Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TEKSTA ANALĪZE

No description
by

Silvija Kivko

on 17 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEKSTA ANALĪZE

TEKSTA IZPRATNE
GALVENĀ DOMA
TEMATS
VIEDOKLIS
TEKSTA VALODU RAKSTUROJOŠĀS PAZĪMES
MĒRĶIS un AKTUALITĀTE

Viedoklis
Tam jābūt:
patstāvīgam, loģiskam un pamatotam;
tajā nevajadzētu būt pretrunām;
tajā nav jāatsaucas uz kāda cita teikto.
Teksta valodu raksturojošās pazīmes
GALVENĀ DOMA
īsi formulēts pamatatzinums, secinājums;
īsi, konspektīvi formulēts atzinums, kas radies, lasot tekstu.
Nedrīkst citēt!
Nedrīkst pārrakstīt veselas teikuma daļas!
Temats
rakstu darba vai mutvārdu runas satura pamatidejas formulējums;
jautājums,
par ko
runā un raksta.

Viedoklis ir ļoti īss rakstu darbs-
70
-90 vārdi.

Viedoklī jāievēro
trīsdaļīguma forma
: ievada, nobeiguma teikumi, galvenā viedokļa daļa.

Dalījums rindkopās nav obligāts.
Morfoloģiskās pazīmes:

vārda gramatiskās kategorijas,
gramatisko formu veidošana,
vārdu darināšana.

Leksiskās pazīmes:

vārdu krājums,
vārdu nozīmes,
leksiskās grupas pēc to
vēsturiskā,
sociālā,
profesionālā,
teritoriālā iedalījuma,
vispārlietojamie jeb stilistiski neitrāli vārdi,
īpatnējie leksikas slāņi (ar stilistisku vai emocionālu nokrāsu),
vārdu grupas,
frazeoloģismi,
tropi u.c

Sintakstiskās pazīmes:

sintaktiskās konstrukcijas,
teikuma veidi pēc izteikuma mērķa,
teikuma veidi pēc uzbūves.

Teksta mērķis un aktualitāte

MĒRĶIS:
tas, ko autors cenšas sasniegt, panākt

AKTUALITĀTE:
domās prognozētais darbības vēlamais rezultāts, tas, ko cenšas panākt, sasniegt, kas piešķir virzību.
Jāatceras
:
t
emata formulējums ir kā plāna punkts- NAV darbības vārdu (lietvārdi ar izskaņām -šana, -ums vai -ība),
nav jāpārstāsta teksta saturs,
jāizvairās no vispārīgām frāzēm, nav jāiekļauj lieka informācija,
nedrīkst formulēt ar vienu vārdu (vidēji 3–5 vārdi).

JĀATCERAS
:
galveno domu izsaka ī
si, skaidri, precīzi, bez liekvārdības, neko nesarežģījot
,

jāizvairās no maznozīmīgiem spriedumiem, secinājumiem,

nav prasīts izteikt savas domas, attieksmi un vērtējumu vai atklāt savas zināšanas par tematu,

nedrīkst citēt diskusijas dalībnieku teikto vai arī pārstāstīt tekstu,

nedrīkst mainīt pausto domu.
Full transcript