"
"Ik zie dat je werk niet af is, wat is er gebeurd?"
"Wat vind je zelf; heb je goed gewerkt?"

kindplan
gedragspatroongrafiek
oplossingsgerichte schaalvraag
beeldspraak-kaarten
vragendobbelsteen/bal
ik-doelen
Producten:

boeken
materialen
Wanneer voel jij je partner van de leerling?
Eigenaarschap van leerlingen
Waarom
Wat
Hoe
...willen we dit?
....gaan we zien?
...gaan we doen?
...gaan we het vormgeven?
Betrokkenheid & motivatie

- Je hebt als team
uitgangspunten
geformuleerd voor het voeren van leergesprekken.
- Je weet
welke aspecten
van belang zijn om een goed leergesprek te voeren.
- Je bent in staat om met je collega's een
inventarisatie te maken van wat er nodig is
voor de school (2017-2018).
doelen markeren
www.leerlinggesprek.nl
perspectief leerling
perspectief leerkracht
Onze visie en ervaringen t.a.v. gesprekken met leerlingen.
verzamelen van uitgangspunten
onderbouw

bovenbouw
Verbinden aan
huidige schoolontwikkeling
Leerlingen stellen eigen doelen
Maak onderscheid tussen leerdoelen en leeractiviteiten
Activiteiten/taken of leerdoelen uit verschillende methodes:

* we gaan optellen en aftrekken met breuken
* ontwerp een uitgebalanceerd menu met alle
* onderdelen van de schijf van vijf
* schrijf een verslag over Charles Dickens
* bouw het kasteel op het plaatje precies na
* ken de provincies en de hoofdsteden
* maak een reisbrochure voor een regio
* iedereen kent de tafel van acht
Laat leerlingen leerdoelen bepalen
leerlingen laten brainstromen en noteren in format:
*als we dit blok hebben afgerond, weet ik...
*als we dit blok hebben afgerond ben ik in staat...
https://www.leraar24.nl/video/693#tab=0
twee typen leerdoelen:
- declaratief 'ik weet...'
- procedureel 'ik ben in staat om...'
Leerlingen kunnen hun
eigen vorderingen bijhouden
Leerlingen evalueren
op hun eigen leren
Leerlingen kunnen zelf
aangeven welke hulp zij nodig hebben
Starten met het einddoel voor ogen.
Beginnen met een complete taak.
Laat leerlingen een foutenanalyse maken.
Geef kinderen oriëntatietijd
Opbrengsten
waarom willen we dit?
gesprekken in de praktijk
Stand van zaken...
Versterken - Vasthouden - Verzwakken - Verdwijnen
4 pijlers van eigenaarschap
Waarom leergesprekken?
Leergesprekken voeren
Uitgangspunten
voor de school
Wat doen we?
- gesprekstechnieken
- inzet van tools
middenbouw
5
5
5
Reflectie op de ochtend en vooruitblik
op de komende ontwikkelperiode.
leerling - zelf

leerling - leerling

leerling - leerkracht
*uit welke opties kunnen ze kiezen?
Full transcript