Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Systém EVVO jako příklad

No description
by

Naspet Zlibne

on 30 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Systém EVVO jako příklad

ZAKOTVENÍ
LINIE MŽP
HRÁČI
AOPK, Národní parky, CENIA
Vztah k místu
Environmentální výchova
KOORDINACE
CÍLE
a její národní ekoSYSTÉM
Znám svoji krajinu a vnímám její jedinečnost. Uvědomuji si krajinu v souvislostech. Vážím si svého regionu a cítím zodpovědnost za místo, kde žiji.
Vztah k přírodě
Vztah k přírodě
Mám rád přírodu.
Cítím se v ní dobře a potřebuji v ní pobývat.
Vnímám různé pohledy na přírodu a postoje k ní.
Stále si ujasňuji vlastní hodnoty a postoje.
Státní program EVVO
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Krajské koncepce EVVO
Existují ve všech 14 krajích v ČR. Na ně je navázána krajská koordinace EVVO, krajské financování, sběr dat.

Porozumění přírodě
Schopnost řešit problémy
Připravenost jednat
S přírodou a zdroji zacházím šetrně a chovám se jako šetrný spotřebitel. Takto motivuji i lidi ve svém okolí.
Postupně se učím analyzovat problémy a konflikty související s životním prostředím. Dokážu formulovat vlastní názor, posoudím varianty řešení a navrhuji svůj postup.
Zkoumám přírodní děje a zákonitosti, chci je pochopit a mám k tomu potřebné schopnosti, dovednosti a znalosti a chápu jejich význam pro můj život.
MŽP a MŠMT jsou povinny podporovat EVVO. MŽP zpracovává a koordinuje Státní program EVVO. MŠMT začleňuje EVVO do pedagogických dokumentů.
Program vlády na systémovou podporu EVVO. Prostřednictvím cca 3 letých akčních plánů stanovuje konkrétní úkoly zejména pro MŽP a MŠMT, ale i další rezorty.
LINIE MŠMT
RVP
EV je jedno z šesti průřezových témat rámcových vzdělávacích programů
DOV
Doporučené očekávané výstupy pro EV pomáhají učitelům téma lépe zakotvit v ŠVP
REVIZE RVP
Periodická možnost aktualizovat nastavení EV
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY
EVVO de facto zakotveno v samostatné kapitole věnované VUR - vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Na národní dokument navazují krajské Dlouhodobé záměry, které mají tedy VUR také zohledňovat
NSK
V národní soustavě kvalifikací existují aktuálně 4 profesní kvalifikace se vztahem k EVVO
STANDARD pro výkon specializační činnosti v oblasti EVVO
SYSTÉM školních koordinátorů EVVO
SPECIALIZAČNÍ STUDIUM pro školní koordinátory EVVO
ZVÝHODNĚNÍ škoních koordinátorů EVVO v kariérním systému je zakotveno v zákoně o pedagogických pracovnících
MŽP
MŠMT
Národní ústav vzdělávání, Česká školní inspekce
Kraje
Školy
Výzkumné instituce
Ekocentra/Ekoporadny
Pracovní skupina EVVO a EP
Krajské komise EVVO
SYSTÉMOVÉ AKTIVITY
FINANCOVÁNÍ
Výbor pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
PR
Certifikace
Evaluace
Metodická pomoc
VaV
Mezinárodní spolupráce
Příbuzné koncepty
Networking
MŽP - malé dotace pro NNO
SFŽP - velké dotace i investiční pro různé org.
EU fondy
Krajské dotace
http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace/skupiny-oboru-6
a KOMPETENCE
Rezorty
Dotace dalších resortů
Full transcript