Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tiến trình S-T-P

No description
by

Hà Trang Nguyễn

on 15 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tiến trình S-T-P

S - T - P
Segmentation
Segmentation
Phân đoạn thị trường
là quá trình phân chia thị trường khách hàng thành các nhóm dựa trên các khác biệt về nhu cầu, tính cách, hành vi
Positioning
Định vị thị trường
là thiết kế sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp nhằm chiếm được một vị trí đặc biệt và có giá trị trong tâm trí
khách hàng
Tạo ra một
hình ảnh cụ thể
Targeting
Doanh nghiệp đánh giá mức độ hấp dẫn của từng đoạn thị trường, rồi
lựa chọn thị trường
mục tiêu
ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG VÀ
LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

Nhân khẩu học
Tâm lý
Địa lý
- Địa dư
- Vùng khí hậu
- Mật độ
- Quốc gia
- Thành phố / tỉnh
- Tuổi tác
- Giới tính
- Nghề nghiệp
- Thu nhập
- Tình trạng hôn nhân
- Trình độ văn hóa
- Loại gia đình
- Vị trí địa lý
- Địa vị xã hội


Hành vi tiêu dùng
Where?
What?
- Cá tính
- Sở thích
- Nhãn hiệu ưa thích
- Thái độ về giá cả
- Dịch vụ ưa thích
- Tính tự phát
- Lối sống
- Ảnh hưởng từ
địa vị xã hội
Who?
How?
- Độ trung thành
- Lịch sử mua bán
- Thói quen sử
dụng Internet
- Cường độ tiêu thụ
- Lợi ích tìm kiếm
- Số lượng và
tỉ lệ sử dụng
- Mua bán theo
xu hướng

khách hàng cá nhân
khách hàng doanh nghiep
Quy mô
- Lớn
- Vừa
- Nhỏ
Loại hình tổ chức
- Cơ quan nhà nước
- Doanh nghiệp liên doanh
- Doanh nghiệp tư nhân
- Doanh nghiệp nhà nước
- Cơ quan nghiên cứu,
đào tạo

Lĩnh vực kinh doanh
- Công ty thương mại
- Công ty dịch vụ
- Công ty sản xuất
Hiểu biết cụ thể về khách hàng = Nhiều dự đoán về hành vi của họ hơn
Tương đương
Hiểu biết cụ thể về khách hàng = Khó khăn và phải chi trả nhiều hơn
Đoạn thị trường hiệu quả
Là một nhóm khách hàng mà doanh nghiệp có
khả năng đáp ứng được
nhu cầu mong muốn của họ và đồng thời có khối lượng
đủ lớn
để tạo ra
THU > CHI
cho doanh
nghiệp.
Đo lường được
Quy mô của thị trường?
Sức mua và đặc điểm của khách hàng?

Quy mô đủ lớn
Thị trường có đủ lớn để có lãi không?
Có thể phân biệt được
Các đoạn thị trường có thể phân biệt được không?

Có tính khả thi
Doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường không?
Nguồn lực có đủ để chi trả không?

Targeting
Positioning
(Phân chia)
(Lựa chọn)
(Định vị)
Đánh giá
Quy mô và
sự tăng trưởng
- Mức tiêu thụ
- Tốc độ tăng trưởng
- Mức lợi nhuận
- Độ cạnh tranh
- Các kênh
phân phối
Độ hấp dẫn
Mục tiêu
và khả năng
Tỷ lệ nghịch

với
mức độ cạnh tranh
trên thị trường đó
Đoạn thị trường phải phù hợp với
mục tiêu

khả năng
của doanh nghiệp
CÁC ĐỐI THỦ
CẠNH TRANH
TRONG NGHÀNH
CÁC ĐỐI THỦ TIỀM NĂNG
KHÁCH HÀNG
NHÀ CUNG ỨNG
SẢN PHẨM THAY THẾ
Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (M.Porter)
Chiến lược
đáp ứng thị trường
Chiến lược marketing
không phân biệt
Chiến lược marketing
phân biệt
Chiến lược marketing
tập trung
Lựa chọn vị thế của sản phẩm
Tạo sự khác biệt
PLACE
PRODUCT
PROMOTION
PRICE
PEOPLE
Kênh phân phối
Dịch vụ
Hình ảnh
Giá trị
Văn hóa
Tiến hành định vị
Segmentation - Targeting
Lập bản đồ định vị
Chọn
hình ảnh

vị thế
của doanh nghiệp trên bản đồ định vị
Marketing
hỗn hợp
Full transcript