Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Begreppet "Medeltid" och tidig medeltid

No description
by

E A

on 20 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Begreppet "Medeltid" och tidig medeltid

Medeltiden -

ca 500 - 1500

Medeltiden är ett begrepp som myntades på 1500-talet. De som använde begreppet menade att
antiken
var historiens höjdpunkt då konst, filosofi, politik och litteratur nådde sin höjdpunkt. Sedan dess hade världen befunnit sig i en "mellan-tid", och först nu var man på väg tillbaka mot en hög civilisation.

Antiken
Renässans (1500-tal)
Medeltiden - "1000 meningslösa år"
Renässansmänniskor pratade om den
mörka medeltiden
för att ansåg att kultur- och samhällsliv hade försämrats efter antiken, och vissa historiker använder uttrycket för att det finns så lite källmaterial från tiden. Varför var det så?
Stor befolkningsminskning - mindre städer
På 600-talet enades arabiska halvön under
Mohammed
och Islam spreds över stora delar av Asien och medelhavsområdet.
Nya politiska system, nya språk, nya lagar och nya traditioner.
För härskare i Europa blev kyrkan
en länk till makten
i Rom, med dess kunskap, inflytande och organisation.
De första
klostren
uppstår i Egypten.
Munkar
var det medeltida samhällets mest välutbildade människor.
Riddare - ett effektivt vapen.
Borgar fungerade som små maktcentrum, varifrån de drev in skatt från bönder på landsbygden omkring.
Relationer mellan parter i det feodala systemet grundades i ceremonier där
löften
,
heder
och
lojalitet
var viktiga.
Från slaveri till livegenskap i Europeiskt jordbruk.
Förändringar i familjer och syn på sexualitet
Politisk fragmentering och feodalism i Europa
Romerska slavgods (latifundia)
Bor i baracker
på godsen. Lever i slavgrupper
Tillhör ägaren. Döms och straffas godtyckligt av ägaren
Ingen rätt till familj. Slaveri är ärftligt. Dina barn kan säljas.
Ingen begränsning i arbetstid. Allt du producerar tillhör din ägare
Slavar
Livegna bönder
Fria bönder
Bor i torp som de inte äger, får ej flytta
Bor i torp som de själva äger, får flytta
Tillhör ägaren. Döms och straffas i domstol av ägaren
Är en fri människa. Döms och straffas av domstolar.
3 dagar godsarbete för ägaren, 4 dagars torparbete för visst eget bruk
100 % torparbete för eget bruk - betalar skatt
Livegenskap är ärftligt.
Får inte separeras från sin familj
Ej ärftligt, familjen är ingens egendom.
Medeltida jordbruksgods
Landägare
Torp och åkrar

Godsplantage
Hyr ut till bönder
Äger slavar som producerar åt honom
Bönder brukar jorden på sina egna torp och på godsplantagen, som är mindre
skatt
vinst
år 410
I andra tider har andra perspektiv på medeltiden funnits, perspektiv som delvis lever kvar idag.
Upplysningstänkare på 1700-talet
Romantiker på 1800-talet
Vår tid är en
bättre
tid av upplysning och rationellt tänkande.
Medeltiden var en
sämre
tid av religiöst förtryck, dumhet och vidskepelse.
Vår tid är en
sämre
tid av samhälls-konflikter, miljöförstöring och okänslig vetenskap
Medeltiden var en
bättre
tid av harmoni, orörd natur och där man visade känslor
Minskad läskunnighet, latin "försvinner" som språk
"Globaliseringen"upphör. Färre kontaktnät.
Mindre aktivt kulturellt och akademiskt liv i städerna
Rom
år 50
1 500 000
år 400
år 600
1 000 000
10 000
Minskad handel, åter till byteshandel
Västroms upplösning och nya kungadömen i Europa
Europas
senantik/tidiga medeltid, 500 - 800
Kristendom, Östrom, Islam och Arabvärlden
Några samhällsförändringar
Västroms upplösning och nya kungadömen i Europa
Folkvandringar från norr och öster.

För Europa kommer
Frankerna
att spela en avgörande roll. Under tidig medeltid läggs grunden till det som ska bli Frankrike och Tyskland.
Viktiga samhällsförändringar - tidig medeltid
Kristendom, Östrom, Islam och Arabvärlden
Medan mycket kunskap och kultur föll i glömska i Europa, bevarades och utvecklades arvet från antiken i
det Byzantinska riket
och den Islamska världen.
Vi ska titta på tre exempel:
Al-Andalus
blev under 800-talet Europas rikaste, mest avancerade och överlägset folkrikaste region.
Efternamn återkommer först hos Europas adel och långt senare hos andra
Förhållandet mellan en kung och vasaller kallas
feodalism
Familjen
Både antikens och medeltidens familjer hade en
patriarkal struktur
där den äldste
manlige
familjemedlemmen hade stor makt över de andra familjemedelmmarna.
Under tidig medeltid och kristendomens framfart skedde andra förändringar.
Gaius

Julius

Caesar
Under antiken var
tre
namn vanligt.
Tilltalsnamn
Klan
Familj
Nithard
Angilbert
Medeltida människor-
ett
namn
Elanor
of York
de Avignon
af Bingen
Adoption
blev ovanligt
Barnadråp
förbjöds
Skilsmässa
förbjöds och omgifte blev ovanligt
Celibat
blir ett ideal, främst inom kyrkan.
Mäns
homosexualitet
gjordes olagligt
Politisk fragmentering i Europa
Under tidig medeltid minskade kungars makt i Europa och enstaka adelsmän fick mer makt.
Enstaka adelsmäns skaffade sig:
En icke-läskunnig krigarelit styrde under tidig medeltid, inte en administrativ högutbildad klass.
mer lokalt självbestämmande
titlar som gick i arv
borgar
Greve
Castellan
Count
Baron
Herzog
Duke
Domstolar
Skatt
Feodalism
Vasallerna lovade kungen militärt stöd och politiskt råd
Kungen gav vasallerna utrustning, beskydd, och ett landområde att "förvalta".
Tornespel
och
riddarsagor
som "Kung Arthur" uppkom som ett sätt att försöka skapa nya ideal och kontrollera de våldsamma adelsmännen.
De många borgar som finns i Frankrike från 1100-talet, eller i Tyskland från 1200-talet är resultatet av svaga statsmakter och inbördeskrig
Feodalismen fungerade ofta i flera led.
Almanac
Alchemi
Algebra
Full transcript