Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Frederiksberg Kommune, april 2014

Social IT
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 15 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Frederiksberg Kommune, april 2014

MemoActive
Støtte til egen-mestring
Social IT
Det pibler derude
Daybuilder
Pictello
Book Creator
Socialt Udviklingscenter SUS
www.canconnect.dk er den simple Skype
– apps i tusindvis
Digital dagstruktur gør brugeren mere selvhjulpen
- samskabelse mellem virksomheder, forskning og SUS
Bosteds Labs
Afdækning af arbejdet med social IT i Danmark
Redskab
Hvis jeg var politiker
– fem gode råd
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Hjernebølger:
BrainControl
- et inspirationsoplæg
Teknologieksempler
Frederiksberg Kommune
28. april 2014

Social IT
Tanke-styret
interface til omverden
Jeres erfaringer med social IT
Velfærdsteknologi
MYO:
Armbånd lader dig styre verden
Guide: Social IT i kommunen
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholder i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater
IT-MÅLPLAN
Lokal specialviden om social IT
IT-ambassadører
Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Kolding Kommune, Svendborg Kommune, Region Hovedstaden & Region Sjælland
42 IT-ambassadører i 5 kommuner og 2 regioner
Hjernebølgeteknologi virker fx ved, at vi tænker på at bevæge en arm frem og tilbage. Tankerne skaber elektroniske signaler, som kan opfanges af sensorer. På den både kan hjernebølge-teknologi anvendes som tanke-interface til at styre alle former for computerbaseret velfærdsteknologi.

Fx til kommunikation med omverdenen via social IT eller til at styre hjemmet via smarthome-teknologi.
Om hjernebølgeteknologi
www.socialitlab.dk
www.facebook.com/socialitlab
www.sus.dk
Få mere viden, links, tips og nyheder
Social IT
$
Hvilken ide, teknologi eller redskab har gjort størst indtryk på dig i dag,
og hvorfor?
Social IT
Hvad vil du arbejde videre med?
Social IT
Informationsteknologi med et socialt perspektiv

Social IT er teknologi, der anvendes til:
kommunikation
styrke selvbestemmelse
fastholde/styrke sociale relationer og netværk
mestring af færdigheder
underholdning, leg og læring

Social IT er fx:
computerprogrammer
hjemmesider
apps på smartphones, tablets og computere
(betjeningsudstyr)
Social IT:
Betjeningsudstyr
Øjenstyring
Hjernebølge-teknologi
0-1 kontakt
Touch
Social IT:
Video
EasyTube
Sociale IT
CanConnect
Sociale relationer
- Netværk
- Læring
- Underholdning
- Kontakt
Nye muligheder
Kommunikation og samvær
- Video / gestik
- Touch
- Eye tracking
Brugervenlighed
ScanHow
Målrettet mennesker med autisme eller andre kognitive vanskeligheder

Øget selvstændighed i hverdagen

Vise arbejdsgange og/eller sociale historier

QR: Knytter kontekst til arbejdsgang/social historie
Scan en kode med tablet eller smartphone

Farver, tekst, billeder, video og lyd


Gratis dansk app
Sociale historier
med QR-koder
Social IT
Inspiration til samarbejde
Projekter
Social IT:
Hverdagsstruktur
Interaktiv Bostedsguide (IBG)
Digital opslagstavle: overblik i hverdagen

Beboere og personale kan dele information
Beboere kan interagere med opslagstavlen:
- Se vagtplan, madplan, kalender og aktiviteter
- Tilmelde aktviteter, måltider og vasketider
Personale kan trække data fra tavlen: fx ved fakturering af måltider
I et bostedsLab samarbejder et bosted og en it-virksomhed om at innovere eller videreudvikle en teknologi, der skal afhjælpe et særligt behov hos bostedets beboere. Teknologien bliver udviklet og afprøvet i samarbejde med beboerne.
1.
Behov for videndeling mellem bosteder, bosteder og forvaltning, og mellem kommuner

2.
Behov for en koordineret plan for implementering af social IT

3.
Behov for systematisk indsamling af viden om arbejdet med social IT
Tre generelle tendenser for spredning og implementering af social IT
Hvordan arbejdet omkring implementering og spredning af social IT kan koordineres

Udviklet i samarbejde med 5 kommuner og 2 regioner
Implementeringsguiden

Guide: Social IT i kommunen
'
2012
Forvaltningsnetværk
0/1-kontakt
Enkel betjening med scanning og 0/1-kontakt
Scanning af valg på skærmen
Velfærdsteknologi
Nest
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Inspirationstemadag om social IT
Velfærdsteknologi
er brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. Velfærdsteknologi er teknologisk understøtning og forstærkning af fx tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i den daglige færden i og uden for boligen.

Velfærdsteknologi kan være softwaresystemer, der bygger på og integrerer alarmer, sensorer og kontakter. Derudover kan det også være softwareplatforme, som indgår i forskellige sammenhænge, såsom intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, rengøringsrobotter, og intelligente boliger.

Smarthome teknologi
er teknologi, der bruges til styring af funktioner, der gør boligen intelligent og tilgængelig. Det kan fx være styring af dører, vinduer og lys og vinduer med kontakter.


Velfærdsteknologi/smart home teknologi er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt borgere med handicap.


Hue
Personal Wireless Lighting
Robotter
Omverdenskontrol
Multi Comai
Giver støtte til at
strukturere
og
prioritere opgaver
Skaber
overblik
over dagens/månedens vigtigste
aktiviteter


Kalender
Vedholdende medicinpåmindelser
Krisehåndteringsplan
Tidsvisning (visuelt nedtællingsur)
Diktafon (fx til auditive huskelister)
Prisberegner til overblik over indkøbsbeløb

Indgik i projektet "
Projekt Remind
" i Skanderborg kommune, der blev afsluttet 1. februar 2013.
Struktur & kalender
Min Plan
Mine symptomer (
kriseindikatorer
)
Strategier og løsninger (
handlemuligheder
)
Venner og familie (
kontakt
)

Find vej til nærmeste psykiatriske skadestue: Udnytter telefonens
GPS + kort

Livslinien: Ringer direkte op til
Livslinien
fra telefonen

Genvej til www.livslinien.dk (
community
) - skrive om tanker og følelser

Pirs: ca. 8.000 kr.
Et kognitivt hjælpemiddel til strukturering, hukommelse og koordinering
Åben kriseplan - udfyldes af borgeren/behandler
Mobilplanforalle.dk
Samarbejdsværktøj mellem
nøgleperson og borger
Strukturerer aftaler for borgeren
Minder borgeren om at tage medicin

Internetbaseret portal til brugerens profil med online kalender
App med kalenderfunkion der synkroniserer med mobilplanforalle.dk
Login til nøglepersoner omkring borgeren

Overblik over mønstre og handlemuligheder for mennesker med sindslidelse
Åben kriseplan (udfyldes af brugeren)

Selv-monitorering: Måling af humør, omfanget af social kontakt mm.

Visualisering af data

Påmindelser (kalenderfunktion)

Forebygger tilbagefald og understøtter det gode hverdagsliv

Del af metodeudviklingsprojekt

Min Vej
Udviklet i samarbejde ml. borgere med sindslidelser, it-virksomheden BridgeIT, og Forskningsenheden i København Kommunes Socialforvaltning
Træning
To roller:
bruger
og
terapeut
Terapeut kan oprette og følge med i aktiviteter
Brugeren løser aktiviteterne i step med stigende eksponeringsgrad
Aktiviteter har opgaver for hvert step

Tilrettelæg forløb på
webtjenesten
Løbende instrukser
på smartphone under øvelserne

Kort og GPS-funktion
QR-scanner
Aktiviteter kan deles med andre
Indlejret spørgeskema

Eksponerings-øvelser til mennesker med angst
Web-app
ITU og Peking Universitet, Ergoterapeutuddannelsen
Professionshøjskolen Metropol, Psykoterapeutisk Center Stolpegård & Social Udviklingscenter SUS
Selv-monitorering og kriseplan
Mit Humør
Indtast
humør + søvn + gode og dårlige begivenheder
Se historik:
Overblik
over
udvikling i humør
Ændre de ting
, der gør én nedtrykt


Påmindelser
(udnytter kalendersystem)
Medicinalarm
(udnytter kalendersystem)

Mindfulness
– øvelser og vejledning (større overskud)
Monarca
Daglig
indtastning
af:
Antal timer sovet, alkoholindtagelse, spisevaner, humør, mm.

Automatisk
registrering af:
Anvendelsesmønster på smartphone (antal minutter talt, antal SMS’er, mm.)

I
fremtiden
:
Analyse af stemmeleje
Analyse af bevægelsesmønstre (GPS, skridttæller)

En digital logbog:
Informerer brugeren om udviklingen i deres bipolare lidelse
Forudsiger fremtidige udsving i den bipolare lidelse

DayBuilder
Registrer
: Søvn (tid, kvalitet, antal gange vågnet), lure, humør og dagbog -
tag kontrol

Visualiser
: Grafer over adfærdsmønstre (gode og dårlige, sammenhænge) -
overblik

Reager
: Kognitivt adfærdsterapiværktøj - støtte til at tage gode beslutninger i hverdagen (handling)

Brugere og behandlere har adgang til data
Dele data med andre (fx kliniker)
Dagbog (kan deles med kliniker)
Kliniker kan tilslutte spørgeskema

Medicinalproducenten Eli Lilly i samarbejde med Depressionsforeningen og psykiater Bodil Andersen
Overblik over humørets sammenhæng med søvn og livsbegivenheder (depression)
EU-forskningsprojekt m. deltagelse fra bl.a. IT-Universitetet i København
Monitorering, behandling og forudsigelse af bipolare episoder
Web-app
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Sundhedsinnovation & iværksættere. Under udvikling.
Registrer, visualiser og reager: identificering af gode og dårlige adfærdsmønstre
Optimism
Monitorer, visualiser og arbejd proaktiv med de parametrer der udløser negative tanker
Indtast basis data som mængde af søvn, motion og medicin.
Skab din egen strategi for at få det bedre. Som fx. spis sunde måltider, få social støtte & ingen alkohol.
Indtast hvilke parametre der udløser de negative tanker. Som fx. mangel af søvn, for meget at lave, forandringer generelt.
Få det visualiseret i en graf eller en rapport
Hvordan kan I bruge social IT på jeres tilbud?
Refleksion to og to
Socialt Udviklingscenter SUS
Non-profit, almennyttig forening

Vi udvikler og samarbejder om projekter og indsatser, der skaber bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker - og et godt arbejdsmiljø for medarbejdere

Udsatte børn og unge, Udsatte grønlændere, Hjemløse og misbrugere, Mennesker med handicap, Mennesker med en psykisk lidelse,
Social IT
, Forebyggelse af vold på arbejdspladser, Civilsamfund og frivillighed, Sociale opfindelser, Samarbejde og koordinering i kommuner, Forebyggelse af seksuelle overgreb

Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland

Apps og mange andre former for teknologi
Projekter & indsatser
Implementering & udvikling
Praksiserfaringer
Temadage
Rådgivning
Social IT
Dragon dictation
Almene apps
Tale til tekst for mennesker med dysleksi, udviklingshæmning, finmotoriske funktionsnedsættelser
Skype
Facetime
Nem og informationsrig kontakt til omverdenen for mennesker på bosteder
Underholdning og læring
Mere inspiration
Digitaliseringsstyrelsen:
Apps til mennesker med handicap
http://www.digst.dk/Moedet-med-borgeren/Tilgaengelighed/Analyser-undersoegelser-og-kortlaegninger/Apps-til-mennesker-med-handicap

Facebook:

Apps for autism and special needs (dansk):
https://www.facebook.com/groups/279932218787036/

Apps til børn og voksne med specielle behov
https://www.facebook.com/groups/appstilboernogvoksnemedspeciellebehov/
Sonos
3$
Full transcript