Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

No description
by

Bùi Tĩnh

on 29 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Phương pháp sản xuất
gía trị thặng dư tương đối

Phương pháp sản xuất
giá trị thặng dư tuyệt đối

Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối là phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện trên cơ sở kéo dài ngày lao động của công nhân trong điều kiện thời gian lao động tất yếu ko thay đổi
Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư của chủ nghĩa tư bản
Nhóm 2
1. Nguyễn Nhật Đức
2. Vũ Tuấn Anh
3. Nguyễn Minh Phương
4. Nguyễn Hương Thạch Thảo
5. Đỗ Phương Hồng
6. Lê Trà Li
Khái quát quá trình sản xuất
tư bản chủ nghĩa
Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối
Hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư
Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư
Đặc điểm của quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa
- Người công nhân làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản.

- Sản phẩm mà công nhân làm ra thuộc sở hữu của nhà tư bản.

- Quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng với việc tạo ra giá trị và giá trị thặng dư.
Có những kết luận:
Giá trị thặng dư là phần giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không.
Ngày lao động của công nhân được chia làm 2 phần:

Thời gian lao động tất yếu Thời gian lao động thặng dư
giá trị thặng dư được sản xuất bằng phương pháp này được gọi là giá trị thặng dư tuyệt đối
Thời gian lao động tất yếu
Thời gian lao động thặng dư
Khi đó tỷ suất giá trị thặng dư là:
m'= 4/4 x100 = 100%
Thời gian lao động tất yếu
Thời gian lao động thặng dư
Tỷ suất giá trị thặng dư là:
m'= 5/4 x 100 = 125%
Đây là cơ sở chung của chủ nghĩa tư bản được áp dụng ở giai đoạn đầu của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Tuy nhiên phương pháp này có những giới hạn nhất định như giới hạn về thể chất và tinh thần của công nhân và tất yếu bị công nhân đấu tranh
Như vậy về mặt kinh tế, ngày lao động phải dài hơn thời gian lao động tất yếu nhưng không thể vượt quá giới hạn về tinh thần và vật chất của công nhân
Trẻ em làm trong hầm mỏ ở Anh
Công nhân làm việc ko có quần áo
Phong trào Hiến chương ở Anh 1930-1940
Con đường chủ yếu tạo ra giá trị thặng dư tuyệt đối
+ tăng thời gian làm việc trong 1 ngày, tháng, năm…
+ tăng cường độ lao động.
Thời gian lao động cần thiết < ngày lao động < 24 h.
Giới hạn ngày lao động: PT thể chất và tinh thần của người công nhân:
+ Trình độ LLSX;
+ Tính chất QHSX;
+ So sánh lực lượng giữa công nhân và tư bản.
Giới hạn ngày lao động phụ thuộc:
Sản xuất thặng dư tương đối là phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu để kéo dài một cách tương ứng thời gian lao động thặng dư trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội trong điều kiện độ dài ngày lao động ko thay đổi
Gía trị thặng dư được sản xuất ra bằng phương pháp này đc gọi là giá trị thặng dư tương đối.
Thời gian lao động tất yếu
Thời gian lao động thặng dư
Tỷ suất giá trị thặng dư :
m' = 4/4 x 100 = 100%
Thời gian lao động tất yếu
Thời gian lao động thặng dư
Tỷ suất giá trị thặng dư:
m'= 5/3 x 100 = 166,6 %
Phương pháp này ra đời khi sản xuất tư bản chủ nghĩa bước vào thời kì đại công nghiệp cơ khí
Thường được kết hợp với phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
- Hạ thấp giá trị sức lao động từ việc giảm giá trị tư liệu sinh hoạt của công nhân
- Tăng năng suất lao động xã hội trong các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt, các ngành sản xuất tư liệu sản xuất.
- Đổi mới công nghệ, dây truyền máy móc, phương pháp sản xuất
Phương pháp rút ngắn
thời gian lao động tất yếu:
Gía trị thặng dư siêu ngạch
Là phần giá trị thặng dư thu thêm xuất hiện khi thời gian lao động cá biệt của hàng hóa nhỏ hơn thời gian lao động xã hội của hàng hoá.
Biểu hiện trực tiếp mối quan hệ cạnh tranh giữa các nhà tư bản
Giá trị thặng dư siêu ngạch là hiện tượng tạm thời đối với mỗi nhà tư bản, nhưng đối với xã hội nó là phổ biến
GTTD tương đối GTTD siêu ngạch
- do tăng NSLĐ XH -do tăng NSLĐCÁ biệt
- toàn bộ các nhà TB thu - từng nhà TB thu
- biểu hiện quan hệ giữa - biểu hiện quan hệ giữa
công nhân và tư bản công nhân và tư bản,tư bản với tư bản
So sánh PP sx giá trị thặng dư
tuyệt đối và tương đối
Tuyệt đối
-Dựa vào tăng cường độ
lao động của công nhân
-Kéo dài thời gian lao động vượt quá nhiều thời gian lao động cần thiết
-Vấp phải giới hạn thời gian trong ngày và thời gian để tái sản xuất sức lao động
Tương đối
-Dựa vào tăng năng suất lao động
-Rút ngắn thời gian lao động cần thiết để tăng thời gian lao động thặng dư
- Không giới hạn về thời gian vì việc áp dụng công nghệ sản xuất mới nên tạo khả năng phát triển vô hạn
Ý nghĩa thực tiễn của hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
-Vạch rõ thực chất sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản, cho dù "giữ nguyên hay rút ngắn ngày lao động".
Cho dù chủ nghĩa tư bản có phủ nhận, điều chỉnh hay biến đổi thì khái niệm bóc lột lao động thặng dư của công nhân cũng không vì thế mà mất đi ý nghĩa.
Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thậm chí sự bóc lột còn vươn ra khỏi phạm vi đất nước thông qua công ty xuyên quốc gia.
- Vận dụng hai phương pháp để xây dựng chủ nghĩa xã hội
hiểu được phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ta thấy rõ, chừng nào phương pháp sản xuất ấy còn có tác dụng giải phóng sức lao động và thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển thì chừng đó ta phải chấp nhận sự hiện diện của nó đồng thời biến nó thành phương tiện để xây dựng cơ sở vật chất cho XHCN

Khác nhau
Giống nhau
- Dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động
- Làm cho thời gian lao động thặng dư kéo dài
- Nâng cao trình độ và quy mô bóc lột của tư bản với lao động
Tỷ suất giá trị thặng dư
là tỷ số theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến tương ứng để sản xuất ra giá trị thặng dư đó.
m'= m/v x 100 (%) m là giá trị thặng dư
v là tư bản khả biến
hay m'= thời gian lao động thặng dư/ thời gian lao động tất yếu x 100 (%)
Full transcript