Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bincangkan isu dan cabaran sektor kesihatan di malaysia

No description
by

tyra bukhary

on 18 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bincangkan isu dan cabaran sektor kesihatan di malaysia

Kesihatan merupakan kunci utama kepada keceriaan hidup seseorang individu
Kesihatan merujuk kepada tubuh badan yang sihat tanpa sebarang penyakit
Pengamalan kehidupan yang sihat adalah asas kepada kesejahteraan insan
Insan yang sihat akan menyumbang kepada pembangunan agam, bangsa dan negara
Apabila seseorang individu mempunyai pengamalan kehidupan yang sihat ia membawa kepada keluarga,masyarakat dan negara yang sihat dan sejahtera

pengenalan
bincangkan isu dan cabaran sektor kesihatan di malaysia
Sejajar dengan pembangunan dunia kepada lebih berteknologi, kepentingan terhadap kesihatan makin dilupakan
Dunia yang mengejar globalisasi sehingga penjagaan kesihatan menjadi satu pilihan semata-mata.
Terdapat pelbagai isu dan cabaran yang wujud dalam sektor kesihatan Malaysia.
Berdasarkan Badan Kesihatan Sedunia (WHO),kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya. Menurut Kamus Dewan,kesihatan adalah berhubung dengan sihat, kesegaran, kebaikan keadaan badan dan lain-lain.

definisi sektor kesihatan
Perkembangan sektor perkhidmatan kesihatan di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua era iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka.
Perkembangan hospital di Persekutuan Tanah Melayu pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan dalam industri perlombongan bijih timah.
Semenjak penjajahan Inggeris pada tahun 1874, keluaran bijih timah dari negeri-negeri ini telah meningkat daripada 12 peratus kepada 55 peratus menjelang tahun 1895.
Situasi ini menggalakkan perkembangan perkhidmatan kesihatan memandangkan keperluan untuk mengekalkan tahap kesihatan bagi memajukan lagi industri tersebut.
Perkembangan Sektor Kesihatan Di Malaysia
1. kurang tenaga kerja di hospital kerajaan.
2. teknologi makin canggih
3. perubatan tradisional
4. perubatan alternatif/komplementari

isu sektor kesihatan
Sistem kesihatan di Malaysia berhadapan dengan pelbagai isu yang kian mencabar yang boleh menjejas prestasi dan kelestariannya.
Sistem kesihatan negara ini terdiri daripada rangkaian sistem kesihatan awam dan swasta dan rangkaian sistem kesihatan sektor awam adalah tunjang kepada sistem kesihatan negara ini.
CABARAN -CABARAN

sistem penyampaian sektor swasta turut memberi cabaran kepada sektor awam kerana kemampuannya menarik tenaga profesional supaya meninggalkan sektor awam dan memberi layanan serta perkhidmatan yang memenuhi kehendak pelanggan.
Ini menwujudkan jurang antara sektor awam dan swasta seperti kekurangan tenaga kerja profesional, beban tugas yang tinggi serta kesesakan di kemudahan kesihatan awam.
kekurangan tenaga kerja, beban tugas yang tinggi dan kesesakan di kemudahan kesihatan awam juga disebabkan oleh keterbatasan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan di sektor swasta akibat kekangan kewangan
cabaran sektor kesihatan
1)Memperkemas peranan pengawalseliaan dan
penyediaan perkhidmatan
2)Menyemak perundangan dan peraturan
3)Mengkaji pilihan pembiayaan.
4)Memperluas perkhidmatan penjagaan primer
5) Memperkukuh perkhidmatan penjagaan
sekunder dan tertiari.

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MENGATASI MASALAH DI SEKTOR KESIHATAN
sektor kesihatan malaysia mengalami pelbagai cabaran dan masalah namun pelbagai langkah telah diusahakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sektor kesihatan.
sektor kesihatan merupakan sektor yang penting bagi sesebuah negara.

penutup
Beberapa buah hospital telah dibangunkan bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit.
Pada ketika penghujung abad ke-19,terdapat 15 buah hospital di Perak, 14 di Selangor, 3 di Negeri Sembilan dan 2 di Pahang.
Sebuah hospital swasta turut diwujudkan.
Perkhidmatan Kesihatan selepas Kemerdekaan
Pada ketika awal kemerdekaan negara, fungsi dan tumpuan Kementerian Kesihatan adalah untuk meningkatkan tahap sosio-ekonomi rakyat memandangkan 65 peratus penduduk negara tinggal di kawasan luar bandar.
Pada ketika itu, kadar kematian disebabkan jangkitan penyakit adalah tinggi.
Keadaan ini dipengaruhi oleh kadar kemiskian yang tinggi dan tahap kebersihan yang rendah di kawasan luar bandar berbanding kawasan bandar.
Pada masa kini tahap kesihatan penduduk negara telah mencapai satu tahap yang membanggakan seperti dari segi jangka hayat penduduk semkain meningkat, kadar kematian yang rendah dan sebagainya.
Ini merupakan hasil perancangan serta pelaksanaan pembangunan program kesihatan kementerian yang sistematik.
Ini adalah kerana perkhidmatan sektor swasta berasaskan keuntungan. Kaedah pembayaran secara fee-for-service serta kadar caj perkhidmatan yang tidak seragam mendedahkan rakyat kepada risiko kemudaratan kewangan sekiranya mendapatkan perkhidmatan di sektor swasta.
Isu peningkatan kos penjagaan kesihatan sering diperkatakan sejak kebelakangan ini.Dalam jangka masa 13 tahun dari 1997 - 2009, perbelanjaan kesihatan Malaysia telah meningkat, secara purata, 12-13% setahun iaitu, lebih daripada peningkatan kadar inflasi am.
Faktor penyumbang kepada kenaikan kos ini ialah kenaikan caj perkhidmatan yang dikaitkan dengan perubahan kepada ubat-ubatan, teknologi serta kos sara hidup; peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan akibat perubahan pola penyakit, pola demografi penduduk serta peningkatan kesedaran terhadap kesihatan oleh penduduk.
Sejak 10 tahun kebelakangan ini, Malaysia juga terpaksa menghadapi cabaran krisis kesihatan akibat serangan virus Nipah, Enterovirus, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) serta krisis kesihatan berikutan bencana alam seperti tsunami, banjir dan tanah runtuh.
Malaysia turut mengalami peningkatan masalah kesihatan berkaitan cara hidup, pemakanan dan persekitaran seperti penyakit kardiovaskular, kanser, kencing manis, darah tinggi dan lain-lain.
Menurut Tinjauan Kesihatan Kebangsaan ke 3, prevalens kencing manis dan darah tinggi (dalam kalangan orang dewasa berumur 30 tahun ke atas) masing-masing adalah 14.6% dan 46.2% pada tahun 2006.
Dengan meningkatnya taraf pengetahuan rakyat, keperluan dan kehendak terhadap perkhidmatan penjagaan kesihatan turut meningkat. Dalam era globalisasi dan liberalisasi ini, masyarakat Malaysia lebih terdedah kepada maklumat luar mengenai pelbagai ubat-ubatan dan kaedah rawatan yang ada, di antaranya mungkin kurang selamat dan efektif.
Seperti di negara Barat, amalan perubatan tradisional dan komplimentari kian mendapat perhatian ramai rakyat di Malaysia. Kebiasaannya, ubat-ubatan yang dijual digolongkan dalam kategori makanan bagi mengelak pengesanan oleh pihak berkuasa dan mudah dibeli oleh rakyat.
6)Memperkemas penyampaian perkhidmatan.
7)Mempertingkat penyediaan perkhidmatan penjagaan kesihatan.
8) Memperluas Kempen Gaya Hidup Sihat.
9)Menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif.
Full transcript