Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorija evolucije

No description
by

Marija Radoš

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorija evolucije

Što je evolucija?
evolucija je realan proces u prirodi, sve oko nas je u nepretanoj promjeni

grana biologije koja pručava načela i razvoj živih bića tijekom vremena
Podjela evolucije
1. Kozmička evolucija-postanak i dinamika svemira

2. Geološka evolucija-postanak i dinamika Zemlje

3.Kemijska evolucija-u vodi; elementi i molekule

4.Biološka evolucija-razvoj živog svijeta od jednostavnih ka složenim organizmima

5.Kulturna evolucija-nakon pojave roda Homo (crteži, oruđe, oružje)
Povijest teorije evolucije
prve ideje o teoriji evolucije- Grčka
Tales je za osnovnu prirodnu tvar uzeo vodu, a Anaksimen zrak
Heraklit konstatira da se oko nas sve mijenja
"čovjek ne može dva puta stupiti u istu rijeku, ni dva puta dotaknuti se po kakvoći svojoj iste prolazne supstancije nego se ona žestinom i brzinom promjene razasipa i opet skuplja... pridolazi i odlazi"
Empedoklo- svijet se sastoji od vode, zraka, vatre i zemlje
Jean Baptist De Monet Lamarck
ruši ideju o nepromjenjivosti vrsta
uvodi pojam TRANSFORMIZAM-tumačenje promjena živih bića
dva zakona
1. Povećana upotreba organa jača pojedine organe, a slabijom upotrebom oni slabe tj.kržljaju
2. Priroda čuva novonastale promjene i ako su se promjene dogodile u oba roditelja prenose se na potomstvo
nedostatak teorije-fenotipske osobine se ne prenose na potomstvo
Teorija evolucije
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Modul: Likovna kultura
Kolegij: Prirodoslovlje
Mentor: prof. Nada Vijtiuk


Marija Radoš
Demokrit osnivač teorije atoma-sve se stvara slučajnim odabirom atoma

Aristotel dijeli živi svijet na minerale, biljke, zoofite, beskrvne životinje i krvne životinje
18. stoljeće
Carl Linnè - "Vrsta ima onoliko koliko ih je od početka stvoreno"
Comte de Buffon u djelu - izražava misao o promjeni vrsta
"Sve životinje proizišle od jednoga pretka, koji se tijekom vremena mijenjao i usavršavao te proizveo sve životinjske rodove."
Leibnizov "zakon kontinuiteta" ili neprekidnosti
Georges Cuvier
proučava paleontologiju
zastupa teoriju uzastopnih katastrofa-nakon katastrofa ugiba mnogo vrsta, no stvaraju se nove, bolje vrste
Charles Darwin
priložio je mnoštvo dokaza o realnosti procesa evolucije(taksonomija, embriologija, biogeografija, paleontologija)
objasnio prirodnu selekciju kao glavni faktor koji određuje koje će varijante preživjeti u populacijama
"O podrijetlu vrsta posredstvom prirodne selekcije"
Svoju teoriju zasnovao na činjenicama:

Svaka vrsta raspolaže velikom reproduktivnom moći.
Potomaka ima više no što im dopuštaju uvjeti ishrane i prostora; jedinke vode borbu za opstanak ( 13. prase).
Bolje prilagođene jedinke žive dulje i ostavljaju više potomaka.
Velik broj jedinki umire u ranijim stadijima životnog ciklusa.
U svakoj vrsti postoji individualna raznolikost.
Gradualizam (iz generacije u generaciju postupno nastaju nove osobine
Nedostaci teorije...
Koncepcija vrste je neodređena (nije ista današnjoj definiciji)

Ne objašnjava individualne razlike (nije poznavao genetiku)
Evolucijski procesi
1.Mikroevolucija

2.Makroevolucija

3.Megaevolucija
Mikroevolucija
podrazumijeva manje promjene određene populacije od generacije do generacije
procesi mikroevolucije vode stvaranju novih vrsta, odnosno populacija
Makroevolucija
sva živa bića na Zemlji imaju zajedničkog pretka
najbolji primjer-evolucija gmazova
Megaevolucija
pojava novih bioloških sustava ili tipova organizacije
kroz tri milijarde godina razvilo se gotovo 200 takvih tipova.
Dokazi za evoluciju
fosili-ostaci organizama iz davnih razdoblja Zemljine prošlosti
živi fosili
Razvojni nizovi-uzastopni prijelazni oblici, međusobno povezani u povijesnom i geološkom slijedu
Missing link-pojam nedostajuće karike
dokazi iz biogeografije-različitost živog svijeta po kontinentima, fluora i fauna udaljenih otoka
ENDEMI-biljne i životinjske vrste koje su rasprostranjene na nekom užem području i arealu
RELIKTI-posebni endemi koji žive na određenom području ili arealu od davnih vremena
KOZMOPOLITI
(štakor,miš)
Dokazi iz poredbene anatomije
homologni organi
analogni organi
rudimentarni organi-trtična kost, slijepo crijevo, krajnici
atavizmi-pretjerana dlakavost kod ljudi, pojačani očnjaci
Dokazi iz molekularne biologije
jedinstven genetički kod

srodnost među vrstama dokazuje se pomoću sličnosti između njihovih nukleinskih kiselina i proteina
http://hr.wikipedia.org/wiki/Evolucija
http://ebookbrowsee.net/teorije-evolucije-doc-d350974466
http://www.bioteka.hr/modules/evolucijasvijeta/article.php?storyid=35
Full transcript