Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SEGLI

No description
by

Eija Leinonen

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SEGLI

SEGLI - Segregaation lieventäminen koulutuksessa ja työelämässä -kehittämishanke
Miksi?
Koulutuksen ja työelämän jakaantuminen naisten ja miesten aloihin (segregaatio) on Suomessa Euroopan vahvimpia

Nuoret – ja osin vielä aikuisetkin - tekevät ammatinvalinnan sukupuolen ja siihen liittyvien odotusten, ei niinkään omien mieltymysten ja taipumusten (osaamisen) mukaan

--> Osaaminen väärin kohdentunutta
--> Haittaa työvoiman ja työpaikkojen välistä kohtaantoa ja estää työmarkkinoiden joustavaa toimintaa
--> Motivaatio- ja sitoutumisongelmia
--> Naisten ja miesten välinen palkkaero 17-18%
--> Lisää epätasa-arvoa

Tasa-arvoisen (ei-sukupuoleen-pohjautuvan) ja yhdenvertaisuuden paremmin huomioiva ohjaus ja erilaiset toimintamallit toimivat keinoina motivoida, tukea oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja ja löytää uudenlaisia ratkaisumahdollisuuksia työmarkkinoiden ja työllisyystilanteen haasteisiin


Mitä?
Yhteinen toimintatapojen arviointi- ja kehittämistyö mukaan tulevissa organisaatioissa
Tukea toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintaan
Tukea toimintamallien kehittämiseen
Erilaisia yhteistyön muotoja perusopetuksen, lukioiden, 2.asteen ammatillisen koulutuksen oppilaitosten ja TE-hallinnon kanssa (mm. siirtymävaiheiden kehittäminen)
Tutkimusta segregaatiosta ja keinoista lieventää sitä oppilaitoksissa ja TE-hallinnossa
Vuorovaikutteinen viestintästrategia ja asiantuntijayhteistyö


Mitä tavoitellaan?


Kehitetään uusia segregaation lieventämistä edistäviä toimintatapoja oppilaitoksissa sekä TE-toimistoissa
Tuotetaan syventävää tietoa siitä, mikä aiheuttaa segregaatiota organisaatioissa ja kuinka segregaatio toistuu tai ei toistu nuorten koulutuksen ja työelämän poluissa
Herätetään keskustelua segregaation haitoista ja sen lieventämisen hyödyistä ja keinoista opetusalan ja TE-hallinnon ammattilaisten piirissä sekä oppilaiden ja heidän vanhempien kesken

Kenelle?
Peruskouluille, 2. asteen ammatillisen koulutuksen organisaatioille, lukioille ja TE-toimistoille Kainuun, Helsingin ja Oulun seuduilla.
Hankkeen toteuttajat
Hankkeen toteutuksesta vastaavat mittavan tasa-arvotyön kokemuksen omaavat kajaanilainen KoulutusAvain Oy ja helsinkiläinen Wom Oy ja se on Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama (STM)
Yhteyshenkilöt
Oulun ja Kainuun seudut (KoulutusAvain Oy):

Marja-Leena Haataja
040-729 8215,
marja-leena.haataja@
koulutusavain.fi

Eija Leinonen
050-302 2662, eija.leinonen@koulutusavain.fi

Helsingin seutu (WoM Oy):

Sinikka Mustakallio
040-553 8878, sinikka.mustakallio@wom.fi

Inkeri Tanhua (tutkimus)
044-742 4557
inkeri.tanhua@wom.fi

Pia Berg
040-751 5238
pia.berg@wom.fi
Full transcript