Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Internasjonal økonomi og økonomisk vekst

Internasjonal økonomi og økonomisk vekst
by

Jakob Lade Stenvaag

on 14 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Internasjonal økonomi og økonomisk vekst

Internasjonal økonomi og økonomisk vekst Økonomisk vekst årlig vekst i BNP, målt i faste priser Kompetanseheving
Større mengd realkapital
Meir Effektiv realkapital
Fysisk infrastruktur
Sosial infrastruktur
Eigedomsrett
Rettsvesen 0,971 0,956 0,813 0,683 0,772 0,340 Feilslått økonomisk politikk
Mangel på kapital
Mangel på kunnskap
Sterk befolkningsauke
Etniske og religiøse konflikter
Dårleg beskyttelse eigedomsretten
Dårlege helseforhold
Motstand mot forandring
Låge råvareprisar
Korrupsjon Kva kan gjerast for å oppnå vekst i fattige land? Kva kan gjerast for å oppnå økonomisk vekst i fattige land? Bekjempe korrupsjon Ikkje gi støtte
Kriminalisere
Straffe
Tilbakeføre
Sørge for meir openheit Nedgang i
befolkningsauka Prevansjon
Informere
Familieplanlegging Statlege tiltak Styrke rettstaten
Auke domstolane sin avhengigheit
Effektivisere offentleg sektor
Stimulere til demokrati og fri presse Verdssamfunnet Slette lån
Utvikle eit opent og rettferdig handelssystem Noreg sin næringsstruktur Kva betyr olje og gass for norsk økonomi? 27 % av BNP Har ført til
Høgare velferd
Endring i næringsstruktur
Teknologisk kompetanseheving Statens pensjonsfond - Utland Internasjonal handel og arbeidsdeling Klima Ressursar Kompetanse Stordrift WTO OECD Verdsbanken IMF Meir forureining
Einsidig næringsliv
Auka strukturledigheit Spreiing av
kompetanse
og kultur
Fører til fred
Frihandel S¯ Kjelder: http://www.ssb.no/norge/okonomi/main.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/veiledninger_brosjyrer/2005/Faktahefte-om-norsk-naringsliv/5.html?id=275577
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/nouer/2004/nou-2004-5/6/1/1.html?id=384860
http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2857/4/Markedssvikt/Eksterne-virkninger.html
Samfunnsøkonomi 1
Stoff som Kjell Røsvik har lagt ut på Fronter
Norsk vareeksport 2005 Spørsmål?
Full transcript