Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AFS Kennislabo Intercultureel Leren

No description
by

Linde Fransen

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AFS Kennislabo Intercultureel Leren

Doel
Het doel van het Kennislabo ICL is tweezijdig. Intern willen we alle stakeholders van AFS (uitwisselings- en gastdeelnemers, zend- en gastfamilies, scholen en vrijwilligers) inspireren met nieuwe ICL-kennis. Extern willen we door onze ICL-expertise te delen meer impact uitoefenen op de interculturele gevoeligheid in de maatschappij.
Kennislabo Intercultureel Leren (ICL)
Praktisch
- een tweemaandelijkse vergadering op een locatie centraal voor alle deelnemers
- een 8 à 12-tal deelnemers
- start: januari 2014
- een mix van internen en externen met ICL-know how
- Interesse? Gelieve te laten weten of je al dan niet interesse hebt vóór 1 december via linde.fransen@afs.org.
- Ken je nog andere mogelijk geïnteresseerden? Stuur hen zeker deze uitnodiging!
Mogelijkheden voor uw organisatie
Actuele ICL-kennis opbouwen én verspreiden
Organisaties die dagelijks in contact komen met interculturaliteit, die uitwisselingen organiseren, die werken rond thema’s als tolerantie, conflicthantering, discriminatie of beeldvorming, of die hun (academisch) onderwijs willen afstemmen op actueel onderzoek, kunnen profiteren van de expertise van het Kennislabo ICL om zo een meer actuele, gefundeerde, wetenschappelijke basis op te bouwen inzake intercultureel leren én deze te verspreiden, ook binnen de eigen organisatie.
Leren van en met elkaar
Het Kennislabo ICL fungeert als een uitwisselingsforum tussen verschillende organisaties. Wij willen bewust een mix aantrekken van interne en externe deskundigen, vanuit onze visie dat verschillen in de eerste plaats een meerwaarde zijn, omdat ze vernieuwing in de hand werken en ons kritisch naar onszelf doen kijken.
Wie zijn wij?
AFS is een internationale, niet-gouvernementele non-profitorganisatie van vrijwilligers die mogelijkheden voor intercultureel leren aanbiedt via internationale uitwisselingen voor jongeren die verblijven in een gastgezin om mensen kennis, vaardigheden en begrip bij te brengen voor een meer vredevolle wereld.
Mogelijkheid om zelf onderzoeksvragen aan te brengen
Als we van en met elkaar willen leren, is er nood aan een participatief kader waarbinnen deelnemers zelf interessante onderzoeksvragen kunnen aanbrengen die relevant zijn voor verschillende organisaties.
Naambekendheid van uw organisatie
In het verspreiden van onze opgebouwde ICL-kennis (publicaties, website, andere...) zal uw organisatie indien gewenst vermeld worden.
Mogelijkheid om een rol te spelen in organisatie-overstijgende symposia
Zo organiseert AFS in het kader van haar honderdjarig bestaan in november 2014 een symposium met als thema ‘Vrede nu? De waarde van intercultureel leren in de huidige interculturele samenleving en geglobaliseerde wereld.’
Waarom intercultureel leren?
De culturele diversiteit in onze geglobaliseerde wereld neemt steeds toe. Culturele verschillen leiden jammer genoeg vaak tot wrijvingen, misverstanden en uiteindelijk tot conflicten. Daarom is het noodzakelijk dat mensen competenties ontwikkelen om te leren omgaan met die culturele diversiteit en culturele verschillen in de eerste plaats zien als een positieve meerwaarde, voor de maatschappij en voor zichzelf. Eén van de middelen om dat mee te helpen realiseren, is de oprichting van het Kennislabo ICL.
Verwachtingen
Wie wil deelnemen aan het Kennislabo ICL, engageert zich om actief te participeren tijdens de meetings en de initiatieven die hieruit voortvloeien en om zich in functie daarvan voor te bereiden aan de hand van een beperkte selectie wetenschappelijke artikels. Wij verwachten dat deelnemers een academische achtergrond hebben en bereid zijn om Engelstalige artikels te lezen en in het geval van een meertalig gezelschap daarover in het Engels te converseren.
Full transcript