Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Visuel Innovation Dag 1

Kursus i Titangade 201112
by

Jesper Larsen

on 11 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Visuel Innovation Dag 1

KURSUS - TITANGADE DAG 1 - 201112 VISUEL INNOVATION Innovative processer i pædagogik og læring i alle fag og på alle klassetrin OPVARMNING tilvænning til billedlæsning ØVELSER YNDLINGSBILLEDE - et billede du godt kan lide
EGENSKAB - som du værdsætter hos andre / besidder selv
OM GOD UNDERVISNING - efter din opfattelse OM DIALOOGLE HISTORIK - fra erhvervsliv til skolen
NYHEDSBREV - med nye øvelser INNOVATIONSPÆDAGOGIK HVAD ER DET ? FAGLIGHED God åben opgave til at sætte fagligheden i spil KREATIVITET Idéudvikling - hvor man ser muligheder og ikke begrænsninger INNOVATION Værdi - skab faglig nytteværdi Handling - lysten til at tage ansvar og gøre en forskel IVÆRKSÆTTERI FORMIDLING Påvirkning - del dine resultater med din omverden UNDERVISNING DER GØR EN FORSKEL ! LÆREMIDLET VISUEL INNOVATION
FØLGER DENNE PROCES DAGENS OPGAVE SKAB DANMARKS
SUNDESTE SKOLE UDFORDRE GERNE PROCESSEN UNDERVEJS VI LEGER NU, AT VI ER EN 8. KLASSE,
DER SKAL LAVE ET VISUELT INNOVATIONSFORLØB OVERVEJ NÅR DU FORBEREDER DIALOOGLE ? Et billede siger mere end 1000 ord MOTIVERNE FILOSOFIEN billedkort af høj kvalitet der... giver tanker frit løb og gør det let at tænke kreativt
gør brugen af sproget nemmere og mere nuanceret
hjælper med at beskrive tanker, følelser, ideer inspirerer til refleksion gennem... MOTIVER MED HANDLINGER PÅ...
MOTIVER MED FØLELSER PÅ... MOTIVER MED MANGE INDGANGE TIL FORTOLKNING...
MOTIVER DESIGNET TIL REFLEKSION... MOTIVER MED SYMBOLER PÅ...
MOTIVER MED SKÆVE VINKLER PÅ... MOTIVER MED FREMKALDER FØLELSER...
MOTIVER MED ETISKE OG SOCIALE REFERENCER EMNEÅBNEREN ØVELSER FRA NYHEDSBREVENE Projektemne "Verden i forandring" Vælg et kort som siger noget
om hvilken "verden" man
kunne arbejde med... ...på vejen mod at skabe forandring VISUEL INNOVATION til alle fag, klassetrin og opgavetyper... Det handler om at sætte faglighed på spil HISTORIE

IDRÆT

MATEMATIK FÆRDSELSLÆRE

MOBBEFRI KLASSE

SUND SKOLE PROJEKTARBEJDE "Stå for en rundvisning for parallelklassen på det lokale museum" "Hvordan får kommunens børn en sundere livsstil" "Hvordan kan vi lære vores forældre at løse ligninger" "Hvordan kan vi sikre, at alle i klassen bærer cykelhjelm og følger færdselsreglerne" "Hvordan undgår vi mobning i klassen" "Gør din skole sundere" "Hvad er sunde fødevarer, og hvordan kan man som forbruger være sikker på, at man træffer det sunde valg i supermarkedet? Hvad er en sund livsstil, og hvordan kan man påvirke unge til at leve sundt? Hvordan træner man rigtigt?" SUND LIVSSTIL HVERDAGEN TEMAUGER EN LILLE OPGAVE NÆSTE GANG VI SES (15. JANUAR 9-12 2013) AFPRØV BILLEDKORT (øvelser / proces) PROGRAM Vælg et kort som siger noget
om dagen i dag... TAK FOR I DAG Michael Koefoeds "lille" virksomhed DE MAGISKE KORT ... siger noget om dig selv
... siger noget om din nabo DET MENTALE LØFT Hent positive værdier frem i gruppen Vælg 3 kort der siger noget om... a) en værdifuld oplevelse med en kollega
b) en succes i undervisningen
c) en positiv overraskelse årstalsopdelte serier
elektroniske udgaver HVOR LANG TID BRUGES DER PÅ FORLØBET ? HVOR SKAL DE ENKELTE ØVELSER UDFØRES ? HVOR SKAL IDÉBANKEN PLACERES ? IDÉER OG TANKER TIL ANDRE ØVELSER OG MÅDER... pædagogikken bag ift NNS
opfølgning på det afprøvede
andre muligheder (finde på nye øvelser sammen?) OVERVEJ: CASEKLASSE I FAGBLADET FOLKESKOLEN ? PRÆSENTER OPGAVEN KICKSTART IDÉERNE I PLENUM SKAB EN SUND SKOLE fysiske rammer der stimulerer til sundhed
sunde, glade og trygge børn
godt psykisk arbejdsmiljø
ernæringsrigtige madpakker
osv. SKAB EN SUND SKOLE SKAB EN SUND SKOLE Find 3 billedkort på gulvet
Cirkel - frit med fod
Cirkel - giv kort til én "at strække tanker"
- er at anerkende det, der præsenteres, og derudfra folde ideen ud.

Man siger f.eks. "Jaah, oh så kan man også..." IDÉUDVIKLING I GRUPPEN ØVELSE 1 ØVELSE 2 KATAGORISERING AF IDÉER SKAB EN SUND SKOLE ØVELSE 3 LILLE GRUPPE VED BORD ALLE UDE PÅ GULVET skiftes til at tage et kort med uret rundt
bed om hjælp, hvis der ingen idé kommer
fantasihistorie om en sund skole IDEARK UDFYLDES TIL IDÈBANKEN IDEARK UDFYLDES TIL IDÈBANKEN VIDEREUDVIKLING AF IDÈER SKAB EN SUND SKOLE ØVELSE 4 ALLE UDE PÅ GULVET kig på alle idéerne i banken
fordel dem i de opstillede katagorier
flyt gerne rundt på hinandens indtil katagorien bliver låst KATAGORIER urealistiske
realistiske i morgen
realistiske om en måned
realistiske om et år "realistisk" = at idéen er blevet til virkelighed VÆRDIKOMPASSET SKAB EN SUND SKOLE ØVELSE 5 ALLE UDE PÅ GULVET del alle op i par
A vælger en idé fra idébanken, som tiltaler vedkommende
B vælger 5-10 billedkort med et motiv, som tiltaler vedkommende alle par danner nu en cirkel
A fortæller sin makker om idéen
B fortæller sine billedkort "ind i" idéen med en "ja...og-tilgang"
cirkelen drejer 2. RUNDE udvikle idéen sammen i par IDEARK UDDYBES MÅLGRUPPEØVELSE SKAB EN SUND SKOLE ØVELSE 6 LILLE GRUPPE VED BORD LILLE GRUPPE VED BORD gruppen vælger 2 idéer fra idébanken
gruppen drøfter hvor i værdikompasset idéen passer Gerne en videreudviklet vend et pocketkort fra bunken og se om der opstår nye tanker til idéen
del tankerne i gruppen og flyt idéen rundt i kompasset undervejs AKSER I VÆRDIKOMPAS kort til lang tid...
glæde for få til mange... SKAB EN SUND SKOLE FIND DE BEDSTE IDÈER ØVELSE 7 ALLE UDE PÅ GULVET Arbejd videre med de 2 idéer fra øvelse 5
Gruppen drøfter hvilke målgrupper idéen henvender sig til KOMPASARK UDFYLDES MÅLGRUPPEARK UDFYLDES Find billedkort der repræsenterer en stemning/værdi, som idéen kan føre med sig for målgruppen SKAB EN SUND SKOLE GRUPPENS FORUDSÆTNINGER ØVELSE 8 LILLE GRUPPE VED BORD Kig på alle idéerne i banken / kig på de bearbejde idéer
Vælg den ene idé som du synes er bedst
vælg et billedkort, som siger noget "vigtigt" om din valgte idé plenumsnak hvor alle fremlægger deres kort
i samråd vælges nu de idéer der skal iværksættes ANDRE MULIGHEDER snak først i mindre grupper
læreren bestemmer SKAB EN SUND SKOLE NETVÆRKSØVELSE ØVELSE 9 NÆSTEN ALLE UDE PÅ GULVET Spred 20-25 billedkort ud på bordet
vælg på skift et billedkort der repræsenterer en kompetence, som gruppen skal bruge for at iværksætte idéen med succes KOMPETENCEKONTRAKT UDFYLDES EN "KOMPETENCE" KAN VÆRE... menneskelige egenskaber
viden
ting / midler SKAB EN SUND SKOLE VISUEL HANDLEPLAN ØVELSE 10 ALLE UDE PÅ GULVET ØVELSEN FOREGÅR UDEN BILLEDKORT
gruppen overvejer hvilke kompetencer det er nødvendigt at netværke for at få jævnfør kompetencekontrakten. Disse skrives ned. hver gruppe sender en repræsentant ud på netværksrejse MED ET NETVÆRKSARK DER UDFYLDES UNDERVEJS SKAB EN SUND SKOLE FREMLÆGGELSE ØVELSE 11 ALLE UDE PÅ GULVET OG FORTÆL OM DERES VISULLE HANDLEPLAN Alle i gruppen vælger billedkort som repræsenterer "et skridt på vejen" til succes for idéen
Gruppen drøfter derefter rækkefølgen af "skridtene" og lægger de tilhørende billedkort i den korrekte rækkefølge på gulvet DOKUMENTER HANDLEPLANEN skriv den ned
tá et billede MULIGHEDER EFTER IDÉEN ER BLEVET TIL VIRKELIGHED Vis billedkort når idéen fremlægges
Del billedkort ud til publikum og lad dem forbinde motivet med oplægget
Hæng billedkort op inden idéen fremlægges
Full transcript