Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tværkommunalt vidennetværksmøde for social IT

Implementering og spredning af social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 22 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tværkommunalt vidennetværksmøde for social IT

Vidennetværksmøde
Implementering og spredning af social IT
Netværkets formål
Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Støtte implementering og spredning af social IT på landsplan
Gøre det muligt at bygge videre på eksisterende viden og erfaringer
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap, Mennesker med en psykisk lidelse,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland
Kapacitetsopbygning af Living IT Lab
Sikring af fagligt fundament, netværk og metoder
Skabe innovation af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre i samarbejde med forskning, kommuner, tilbud, borgere og professionelle og virksomheder
Nyt fokus på psykiatri - stort potentiale for social IT
SUS og Social IT
$
Dagens program
Velkomst og intro
Hvem er vi?
Dagens tema:
Case: Udvikling af IBG
Pause - ca. 14.30
Videndeling - grupper
Netværket fremad
Afrunding
MADNESS PRÆSENTATIONER
30 sekunder. Stående. Sæt dig efter præsentation.
Præsenter dig selv
Dit arbejde
Perspektiv på social IT
Din yndlingsteknologi
Dagens tema:

Social IT
?
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Teknologi der anvendes til kommunikation, sociale netværk, relationer og samvær, underholdning, leg, mestring og læring.

Computerprogrammer, hjemmesider, apps på smartphones, tablets og computere, betjeningsudstyr
Betjerningsudstyr:
interaktionsformer
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
Touch
Social IT
0-1 kontakt
Tematisk tidslinje for arbejdet med social IT
MODEL
PAUSE
VIDENDELING
HOLDAKTIVITET
FORANDRING
(opstart)
SAMARBEJDE

AFPRØVNING, IMPLEMENTERING og
EFFEKT, samt
SPREDNING
Vi tager udgangspunkt i temaerne fra modellen

Fire hold
-
Fordel jer efter hvor I aktuelt er med social IT

1. Forandring (opstart)
2. Samarbejde
3. Udvikling og evaluering
4. Afprøvning, implementering og effekt, samt spredning

10 min. til fortælling & diskussionsspørgsmål
3 min. præsentation fra hvert hold
Et redskab til videndeling og arbejde
Jeres netværk - også efter 2015
SUS støtter og udvikler løbende netværket frem til 2016

Gradvis overdragelse af netværket - også ift. indhold, facilitering og drift

Netværket skal forankres - også efter 2015

Næste gang vil vi meget gerne være hos en af jer
ETABLERINGSSTØTTE FRA SUS
Støttet af Helsefonden
Implementering og spredning af social IT
Et 2 årigt projekt
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
ARBEJDSDELING
DELTAGERNE
4 kommuner
1 region
Gennemfører forandringen i praksis
Videndeler, implementerer og spreder social IT
Invitere flere kommuner med
Understøtter organisationsudvikling og faciliterer processen
Projektleder
Organisationsudvikling
task force - lokalt
Vidennetværk - tværkommunalt

Videndeling
Tilbud <> tilbud
Tilbud <> forvaltning
Kommune <> kommune

Implementering
Udvikling af IT-handleplan

Spredning
Kommunerne inviterer flere kommuner til vidennetværket
Erfaringer fra TF spredes til
andre sociale tilbud
METODE
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
Redskab
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres
Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Hvilke eksisterende politikker og målsætninger kan projektet tale sig ind i?

Hvilken viden og muligheder findes der ift. økonomi, kompetencer, teknologi, projekter, behov og interesser hos borgerne?

Hvilken social IT anvendes allerede på kommunens tilbud?

IT-SCREENING
Baselinenotat
Task force
Tovholder fra forvaltningen
Medarbejdere og tilbudsledere

Udvikling af IT-handleplan
Konkrete målsærninger for social IT i kommunen
Hvordan mål gennemføres

Vidennetværket
Tovholder
2 årlige møder
Vokser + 15 kommuner + 5 kommuner
Spor 1
ORGANISERING
Implementering af IT-handleplan

Igangsættelse af projekter på sociale tilbud
Udvalgt teknologi implementeres
Løbende planlægning af arbejdsgange
Opsamling på erfaringer og justering

Sikring af sammenhæng mellem vision og praksis


Videndeling
Erfaringsopsamling og videndeling
Taskforce og vidennetværk
Spor 2
HVERDAGSIMPLEMENTERING

Forankring af organiseringen omkring social IT i kommuner og regioner
Forankring af tværkommunalt vidennetværk

Erfaringsopsamling: Hvad har vi lært?
Evaluering og afslutning
v 2.0
Skabe et
koordineret initiativ
, der muliggør øget
implementering og spredning af social IT
baseret på
aktuel bedste viden
til gavn for
borgere på sociale tilbud
Målsætning
Indgå i kommune- og regionssamarbejde
Skabe en forandring, der tackler tre behov:
Vidennetværk
1.
Behov for videndeling mellem sociale tilbud, sociale tilbud og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Samarbejde og udvikling
Samarbejde og udvikling
UDVIKLING
og
EVALUERING
Hvilke emner skal vi arbejde med på de næste netværksmøder??
Jeres netværk:
5 min med sidemanden
Diskussion i plenum
En digital platform til at understøtte videndelingen i tiden mellem netværksmøderne:
Hvad kan I bruge det til?
Stille spørgsmål / tale sammen
Dele viden / dokumenter / billeder
Aftale nye møder
Afrunding
Hvor er vi næste gang?
(SUS er medfacilitator)

Næste netværksmøde: 30. oktober?

Spørgsmål?
Kommuner <> vidennetværk
20 sekunder
Full transcript