Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar

No description
by

Didem Kandil

on 18 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar

Çatalhöyük
Tarih Öncesi Çağlar
Merak duygusuyla hayatlarını kolaylaştırmak ve düzene sokmak için birtakım faaliyetlerde bulunan insan oğlunun
yazının icadına
kadar
yaşadığı döneme
'Tarih Öncesi Çağlar'(Prehistorya)
denir.
Eski Taş(Paleolitik) Çağı
-Döneme ait ilk buluntular İspanya'daki Altmaria ve Fransa'daki Lascaux(Laskö) mağaralarında
Orta Taş(Mezolotik)Çağı
(MÖ 10.000-MÖ 8000)
-Avcılık ve toplayıcılık devam eder.
-İnsanlar taşları yontup basit savunma araçları yapar.
-Dönemin sonuna doğru buzullar erimeye başlar.
-Döneme ait bilinen en önemli yerleşim yeri Güney Tacikistan'da 'Kuldara' bölgesidir.
-Türkiye'de Antalya Beldibi,Göller Yöresi Baradiz,Ankara Macunköy,Samsun Tekkeköy
Yeni Taş(Neolitik) Çağı
(MÖ 8000-MÖ 5500)
-Taş çağının en gelişmiş çağıdır.
-Havaların ısınmasıyla insanlar ovalarda, su kenarlarında yaşamaya başlar.
-Tarımsal üretim başladı,köyler kurulup yerleşik hayata geçildi.
-Yabani hayvanlar evcilleştirilerek,bitki liflerinden giyecek, toprak ve kilden çanak-çömlek yapıldı.
Tarih Öncesi Çağlar ve Tarih Çağları
TAŞ ÇAĞI
(MÖ 600.000-MÖ 5500)
-İnsanlık tarihinin en uzun dönemi
-İnsanlar avcılık ve toplayıcıkla uğraşıyor
-Mağara ve kaya sığınaklarında barınma
-Kemik, çakmak taşı ve diğer sert taşlarla alet yapma
-Ateşin bulunması


Eski Taş (Paleolitik) Çağl
(MÖ 600.000-MÖ 10.000)
-Anadolu'da Antalya yakınlarındaki Beldibi,Belbaşı,Karain mağaraları ve İstanbul'un 20 km uzağındaki, Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyinde bulunan Yarımburgaz Mağarası bu döneme ait en eski yerleşim yeridir.
Ateşin bulunup kontrol altına alınması insanlara ne gibi faydalar sağlamış olabilir?
-Bu çağa ilk önce Ön Asya(Mezopotamya, Anadolu,İran ve Suriye)'da girilmiştir.
-Türkiye'de Konya-Çatalhöyük, Gaziantep-Sakçagözü ve Diyarbakır-Çayönü'nde döneme ait önemli buluntular yer alır.

MADEN ÇAĞI(MÖ 5500-MÖ 1200)
Bakır (Kalkolitik) Çağı
Tunç Çağı
Demir Çağı
Tarih Çağları
Çayönü
-Anadolu'nun ilk çiftçilerinin burada yaşadığı anlaşılmıştır.
-Yapılan kazılarda tahıl saplarını kesmek ve tahılı un haline getirmek için çakmak taşından ve volkanik camdan yapılmış orak ve bıçaklar, öğütme taşları bulunmuştur.
-Konya ilinin Çumra ilçesindedir.
-Ana tanrıça heykelcikleri, penceresiz ve girişleri
çatıdan kerpiç evlerde dünyanın en eski duvar resimleri ve Anadolu'nun en eski çanak-çömlekleri burada bulunmuştur.
-Bugüne kadar elde edilen bulgulara dayanarak
dünyanın ilk kent yerleşim yeri Çatalhöyük

kabul edilmektedir.
-Taş çağından maden çağına geçiş dönemidir.
-İnsanlar ilk kez madeni kullanır.
-Ergime ısısı düşük, çıkarılışı kolay olduğu için kullanılan ilk maden bakır olmuştur.
-Bu dönemde tarım önem kazanmıştır,yerleşme alanlarının çevresi sularla çevrilmiştir.
-Türkiye'de bu döneme ait merkezler arasında Çorum-Alacahöyük, Denizli-Beycesultan, Çanakkale- Kumtepe ve Truva, Samsun'da İkiztepe yer alır.
Çorum-Alacahöyük
-İnsanlar kalayı bakırla karıştırarak daha sert bir madde elde ettiler.
-Tuncun sert oluşu büyük oranda silah üretiminde ve alet yapımında kullanılmasına yol açtı.
-Bu çağda ilk şehir devletleri olan 'Siteler' kurulmuştur.
-Mezopotamya'da Sümer, Akad, Anadolu'da Hititler gibi devletler ortaya çıkmıştır.
-Türkiye'de bu dönemi aydınlatan merkezler arasında Ankara'da Ahlatlıbel,Kayseri'de Kültepe yer alır.
-
Anadolu'daki ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe'de
bulunmuştur.
-Demirin bulunmasıyla araç ve gereçler demirden yapılmaya başlanmıştır.
-Bu dönemde yapılan savaşlarda demirden silahları olan toplumlarınçtan silahları olan toplumlara egemen oldukları görülür.
-Bu çağın sonunda yazının bulunmasıyla tarih çağları başlamıştır.

Troia(Truva-Çanakkale):Homeros'un İlyada destanında anlattığı kenttir, üst üste kurulmuş dokuz kent kalıntısından oluşur.İlk beş katındaki kentler bakır çağına, sonraki katlardaki kentler ise tunç çağına aittir.

Demir Çağı'nda Anadolu'da bulunan önemli merkezler:
Alişar(Yozgat):Burada kerpiç duvarlı, dört köşe damlı evler, büyük küpler, ağaç ve taş sandıklar, altın ve gümüşten eşyalar bulunmuştur.
Alacahöyük(Çorum):Atatürk'ün isteği ile 10935'de yapılan kazılarda dört ana kültür katı ortaya çıkarılmıştır.
Hacılar(Burdur):Mermerden kaplar, orak, bıçak, el baltası, taş boncuk ve bilyeler, kemikten deliciler ortaya çıkarılmıştır.Hacılar Höyüğü'nün etrafı duvarlarla çevrilidir, bu duvar düşman saldırısına karşı yapılan surların ilk örneklerindendir.
Yazının bulunmasından sonra 'Tarih Öncesi Çağlar' sona ermiş, 'Tarihi Çağlar' başlamıştır.
Full transcript