Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Katalog projektnih ideja

No description
by

Općina Vareš

on 28 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Katalog projektnih ideja

STVARANJE AMBIJENTA ZA ZAPOŠLJAVANJE INFRASTRUKTURA 1.Prenamjena odlagališta otpada ''Kota'' u ekološki održivu deponiju
2.Izgradnja Trga Vareša
3.Poboljšanje vodo-snabdijevanja
4.Prioriteti rekonstrukcije regionalnih putova
5.Prioriteti rekonstrukcije lokalnih putova
6.Energetska efikasnost stambenih objekata
7.Uklanjanje i sanacija ruševnih objekata
8.Toplifikacija grada
9.Rekonstrukcija javne rasvjete ZDRAVSTVO, KULTURA I SPORT 1.Uspostava Servisa za kulturu i mlade Vareš
2.Kulturna manifestacija „Dani Ivice Matića“
3.Izgradnja Sportsko turističkog centra DOLI
4.Sigurna igra – Modernizacija dječjeg obdaništa Vareš
5.Izgradnja eko - kampa
6.Rekonstrukcija sportske sale srednje škole
7.Rekonstrukcija krova Osnovne škole „Vareš Majdan“
8.Prevencija bolesti – nabavka medicinske laboratorijske opreme
9.Obnova sportske svlačionice nogometnog kluba Vareš
10. Rekonstrukcija bazena
11.Uređenje sportskog igrališta „Partizan“ Katalog projektnih ideja
Općine Vareš Vareš,
mart 2013 RAZVOJ TURIZMA 1.Kraljevski grad Bobovac: Sanaciono konzervatorsko – restauratorski radovi
2.Izgradnja pratećih objekata za prihvat turista na Bobovcu
3.Promocija nacionalnih spomenika – Kulturno blago
4.Razvoj seoskog turizma – Vareška sela
5.Zaštita starog kamenog mosta u Varešu
6.Sanacija i zaštita mostova na rijeci Stavnji
7.Postavljanje lokomotive i uređenje platoa ispred Spomenika izgradnje Vareša
8.Razvoj mjesne zajednice Strica - Zarudje 1. Uspostava poslovnih zona
2. Uspostava centra za zdravo starenje
3. Centar za djecu i mlade – Zabrezje
4. Iskorištenje biološkog otpada šuma
5. Razvoj finalnih proizvoda od drveta
6. Proizvodnja zdrave hrane
7. Revitalizacija poljoprivredne zadruge
8. Formiranje oglednog pčelinjaka za obuku na regionalnom nivou
9. Očuvanje tradicije Vareša – umjetnički liv Uspostava poslovnih zona Osnovna namjena provedbe projekta je stvaranje uvjeta za investicije i svrha uspostave poslovnih zona su sljedeći:
Da se izgradi neophodna infrastrukturu u poslovnoj zoni;
Da se uspostavi administrativno upravljanje poslovnom zonom;
Da se izvrši promocija poslovnih zona. Izrada investiciono – tehničke dokumentacije
Uspostava poslovne zone (administracija i upravljanje poslovnim zonama)
Izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni;
Promociju poslovne zone. Općina Vareš
Katalog projektnih ideja
Mart, 2013 Uspostava centra za zdravo starenje Staviti neiskorištene kapacitete u svrhu razvoja;
Osigurati sigurno starenje kroz kvalitetnu njegu i smještaj. Prenamjena objekta u Stacionar za zdravo starenje;
Uspostavljanje kvalitetne zdravstvene zaštite i njege;
Sigurno starenje kroz kvalitetniji sadržaj (informiranje, prevencija, i sl.) za osobe treće životne dobi;
Otvaranje novih radnih mjesta. Centar za djecu i mlade – Zabrezje Svrha projekta je da se izvrši prenamjena objekta, urediti infrastrukturu za prilaz Zabrezju te iskoristi povoljan položaj područja Zabrezja kao resursa za uspostavu centra za mlade. Uključiti u ponudu sadržaje općine Vareš, otvoriti nova radna mjesta, stvoriti kapacitete i sadržaj za mlade. Iskorištenje biološkog otpada šuma Svrha projekta je iskoristiti znatne količine drvnog „otpada“ koje u procesu iskorištavanja (sječe) šuma ostaju trenutno neiskorištene, a koje su znatan potencijal lokalne zajednice za razvoj, stvaranje dohotka i otvaranje novih radnih mjesta. Korištenje prirodnih resursa lokalne zajednice
Proizvodnja ekološki čistog goriva
Pozitivni ekološki i ekonomski efekti za lokalnu zajednicu
Povećanje uposlenosti lokalnog stanovništva
Povećani prihodi lokalne zajednice Razvoj finalnih proizvoda od drveta Zbog postojećeg stanja i raspoloživih sirovina područje općine ima potencijale da kroz finalnu proizvodnju od drveta stvori uvjete za novo zapošljavanje i pokretanje popratnih industrija za finalne proizvode od drveta. Svrha projekta je da se uspostavi finalna proizvodnja od drveta i time unaprijede drvoprerađivačkih kapaciteti. Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje
Iskorištenje prirodnih resursa općine
Otvaranje novih radnih mjesta Proizvodnja zdrave hrane Svrha projekta je iskorištavanje prirodnih resursa lokalne zajednice za tržišnu proizvodnju zdrave hrane (mliječni proizvodi, mesni proizvodi, peradarska proizvodnja, prerađevine od voća, povrtlarska proizvodnja itd.) Tržišna proizvodnja zdrave hrane; Ekonomsko jačanje ruralnih područja lokalne zajednice kroz proizvodnju zdrave hrane i otpočinjanje bavljenja ruralnim turizmom kao dodatnom djelatnošću za plasman proizvedenih proizvoda; Povećanje uposlenosti lokalnog stanovništva; Stvaranje novog dohotka i poboljšanje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici. Revitalizacija poljoprivredne zadruge Otpočinjanje ozbiljnije tržišne poljoprivredne proizvodnje;
Ekonomsko jačanje ruralnih područja lokalne zajednice kroz proizvodnju zdrave hrane i otpočinjanje bavljenja ruralnim turizmom kao dodatnom djelatnošću za plasman proizvedenih proizvoda;
Povećanje uposlenosti lokalnog stanovništva;
Stvaranje novog dohotka i poboljšanje kvalitete življenja u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je objedinjavanje poljoprivrednih proizvodnji, poljoprivrednih proizvođača kao i iskorištavanje prirodnih resursa lokalne zajednice u cilju stvaranja uvjeta za početak ozbiljne tržišne poljoprivredne proizvodnje i plasmana proizvedenih proizvoda u poljoprivredi na nivou lokalne zajednice. Formiranje oglednog pčelinjaka za obuku na regionalnom nivou Formirati regionalni pčelinjak za obuku na održivom principu Kvalitetna obuka pčelara koja garantira uspješno bavljenje pčelarstvom Očuvanje tradicije Vareša – umjetnički liv Projektom prije svega želimo (I) osposobiti iskusne majstore da izrađuju umjetničke predmete; zatim (II) prenijeti znanje i vještine na nove generacije zbog očuvanja tradicije; i na kraju (III) razviti proizvode koji će nositi pečat općine Vareš. Očuvati tradiciju i razviti proizvode u svrhu zapošljavanja. Prenamjena odlagališta otpada ''Kota'' u ekološki održivu deponiju Saniranje i zatvaranje postojeće deponije komunalnog otpada „Kota“ u Varešu Stvaranje uvjeta za formiranje ekološki održive deponije (pretovarna stanica, sortirnica, reciklaža i sl.) Izgradnja Trga Vareša Svrha projekta je izgradnja „Trga Vareša“ uz iskorištenje novonastalog prostora za parking ispred srednje škole i zgrade Općine Vareš, te autobusnog stajališta i okretišta ispred Općine Vareš.
Natkrivanjem rijeke stavnje dobila bi se korisna površina od 1.050 m² gdje je za Autobusno okretište i stajalište planirana površina od 600 m² tj. 4 (četiri) stajališna perona a za parking prostore 450 m² odnosno 30 parking mjesta za putnička vozila. Cilj projekta je stvoriti urbani Trg kao središta grada, poboljšati uslugu javnog prijevoza izgradnjom autobusnog stajališta koje će zadovoljavati osnovne tehničke i druge standarde, te uklanjanje i smanjivanje rizika od saobraćajnih nezgoda za sve učesnike u saobraćaju. Ciljevi projekta Svrha projekta Svrha projekta Aktivnosti Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Ciljevi projekta Svrha projekta Glavni cilj Zaštita vodenih sustava (površinskih i podzemnih voda, izvorišta)
Zaštita okolnog zraka
Sprečavanje razvoja metana (bioplina)
Zaštita života ljudi
Sprečavanje mogućih požara
Smanjenje negativnog utjecaja na zemljište
Stvaranje povoljnih uvjeta za floru i faunu
Ostvarivanje pozitivnog utjecaja deponije na pejzaž Podciljevi Poboljšanje vodo-snabdijevanja Osigurati vodu sa novog izvorišta ,,Stijene“ kapaciteta 100 l/s visokog kvaliteta;
Uključivanjem ovog izvorišta u vodovodni sistem Vareša osigurati dovoljnu količinu vode potrebe općina Vareš, Breza i Visoko za duži planski period;
Ekonomičniju i racionalniju distribuciju vode sa novog izvorišta ,,Stijene“ isključivanjem vodovoda ,,Oćevija“ koji je neekonomičan i neracionalan. Svrha projekta Stvoriti sigurno vodo-snabdijevanje bez redukcija. Ciljevi projekta Prioriteti rekonstrukcije regionalnih putova Izvršiti rekonstrukciju/završetak regionalnih pravaca:
a)R444 Podlugovi – Breza – Vareš – Vijaka – Potkamensko u dužini od 8 km
b)R444a Vareš – Kopijari – Kraljeva Sutjeska u dužini od 16 km Svrha projekta Ciljevi projekta – Razvoj općine kroz regionalnu povezanost Omogućiti nesmetan i ekonomičan promet roba i osoba, razvoj privrede, seoskog, eko-turizma, vjerskog, zimskog, sportskog turizma, kao i bolja povezanost ovog područja i općine Vareš sa susjednim regijama. Prioriteti rekonstrukcije lokalnih putova Rekonstrukcija putnih pravaca:
a)Pajtov Han – Hajrino greblje u dužini od 3,7 km
b)Lovački – Oćevija – Mižnovići – Ligatići u dužini od 4 km
c)Stdriježevo – Kokoščići u dužini od 3,6 km
d)Luke – Kadarići u dužini od 2 km
e)Podtisovci – Bijelo Borje – Mir 2 km Svrha projekta Ciljevi projekta Povezati naseljena mjesta i stvoriti kvalitetnu putnu infrastrukturu. Energetska efikasnost stambenih objekata Svrha projekta Ciljevi projekta Aktivnosti a. Izgraditi prostor za ljevaonicu (površine od 70 m²)
b. Neophodno je izvršiti opremanje pogona ljevaonice za: proizvodnju kalupa, otaljenje i obradu taline, provođenje postupka lijevanja, čišćenje i obradu odljevaka, antikorozivnu zaštitu ili ukrašavanje
c. Izvršiti brendiranje najmanje 5 vareških proizvoda Svrha projekta Ciljevi projekta - Glavni cilj Razvoj ekološke svijesti i značaja prirodnih vrijednosti (utjecaj pčelarstva na biljni svijet i život čovjeka)Potpora održivom razvoju ruralnih dijelova općine
Potpora razvoju pčelarstvaPotpora koordinacija nevladinog sektora
Suradnja općine i organizacija civilnog društvaPromocija prirodnih vrijednosti općine Vareš
Proizvodnja organske hrane Podciljevi Svrha projekta Zgrade E1-E4, nalaze se u strogom centru grada pored glavne regionalne saobraćajnice. Fasade na sva 4 objekta su u veoma lošem stanju i svakodnevno se obrušavaju. To predstavlja opasnost kako za stanare tako i za ostale građane jer se u prizemljima zgrada nalaze poslovni prostori (dvije apoteke, trgovine itd.) koje svakodnevno posjeti veliki broj ljudi.
Osim sigurnosnog aspekta tu je i onaj vizuelni. Obzirom da su zgrade smještene u samom centru na neki način predstavljaju ogledalo grada koje trenutno veoma ružno izgleda. Realizacijom ovog projekta postiglo bi se smanjenje potrošnje ogrjevnog drveta, poboljšala bi se sigurnost građana, a sam centar grada bi izgledao ljepše. Ciljevi projekta Uklanjanje i sanacija ruševnih objekata Svrha projekta Izrada registra ruševnih objekata na području Općine Vareš, sa podacima o vlasništvu, lokalitetu na kojem se nalaze i stupnju oštećenja
Razmotriti mogućnosti otkupa pojedinih objekata od vlasnika, pa iste srušiti.
Ukloniti ili eventualno sanirati 20 (dvadeset) ruševnih objekata koji se nalaze uz regionalnu cestu R - 444 na području općine Vareš Ciljevi projekta Ukloniti opasnost za sigurnost građana i podići efikasnost uređenja i ljepšeg izgleda grada, kao i poboljšanje komunalne infrastrukture i kvalitete življenja. Toplifikacija grada Svrha projekta Stvoriti efikasan sistem za grijanje stambenih i poslovnih objekata kao i isporuku tople vode. Izgradnja jednog centralnog izvora toplote u industrijskoj zoni grada, gdje bi se sagorijevalo čvrst gorivo (ugalj i biomasa) u suvremenim kotlovima i sa visokim stupnjom iskorištenja sa kvalitetnom mrežom za isporuku energije. Ciljevi projekta Poboljša sigurnost građana (požari), zaštiti šumska masa od sječe te poboljšaju uvjeti života građana Vareša (poboljšanje kvaliteta zraka), što bi se ostvarilo gašenjem mnogobrojnih lokalnih ložišta u gradu; Rekonstrukcija javne rasvjete Svrha projekta Izrada vanjske rasvjete glavnih ulica u gradu Varešu, naselju Vareš Majdan i uz dionicu regionalnog puta R 444, od Pumpne stanice za gorivo „Merol" u Vareš Majdanu do groblja „Stogić" u Varešu.
Glavne ulice u Varešu i naselju Vareš Majdan osvijetliti svjetiljkama namijenjenim za dekorativnu rasvjetu a dio regionalnog puta tretirati kao cestovnu tehničku rasvjetu.
Sporedne ulice u užoj gradskoj zoni rješavati kao dekorativnu rasvjetu a periferna naselja rješavati postavljanjem svjetiljki na postojeće stupove niskonaponske mreže, nastojeći osvijetliti komunikacijske cestovne putove i pješačke staze.
Uključenje i isključenje vanjske rasvjete predvidjeti pomoću foto ćelije ili uklopnog sata. Ciljevi projekta Uspostaviti efikasnu rasvjetu u gradu i naseljima sa automatskim sistemom rada, štednim sijalicama i štednjom energije – inteligentna rasvjeta. Kraljevski grad Bobovac: Sanaciono konzervatorsko – restauratorski radovi Svrha projekta Izvršiti sanacione i konzervatorsko-restauratorske radove na različitim dijelovima i objektima grada Bobovac. Ciljevi projekta Projektom se želi pretvoriti kraljevski grad Bobovac u atraktivnu i frekventnu turističku destinaciju u BiH. Izgradnja pratećih objekata za prihvat turista na Bobovcu Svrha projekta Infrastrukturu koju je potrebno izgraditi je sljedeća:
Parking za autobuse;
Restoran - predlaže se izgradnja restorana u javnom vlasništvu dok upravljanje restoranom može biti dano na koncesiju. Prihodi od restorana trebaju biti uloženi u održavanju Bobovca;
Smještajni kapacitet;
Info punkt;
Suvenirnica;
Muzej. Ciljevi projekta Izgraditi i stvoriti cjelokupnu ponudu kroz prateće turističke objekte i poboljšati atraktivnost lokaliteta Bobovac. Promocija nacionalnih spomenika – Kulturno blago Svrha projekta Projektom se želi promovirati Vareško kulturno nasljeđe, prvenstveno srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac te uvažiti značaj nacionalnih kulturno-historijskih spomenika koje se nalaze na ovome području. To se želi postići kroz:
(I) Utvrđivanje turističkih ponuda za jednodnevni izlet
(II) Izvršiti promociju ponude preko različitih medijskih servisa;
(III) edukaciju turističkih vodiča;
(IV) edukaciju stanovništva,
(V) stalno organizirati kulturne događaje
(VI) postavku turističke signalizacije
(VII) redovno održavanje Revitalizacija nacionalnih spomenika kroz razvoj turističke ponude Cilj projekta Razvoj seoskog turizma – Vareška sela Svrha projekta Oživiti sela općine Vareš kroz razvoj seoskog ili eko turizma;
Educirati stanovništvo o pozitivnim efektima turističke djelatnosti u području eko i zdravstvenog turizma te načine na koji takva vrsta turizma može djelovati i pod kojim uvjetima; Cilj projekta Stvaranje uvjeta za razvoj turizma kroz razvoj sadržaja na selu. Zaštita starog kamenog mosta u Varešu Svrha projekta Zaštita starog kamenog mosta od prekomjernog saobraćaja. Da bi se izbjeglo odvijanje saobraćaja preko Starog kamenog mosta potrebno je produžiti Ulicu ,,Zukići“ u dužini od 90 m da bi se spojila sa gradskom ulicom ,,Put Mira“. Time bi osigurali sigurnu i pouzdanu cestovnu komunikaciju za srednje teški saobraćaj za stanovništvo ulice Zukići a i sačuvali Stari kameni most. Ciljevi projekta Očuvanje Starog kamenog mosta kao vrijednog graditeljskog nasljeđa Sanacija i zaštita mostova na rijeci Stavnji Svrha projekta Sprječavanje daljnjeg propadanja i oštećenja mostova
Produženje vremena eksploatacije postojećih mostova Aktivnosti Zamjena oštećenih i korodirajućih metalnih ograda na svim mostovima;
Sanacija i zaštita svih raspucanih betonskih površina
Skidanje ispucanih kolovoznih površina
Izrada hidroizolacije na rasponskim konstrukcijama
Izrada novih asfaltnih slojeva na svim mostovima;
Uspostavljanje rasvjete mostova Ciljevi projekta Očuvanje estetskog izgleda i funkcionalnosti mostova
Očuvanje graditeljskog nasljeđa (Stari kameni most) Postavljanje lokomotive i uređenje platoa
ispred Spomenika izgradnje Vareša Svrha projekta Osnovni cilj je da se postavljanjem parne lokomotive uz sami spomen park „Rudara“ zaštiti i sačuva dio vrijednog industrijskog naslijeđa koje neće biti samo neki „mrtvi“ ili pasivni spomenik jednom vremenu, nego dio zanimljive turističke ponude, o Varešu kao jednom od prvih industrijskih centara (1891 godine pokretanje prve visoke peći na Balkanu), promociji vrijednog i atraktivnog industrijskog potencijala i dio budućeg turističkog brenda Općine Vareš. Ciljevi projekta Obilježiti industrijski razvoj Vareša i dopuniti Spomenik izgradnje sa parnom lokomotivom. Razvoj mjesne zajednice Strica - Zaruđe Svrha projekta Projekt je pokrenut iz nekoliko pretpostavki, koje predstavljaju šansu za razvoj:
Postoje kvalitetni prirodni i stvoreni resursi na prostoru mjesne zajednice Strica - Zaruđe;
U svijetu se sve više cijene nezagađen, a mi posjedujemo čist okoliš i autohtone vrijednosti uz proizvodnje zdrave hrane;
Mi posjedujemo određene kapacitete i to možemo razviti u kvalitetnu ponudu;
Posjedujemo ljude koji cijene i razvijaju samostalnu inicijativu za razvoj i održivi povratak. Ciljevi projekta Cilj je osigurati cjelokupan prostor za raznovrsne aktivnosti, koje će se međusobno dopunjavati, ujedno čuvati ovaj prostor čistim i urednim da bude uzor zdravog življenja u okruženju i šire, ostvarujući solidne ekonomske efekte. Uspostava Servisa za kulturu i mlade Vareš Svrha projekta Stvoriti infrastrukturu, prostor, pravni okvir za rad i razvoj mladih kroz kulturu i poduzetništvo
Unaprijeđena znanja i kvalifikacije mladih iz različitih kulturnih oblasti
Participacija mladih u gradskoj svakodnevnici
Revitalizacija kulturne djelatnosti Ciljevi projekta Stvaranje jednakih mogućnosti za perspektivu, za rad i razvoj mladih ljudi u malim gradskim sredinama kao što je Vareš
Napredak u razvoju ljudskih resursa naše zajednice, a time i Bosne i Hercegovine kroz poboljšanu društvenu infrastrukturu u oblasti kulture Kulturna manifestacija „Dani Ivice Matića“ Svrha projekta Organiziranja tradicionalne kulturne manifestacije posvećene Ivici Matiću Ciljevi projekta Upoznavanje sa djelima Ivice Matića Podciljevi Promocija vareške kulturne baštine
Potpora razvoju filmske umjetnosti
Potpora razvoju turizma
Stjecanje znanja iz kulture
Prepoznavanje Vareša u smislu kulturnih tradicijskih vrijednosti
Vareš kao lokacija za snimanje filmova Izgradnja Sportsko turističkog centra DOLI Svrha projekta Izgraditi sportsko-turistički centar koji će iskoristiti povoljan položaj i ugodnu klimu planine Zvijezde u svrhu razvoja turizma na samom lokalitetu Doli ali koji ujedno uključuje u svoju ponudu i najbliže mjesne zajednice u cilju ruralnog razvoja. Ciljevi projekta Promocija lokacije, zapošljavanje i stavljanje resursa u funkciju razvoja. Planirane aktivnosti Izrada glavnog projekta fekalne kanalizacije sportsko-turističkog centra Doli
Izrada arhitektonskog idejnog rješenja za sportsko-turistički rekreativni centar Doli-Vareš;
Uređenja skijališta po standardima FIS-e na predmetnom lokalitetu;
Izgradnja pratećih pomoćnih i ugostiteljskih objekata
Rješavanje imovinsko – pravnih poslova,
Hortikulturno uređenje zelenih površina
Aktivnosti na osiguranju podrške Vlade Zeničko Sigurna igra – Modernizacija dječjeg obdaništa Vareš Svrha projekta Osigurati siguran prostor za igru djece u prostorijama i parku obdaništa
Stvoriti uvjete za rad sa djecom od 1-3 godine (jaslice)
Osposobljavanjem prostora za rad s djecom od 1-3 godine stvorili bi se preduvjeti za zapošljavanje žena. Osiguravanjem kvalitetnih uvjeta za boravak djece povećao bi se broj djece u odnosu na trenutni broj i isti bi se zadržao tokom cijele godine. Ciljevi projekta Stvaranje uvjeta za normalan rast i socijalizaciju predškolske djece Poboljšati uvjeta rada u obdaništu
Povećati broj prijavljenih boravaka u obdaništu
Stvorili bi se uvjeti za normalan rast i socijalizaciju djece, te bolja i sadržajnija zabava za najmlađu populaciju grada Vareša, kao i siguran prostor za igru, učenje i kreativno razmišljanje. Izgradnja eko - kampa Svrha projekta Izgraditi ekološki i ekonomski održiv kamp Ciljevi projekta Zaštita prirodnih vrijednosti
Razvoj ekološke svijesti i značaja prirodnih vrijednosti
Održiv razvoj ruralnih dijelova općine
Pravilan zdravstveno – tjelesni razvoj učenika
Koordinacija nevladinog sektora
Suradnja općine i organizacija civilnog društva
Promocija prirodnih vrijednosti općine Vareš Rekonstrukcija sportske sale srednje škole Svrha projekta Izvršiti rekonstrukciju parketa fiskulturne sale ukupne površine 448 m² (28m x 16m)
Omogućiti razvoj srednjoškolaca i mladih kroz sportska takmičenja
Osigurati prostor za provedbu sekcija košarke, odbojke i nogometa Ciljevi projekta Stvoriti uvjete za bavljenje sportom i održavanje sportskih aktivnosti.
(Parket sportske sale Mješovite srednje škole „Nordbat - 2“ Vareš je u veoma lošem stanju što onemogućava adekvatno odvijanje nastavnog procesa tj. časova tjelesnog odgoja kao i vannastavnih sportskih aktivnosti učenika ove škole koja broji 351 učenika. Neophodno je omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, a posebno časova tjelesnog odgoja.) Rekonstrukcija krova Osnovne škole „Vareš Majdan“ Svrha projekta Rekonstrukcija krova. (Spriječiti daljnje propadanje krovne konstrukcije i spriječiti neželjene posljedice do kojih može doći natapanjem elektroinstalacija. Kako bi se postigla svrha ovog projekta neophodno je kupiti i ugraditi novi krovni pokrivač od trapeznog lima.) Ciljevi projekta Osiguranje nesmetanog održavanja školskih aktivnosti. Prevencija bolesti – nabavka medicinske laboratorijske opreme Svrha projekta Kvalitetna i hitna laboratorijska dijagnostika;
Dostupnost primarne medicinske usluge većem broju pacijenata koji su do sada iz financijskih razloga odgađali posjetu ljekaru;
Prevencija bolesti kroz njeno rano dijagnosticiranje;
Pojednostavljivanje postupka uzimanja uzoraka, izdavanja nalaza i dijagnosticiranja bolesti. Ciljevi projekta Prevencija bolesti kroz efikasnije i blagovremeno pružanje zdravstvenih usluga od strane JU Doma zdravlja Vareš Obnova sportske svlačionice nogometnog kluba Svrha projekta Obnoviti prostorije NK Vareš i time osigurati djeci kroz sport zdrav pogled na svijet i ljepše djetinjstvo. Ciljevi projekta Stvoriti uvjete za normalan rad sportskog kluba.
Smanjenje razlika između razvijenih i manje razvijenih sredina
Stvoreni uvjeti za razvoj fizičke i psihičke aktivnosti djece
Stvoreni uvjeti za ostanak talenata u Varešu i postizanje uspješnih rezultata Rekonstrukcija bazena Svrha projekta Ovaj projekt ima za svrhu izgraditi moderni bazen koji će moći raditi kroz cijelu godinu. Projekt se može podijeliti u više faza i to, prva faza kroz prikupljanje i izradu svih dokumenata i dozvola (idejni i glavni projekt, otkup neophodnog zemljišta, dozvole za izgradnju bazena i ostale suglasnosti); te druga faza traženje neophodnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju bazena (EU i drugi donatori); treća faza sama rekonstrukcija i završetak bazena; četvrta faza završetak svih popratnih objekata (sportskih terena za odbojku, košarku, tenis, rukomet/nogomet – jer sadašnji tereni za nogomet i košarku se ne nalaze na adekvatnom prostoru u gradu). Ciljevi projekta Uređenje i unaprjeđenje ponude grada sa sportskim sadržajem i rekreacijom. Uređenje sportskog igrališta „Partizan“ Svrha projekta Urediti sportsko igralište
Oživiti sportske aktivnosti
Urediti devastirani prostor koji narušava izgled sredine Ciljevi projekta Vratiti omladinu na igrališta.
(Prvenstveno svrha projekta je stvaranje sigurnog i kvalitetnog mjesta za igru i druženje. Svrha projekta je promovirati važnost boravka na otvorenom, bavljenja sportom i kvalitetnog druženja sa vršnjacima kao sastavnog dijela djetinjstva.) Hvala!!! Brano Šurkić - koordinator
Zihnija Krnjić
Rusmir Berberović
Dragan Orozović
Elma Brčić
Đido Mersad
Adaleta Pezo
Nermin Ašćerija
Maja Ajanović
Nikola Jaćimovski
Snježana Kokor
Ana Šurkić
Boško Andrić
Mario Mirčić Radna grupa: http://prezi.com/egtxbubefzcf/present/?auth_key=k3pmb4k&follow=selwrcvsxfob
Full transcript