Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genus

No description
by

Lisa Bauer

on 1 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genus

Vad är genus?
Genus
Normer i svenska samhället

Man
Vuxen
Ej funktionshindrad
Vit
Heterosexuell
Cis-person
Sekulär

Vad ska vi göra idag?
Genomgång och övning - genus och genussystemet
Vi kommer ta paus och presentationen läggs upp på nätet
I språket

Slag/sort på latin: hon, han, hen, den, det
Begrepp
som används för att beskriva hur
människan skapar/gör sitt kön,
genus har därför kallats "det sociala könet"

Det belyser att det inte är det som brukar ses som
det biologiska könet som bestämmer vårt sätt att
tänka/vara eller den sociala positionen vi får i samhället.

Istället blir vi kvinnor, män eller queers i relation till det samhälle vi lever i och den kultur vi är en del av.

...............................................................................

Genussystemets isärhållande av kön och manliga överordning finns på olika arenor i samhället.


Uppdelningen på arbetsmarknaden är ett exempel,
där kvinnor och män befinner sig i olika sektorer t.ex.
vård

teknik
, samt ofta återfinns på olika positioner t.ex.
manlig läkare

kvinnligt vårdbiträde


En kultur som upprepar att det finns två uppsättningar av egenskaper och att dessa tillhör två, skilda kön slår lätt fast att en viss typ av arbete lämpar sig bäst för ett visst kön. När den typen av arbete som anses kvinnligt även ger mindre pengar i lön och får mindre status så visar det på en maktordning.

Övning "ramarna"
......................................................................................................
......................................................................................................
Författaren Nina Björk beskriver det som att barn direkt efter födseln kläs på förväntningar
om hur det ska vara och bete
sig beroende om det ses som
tjej eller kille, t.ex. genom rosa
eller blå filtar eller kläder
Normer

Föreställlningar, idéer och oskrivna
regler som
- får konsekvenser
- är något vi lär oss
- beror på tid, plats och situation
- verkar ”självklara”...
- ... men är föränderliga
Det handlar om manliga och kvinnliga normer som vi lär oss tidigt. Exempel på var och hur barn lär sig dessa normer?
Tvåkönsnorm & Cis-norm
1
Tvåkönsnormen är idén om att det bara finns två motsatta, biologiska kön.
Cis-normen handlar om att alla människos könsidentitet, könsuttryck,
biologiska, juridiska och sociala kön stämmer överens.

Båda dessa normer kritiseras för att vara utestängande för alla de vars
könsidentitet eller könsutrryck inte stämmer överens med det ses som det biologiska könet.

Att titta på språket är en enkel metod för att identifiera normer omkring oss. Den som tillhör normen behöver inte nämnas med ett särkilt tillägg i språket.

Politiker – kvinnliga politiker
Polis – kvinnlig polis
Band – tjejband
Fotboll – damfotboll
Sjuksköterska – manlig sjuksköterska

Andra exempel utifrån diskrimineringsgrunderna
Bröllop – homobröllop
Parkering – handikappsparkering
Kvinna – invandrarkvinna
Hur vi alla uppfattas får konsekvenser i form av olika möjligheter, rättigheter och utrymme.

Genusystemet eller könsmaktsordning belyser att det uppstått en norm om maktordning kopplat till kön och genus

Genussystem/
Könsmaktsordning


Isärhållandet
innebär idén om att män och
kvinnor, och det som ses som manligt respektive kvinnligt, hålls isär och ses som varandras motsatser

"Kvinnligt"

passiv, privat, omvårdande, känslosamt, mjukt, relationsinriktat

"Manligt"
aktiv, offentlig, självtändighet,
målmedvetet, förmåga att fatta snabba och
förnuftiga beslut

Genussystemet formar vårt psykiska inre liv, våra drömmar, förhoppningar och begär, och ser till att vi ofta anpassar oss efter sociala och ekonomiska sammanhang.

Jämställdhetsarbete görs för att förändra denna norm och bryta maktordningen.

Kika gärna in SCB´s lathund "På tal om kvinnor och män" för mer historik samt fakta över hur det ser ut i Sverige idag.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=22161
Hur har egentligen idéer om biologiska kön sett ut genom historien?
Övning "Samtal om reklam"
Fler exempel


I Sverige tjänar kvinnor ca 14% mindre i lön. Detta visar 15:52-rörelsen på genom att belysa att kvinnor arbetar efter kl.15:52 under arbetsdag mellan kl.08-17.

Svenska kvinnor genomför 1h mer obetalt arbete i hemmet än män varje vardagsdygn, ca 3,5h

Män är överrepresenterade i misshandelstatestiken, mot både män och kvinnor

genusnormer som skiljer sig åt på beroende på tid och plats
På 1700-talet var det mode för rika män i Sverige att klä sig i bl.a. knästrumpor, peruk, vitt puder och rött läppstift. I Europa var det manligt att gråta, något som 100 år senare sågs som kvinnligt

Rosa
sågs ibland före 1950 snarare som en manlig färg, en variant på rött som stod för styrka och blod. Blått, Jungfru Marias färg, kunde anses vara mer för flickor, då den sågs som skörare. Först under världskrigen, med dess uniformer, började blått alltmer stå för manlighet
I Indien, Saudiarabien, Skottland och Ertirea finns
idag kjol- eller klänningsliknande plagg för män

...ibland kan det även synas på artister...
En grupp inom samlingsbegreppet transpersoner är intersexuella, vilka runt 1 av 1000 föds som. Då kan inte gener, könshormoner och/eller könsorgan kategoriseras som man eller kvinna. Det finns också mörkertal då intersexualitet ibland visar sig senare i livet.


Vad är problematiskt med dessa idéer om kvinnligt och manligt?
Vad finns för normer om kvinnligt och manligt som förändrats genom tiderna eller ser olika ut i olika sammanhang?
Därför har vad som anses vara kvinnligt och manligt
förändrats genom historien och ser olika ut i olika
samhällen och kulturer
Från antiken och till sent 1700-tal ansågs det i västvärlden bara finnas
ett kön. Vissa människor ansågs varmare och deras könsorganen hängde ut medan andra ansågs
kallare och hade istället
könsorganet inuti kroppen.
I samband med politiska förändringar har idén om två kön varit stark sedan dess på många platser, dock inte överallt. Det har dock alltmer
förändrats genom att visa på hur könsorgan uppfattats olika genom historien och hur de hänger ihop med föränderliga idéer om manligt och kvinnligt.
Idag erkänns fler kön, könsidentiteter och uttryck runtom i världen. I flera länder
går det att ha ett annat kön än man/kvinna
t.ex. Bangladesh, något Indien även vill ha. Tyskland har nyligen infört ett tredje kön för nyfödda. I flera kulturer har den som inte ä man eller kvinna hög status, men fortfarande är tvåkönsnormen stark
på många håll.
Hur ofta händer det här?
Genus
... som Kanye t.ex.!
Reklam från 50-talet
Reklam från 2000-talet
Vad säger reklamen om kvinno- och mansidealen? Hur skulle de vara och vad vile de göra?
Hur skulle relationen mellan kvinnor och män vara?
Vilken bild fanns av familjeidealen på den tiden?
Diskutera 2 & 2:
skriv sedan gemensamt listor med
idealen
Reklam från 2000-talet
diskutera 2 & 2
Hur ser dagens kvinno- och mansideal ut?
Hur ser dagens familjeideal ut?
Vad får idealen för följder i samhället i stort?
Hur kan det vara ett hot att nallen får ta på sig en klänning?
Varför har männen boots och heltäckande kläder medan kvinnorna bara har små bikinis?
Vad finns det för skillnader och likheter mellan dagens kvinno- och mansideal och de som kommer till uttryck i de äldre bilderna?
Exempel på normbrytande reklam
Den bygger på två principer;
isärhållande av kön
och
manlig överordning
Vilka egenskaper värderades högst i övningen "Ramarna"?

Manlig överordning
handlar om att det som anses manligt får en högre status än det som anses kvinnligt.

Den manliga överordningen och hierarkin yttrar sig bland annat i att det män gör och säger ofta betraktas som mer värdefullt. Män tjänar och äger män också mer, har mer makt än kvinnor inom politik, företag och kultur och betraktas som norm, medan kvinnor eller transpersoner/queers ses som undantag och avvikande.
Användningen av "man" som t.ex. "Man gör det". Nuförtiden är ordet könlöst men det kommer ursprungligen ifrån definitionen av män som de enda handlande subjekten
Mannen som norm - exempel i språket
------>
------>
Lunch
Samtal om reklam och genus
Var och hur lär barn sig normer?
exempel
exempel
exempel
På förskolan, där forskning visar att personalen ofta behandlar pojkar och flickor olika. Flickor får beröm när de är lugna och städar medan pojkar inte uppmuntras att städa lika mycket eller får lika mycket beröm.
I skolan, där pojkar som vill bli lucia eller flickor som vill bli stjärngossar på flera skolor senaste åren motarbetats och ibland stoppats av personal
I leksaksreklam, där pojkar oftare avbildas som aktivt lekande, med byggsatser och bilar medan flickan ofta sitter passiva bredvid och ser på eller uppmuntras intressera sig för heminredning, mode och dockor
Lunch
http://www.svt.se/alla-ar-fotografer/se-program/alla-ar-fotografer-sasong-2-avsnitt-1
Om tid finns!
(28 min)
diskutera i helgrupp
Full transcript