Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklame

Virkemidler i reklamefilm
by

Frode Brueland

on 10 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklame

Reklamefilm Aida Attention
Hvordan skape oppmerksomhet Interest
Skape interesse for et produkt Desire
Ønske - bare må ha det... Action
Ønske er ikke nok, handling må til Virkemidler Merkevarebygging Det å selge et merke, er viktigere enn å
selge et enkelt produkt. Mål: gjøre det merket
synonymt med varen Hvordan? Hvilke virkemidler brukes? Humor
Kjendiser
Sex
Livsstil
Tekst
Logo
Klipping
Musikk
Stemme Viral marketing
(Internettbasert) forbruker-til-forbruker kommunikasjon som videreformidler et (ønsket) markedsføringsbudskap.
(Begrepene word of mouth marketing, WOMM, og viral marketing går ofte litt om hverandre. Noen regner viral marketing som en WOMM-metode/kanal)

Viral video
Video produsert og publisert med tanke på spredning fra forbruker til forbruker Kommunikasjonsmodellen 3 hovedkategorier reklamefilm 1) den lyriske - noen forteller deg hvor godt produktet er. 2) Den narrative - utviklet fra spillefilmen og skal fortelle en historie 3) Enkeltbilde - en ubevegelig eller få bevegelige bilder fulgt av tekst eller lyd. You go to a party and you see a sexy girl across the room. You go up to her and say: - Hi, Im great in bed, how about it?.
That's direct marketing.

You go to a party and you see a sexy girl across the room. You give your friend a tenner. He goes up and says: -Hi, my friend over there is great in bed, how about it?.
That's advertising.

You go to a party, you see a sexy girl across the room. She comes over and says: - Hi, I hear you are great in bed, how about it?
Now, that's the power of a brand! Begrepet reklame kommer fra det latinske
ordet "reclamera" som betyr å gjenta eller å rope ut. 1)Avsender
2) Medium - for reklamefilm: nett, tv, kino, magasiner på f.eks Ipad. (produkt/vare + tid/sted)
3) Mottaker: bestemmmes vha. medium, sted, varens art, mottakerens kjønn, alder, sosialgruppe, interesser osv Reklamens målsettinger

Reklamen har som regel en av følgende målsettinger:

1 Øke kjennskapet. Her er målsettingen å øke kjennskapet til et produkt eller en organisasjon. En slik reklame er nødvendig hvis ikke markedet vet at bedriften eksisterer, hvor bedriften har butikker/kontorer eller at bedriften selger en spesiell type produkter. Et godt eksempel på slik reklame var nettstedet Finn.no, som i begynnelsen på 2000-tallet hadde mye reklame for å få folk kjent med nettstedet og nettadressen.

2 Skape holdninger. Ikke all reklame skal øke salg i nær fremtid. Det å skape eller forsterke holdninger er en vanlig målsetting med reklame. Det kan være å skape positive holdninger til en sak, en bedrift eller organisasjon eller et produkt.

3 Fremskynde et salg. En slik reklame er salgsfremmende og ønsker at markedet skal kjøpe produktet, og gjerne så raskt som mulig. Typisk eksempel på overskrift for salgsfremmende annonser er «Sommersalg – kjøp innen 1. juli» Et klipp er skiftet mellom to bilder, og blir sett på som et av filmens viktigste hjelpemidler. Analysebegrep/faguttrykk Komposisjon/dramaturgi Hvordan begynner filmen?
Hvordan utvikler den seg?
Hvordan slutter den? Hollywood-modellen Dette er den vanligste filmdramaturgien,
hvor handlingen følger et mer eller mindre
gitt mønster med en nøye uttenkt spenningskurve.
Denne modellen brukes både i spillefilmer og i reklame Bildeutsnitt Det du ser i selve filmbildet. Bildeutsnittet skifter ofte og
kan variere mellom ultatotalt bilde (f.eks landskap), totalt bilde
(Kameraet rykker nærmere omgivelsene, men vi ser alikevel mye
av omgivelsene rundt), halvnært bilde(viser personer fra hodet og ned til brystet), nærbilde (nærmere) og ultranært bilde (viser et øye eller en svettedråpe o.l) Kameravinkel Kameraet kan vinkles i forskjellige høyder i forhold til motivet. Ved normalperspektiv er kameraet plassert i høyde med motivet. Ved overvinkling plasseres kameraet høyere og ved undervinkling lavere. Klipping Vise frem merket i mange ulike sammenhenger
Rette seg mot en bestemt målgruppe
Rette seg mot en bestemt livsstil
Bruke logoen bevisst for å skape gjenkjennelse
Full transcript