Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uppgift 2

IKT och lärande - metoder och modeller
by

Petronella Åhlén

on 14 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uppgift 2

IKT och lärande Uppgift 2
Styrdokument
Lagar och regler Pedagogisk
dokumentation Idag arbetar alla pedagoger hårt med att få till en bra och utvecklande pedagogisk dokumentation med hjälp av olika hjälpmedel. Alla använder olika metoder för att uppnå det man vill med dokumentationen av barnens utveckling.
Det är viktigt att vi pedagoger följer sammhällets utveckling så att vi kan stödja barnen i deras framfart.
Tiden, tekniska hjälpmedel och olika kunskaper inom olika områden är sådant som påverkar. Vi pedagoger kompletterar varandra men ingen är eller blir någonsin fullärd. Tekniken och utvecklingen går snabbt framåt och det som vi lär oss idag är redan gammalt i morgon. Det svåra med detta blir att hålla sig uppdaterad om inte tiden till det finns.
Den nya tekniken vi har idag är ett väldigt bra komplement till det dagliga arbetet med dokumentation i förskolan trots detta hindras många pedagoger av okunskap och rädsla inför olika teknikers funktion. Det är här vi IKT pedagoger kommer ha stor betydelse för våra kollegor genom framtida utbildning och utveckling inom detta område. Att få se goda exempel på hur man kan använda IKT för fortlöpande bra dokumentation kommer att stärka inställningen till tekniken tror jag. Framtiden metoder och modeller På ett träd finns det många grenar och alla är lika viktiga. Barn Förskolechefer Tierps kommun Pedagoger IT-policy Tierps kommun Upphovsrätt Sekretess PUL Barnkonventionen Kommunallagen Sammanfattning: Likabehandlingsplanen Övriga lagar och regler Läroplan för förskolan Skollagen http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Status på gruppen:
Vi bestämde oss för att använda namnet: IKT-gruppen.
Handlingsplan:
Viktigt att ta med IKT utvecklingen inför nästa budget 2014. Se över hur man skall kompenseras som pedagog för att ta ett större ansvar inom IKT i förkolorna. Idag har man tilldelats 2 inläsningsdagar samt att träffarna på dagtid får ske på arbetstid.
Digitalkompetens bör tas fram för all personal.
Till hösten 2013 är det beslutat att 10 pedagoger ska gå en IKT utbildning tillsammans med de 5 nuvarande IKT pedagogerna, för att utveckla detta vidare. Vi skulle önska att 12 pedagoger skulle få gå utbildningen för att alla verksamheter skulle kunna få en ansvarig, vilket vi tror skulle underlätta arbetet och stöttandet inom IKT.
Vi kommer att behöva kartlägga kompetensen för att sedan se över vad personalen kan behöva för att komma vidare i sin utveckling. Visar det sig att det finns fler i någon enhet som behöver mer kunskaper kommer vi hjälpas åt över gränserna för att uppnå ett bra resultat tillsammans.
Det alla tyckte: vi behöver se till att det finns en lärplatta på varje avdelning ute på förskolorna.
Kommande uppgift i IKT utbildningen:
Vi vill tillsammans skapa en Kommunikationsyta i förskoleverksamheten i Tierps kommun. Ett förslag är att ha en presentationsyta i Wordpress. Vi pratade om hur mycket utrymme det finns i gratisversionen och om det skulle räcka eller om vi måste uppgradera mot en avgift och om det i sådana fall är tillåtet att göra detta. Hur ställer det sig mot upphandlingslagen för kommunen? Kommunloggan skall läggas in på vår gemensamma sida. Vi skall följa IT policy. Hur ska vi göra?
Övriga frågeställningar:
Hur går vi vidare? Hur ska vi göra för att nå all personal? Hur gör vi med organisationen i framtiden? Vad gör vi tillsammans med barnen och hur tar vi tillvara på barnens kunskaper? Hur kan vi synliggöra att man kan anväda IKt som ett hjälpmedel i den pedagogiska vardagen på ett positivt sätt? Vilka grundkunskaper behövs? teknik, IT policy, upphovsrätt, sekretess, kunskap, förståelse, attityd, färdighet. Olika verktyg för digital kompetens? Tack för visat intresse! Den 12 april hade vi en gemensam träff i förskoleenheterna för att gå igenom kommande arbete med IKT i förskolorna i Tierps kommun.
Här disskuterades hur vi vill gå vidare och vad vi ska lägga fokus på.
Här kommer vissa fragment av vad vi tog upp. Det är alltid viktigt att komma ihåg alla styrdokument som faktiskt reglerar och styr oss pedagoger i vårt arbete ute i verksamheterna. http://www.forskoleburken.com/ Bra exempel att visa: Länkar Filmer Att läsa Decoding learning och Framtidens lärande, i dagens skola? har gett mig mer förståelse av vikten av teknik för barnen idag men även mer förståelse för hur viktigt det faktiskt är att vi pedagoger hänger med i den tekniska utvecklingen för att kunna bemöta barnen på deras nivå. Detta är inte alltid ett måste utan vi kan naturligtvis även ta lärdom av barnen för att utvecklas.

Att det inte finns så mycket forskning i Sverige på hur effekterna av IKT är är ju en nackdel och det får vi hoppas att det bir mer av i framtiden då det idag är en stor del av vardagen för alla.
Av vikt är ju också det ska vara enkelt att använda tekniken som hjälpmedel och detta innebär ju utmaningar i den ekonomiska aspekten då det är kostsamt för veksamheterna att hinna med den snabba tekninska utvecklingen globalt inom detta område. Det krävs regelbundna och uppdaterade utbildningar, nya tekniska hjälpmedel mm.

Men för att Sverige ska ligga i framkant blir detta än mer viktigt. I texten framgår det att det är viktigt att det skapas nationella och lokala IKT planer/visioner för att målen ska uppnås . Om vi kan uppfylla delar av detta i förskolan skapar vi bättre förutsättninar till att få fler e-kompetenta medborgare i framtiden. Mfl... Bakrundsljud:
guingamp-005 forest riviere
Alex de La Forest I-pad http://www.jamendo.com/en/track/818336/guingamp-001-forest-oiseau Dokumentera
med IKT
Full transcript