Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suurella sydämellä - Vantaan seurakunnat

No description
by

Heikki Heikurinen

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suurella sydämellä - Vantaan seurakunnat

Projektin tehtävä
Missio - Visio - Brändi
Projektin tavoitteet
SWOT- analyysi
Projektin kautta saamme helpot ja toimivat työkalut vapaaehtoisten organsointiin ja vapaaehtoistyön esillä pitämiseen (Prime- rekisteri ja nettisivut)

Moniammatillinen yhteistyö monipuolistaa suunnittelua ja tuo lisää näkökulmia toimintaan.
(Viestintä, koulutus, suunnittelu)

Liittyminen valtakunnalliseen brändiin tuo uutta intoa ja uusia ideoita myös paikalliseen vapaaehtoistyöhön.

Yhteisten vapaaehtoistyötä hyödyntävien projektien organisointi helpottuu

Paikalliset hyvät ideat voi kopioida ja monistaa kaikkien yhteiseksi hyväksi.

Liian suuret tavoitteet suhteessa aika- ja työresursseihin Työ vapaaehtoisten kanssa on haastavaa.

Motivaation puute ja sitoutumattomuus yhteiseen työnäkyyn

Tieto Suurella Sydämellä - toiminnan uudelleen organisoinnista ja mahdollisuuksista hukkuu kaiken muun alle. Viesti ei mene perille.

Yhteinen brändi merkitsee sitä, että jos yksi mokaa, kaikki kärsivät

Osa seurakuntien vapaaehtoistoiminnasta jää Suurella Sydämellä toiminnan ulkopuolelle.
Vapaaehtoistoiminnan määritely ei toimi.

Vapaaehtoisuus seurakunnassa mielletään positiivisen viestin kautta

Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa saadaan enemmän aikaan

Ihmisten tarve tehdä hyvää löytää toiminnasta luontevan kanavan.

Esillä monipuolisia tehtäviä
Liian monta kärkeä, ydinviesti hukkuu.

Kilpailu ja vastakkainasettelu muiden vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa.
UHAT
Mahdollisuudet
Vahvuudet
Heikkoudet
Projektin tehtävä on organisoida seurakuntien sekä yhteisten palveluiden vapaaehtoistyö Suurella Sydämellä - brändin alle.

Projektia on rakennettu yhdessä ohjaus- , projekti-, viestintä- sekä koulutustyöryhmän avulla. Työryhmät koostuvat seurakuntien työntekijöistä. Kaikki projektin dokumentit ovat luettavissa Tietolan projektit- kansiosta.
Suurella Sydämellä - brändi liitetään ihmisten mielikuvissa seurakuntien vapaaehtoistyöhön.
Missio
Organisoida seurakuntien sekä yhteisten palveluiden vapaaehtoistyö Suurella Sydämellä - brändin alle.
Toiminta on avoin yhteistyökumppaneille jotka sopii seurakuntien arvomaailmaan.
Visio
Brändi
Vahvistetaan verkostoitumista vapaaehtoistyössä muiden vantaalaisten ja pääkaupunkiseudun toimijoiden kanssa.
Projektin kautta tavoitetaan uusia vapaaehtoisia ja vapaaehtoisten määrää kasvatetaan.
Vapaaehtoisia kutsutaan mukaan hyvän tekemiseen, Jumalan työhön maailmassa.
Vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia monipuolistetaan.
Tehtävät voivat vaihdella kestoltaan kertaluonteisista pitkäkestoisiin sitoutumisiin.

Työntekijöitä koulututetaan vapaaehtoisten ja vapaaehtoistyön prosessien ohjaajiksi. Esimiehet huolehtivat, että vapaaehtoisten ohjaamiseen varataan riittävästi aikaa ja muita resursseja.
Rakennetaan vapaaehtoistehtävien ryhmittely jota voidaan hyödyntää Suurella Sydämellä- sivustolla.
Jokaiseen seurakuntaan perustetaan moniammatillinen vapaaehtoistyön kehittämistiimi.
Tiimissä on tiimivastaava sekä kunkin työalan vapaaehtoistyöstä vastaavia työntekijöitä sekä vapaaehtoisia.
Vantaalle luodaan yhtenäinen vapaaehtoistyön rekisterijärjestelmä. Jokaisesta seurakunnasta valitaan yksi tai useampi vapaaehtoistiimin jäsen joka vastaa tehtävien luomisesta sivustolle sekä pitää vapaaehtoisten tietokantaa ja rekisteriä ajantasalla.
Suurella Sydämellä - projekti kouluttaa useita sivustoa hyödyntäviä työntekijöitä, jotka käyttävät aktiivisesti vapaaehtoisia toiminnassaan.
Suurella Sydämellä - sivuston näkyvyys Google- hakupalvelulla nousee. Hakusanoilla vapaaehtoistyö, Vantaa löydymme ensimmäisenä.
Suurella Sydämellä - toiminnasta tulee brändi, joka yhdistetään seurakuntien vapaaehtoistyöhön mediassa, vantaalaisissa yhteistyöverkostoissa sekä vantaalaisten parissa.
- Toiminta
Helposti lähestyttävä hyväntekemisen kanava.
Projektissa mukana olevat:
Ohjausryhmä
Hannu Pöntinen, Kirkkoherra
Pontus Salmi, Yhteisen seurakuntatyön johtaja
Tarja Korpela, Johtava kasvatustyön pastori
Pauli Juusela, Viestintäjohtaja
Ilkka Kalmanlehto, Asiantuntija
Iris Sotamaa, Kasvatusasiansihteeri
Projektiryhmä
Heli Leskinen, Hakunilan srk
Marja Mäkelä, Hämeenkylän srk
Anna-Kaisa Inkala, Hämeenkylän srk
Risto Auvinen, Korson srk
Mari Liimatainen, Korson srk
Anne Saviranta, Korson srk
Heidi Salminiitty, Rekolan srk
Päivi Mäkinen, Tikkurilan srk
Kirsti Savolainen, Vantaankosken srk
Kaisa Aalto, Vantaankosken srk
Carita Dahlberg, Vanda svenska församling
Ulla Simell, Vanda svenska församling
Lotta Numminen, Viestintä
Viestintäryhmä
Juha-Pekka Vanhatalo, Vantaankosken srk
Anna Äystö, Hämeenkylän srk
Tarja Korpela
Iris Sotamaa
Pauli Juusela
Lotta Numminen
Suurella Sydämellä- lehti
Saila Keskiaho
Hanna Antila
Noora Melaanvuo
Joni Heinonen
Solveig Halonen
Hans von Schantz
Markku Marttila
Jani Laukkanen
Soili Pohjalainen
Koulutusryhmä
Anne Viljanen, Tikkurilan srk
Päivi Mäkinen
Heli Leskinen
Jaakko Hyttinen, Seurakuntapastori
Emilia Launonen, Rekisteripäällikkö
Mukana myös:
Kirsti Savolainen
Kaisa Aalto
Tarja Korpela
Heikki Heikurinen
Lisäksi sadat seurakuntien vapaaehtoiset
Kiitos!
Sekä Suurella sydämellä- projektikoordinaattori
Lotta Numminen
Pauli Juusela
Projektin tavoitteet 1 - 3
Projektin tavoitteet 4 - 6
Projektin tavoitteet 7 - 10
www.suurellasydamella.fi
Vapaaehtoismääritelmä
Vapaaehtoinen on henkilö, joka toimii tavallisen ihmisen taidoin, eri tehtävissä toteuttaen niissä lähimmäisyyttä ja jakaen omaa osaamistaan ja aikaansa yhteiseksi hyväksi.

Vapaaehtoistehtävät voivat olla joko lyhyt- tai pitkäkestoisia. Pidempikestoisia vapaaehtoistehtäviä varten tehdään vapaaehtoisen kanssa kirjallinen sopimus.
Kerta- tai keikkaluonteisia tehtäviä voi tehdä ilman virallista sopimusta.

Vapaaehtoistyö tapahtuu palkatta, yhteistyössä työntekijöiden kanssa.
Se on organisoitua, tavoitteellista ja jatkuvasti kehittyvää toimintaa.

Tämän lisäksi Vantaan seurakunnissa on vapaaehtoisia, joiden tehtävistä maksetaan pientä korvausta esim. kerhonohjaajat ja isoset.
Taustamahdollistaja
Antero Harju
Full transcript