Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

atestacne

prezentácia k ukončeniu predatestačného vzdelávania k 1. atestácii
by

Marek Gajdos

on 22 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of atestacne

Ďakujem za pozornosť
Praktická časť

praktické príklady na využitie IKT v dejepisnom vyučovaní v širšom zmysle
interaktívne mapy
interaktívny softvér (napr. VUE)
internet

IKT v dejepisnom vyučovaní v užšom zmysle
PPT prezentácia
PREZI prezentácia
Osnova práce

Prezentačný softvér PREZI
stručné predstavenie
popis prostredia
popis kladných a záporných stránok


Blok príprav s pomocou PREZI
Metodika práce
Marek Gajdoš, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
PREZI dejepis
(alternatívna forma IKT prezentácie v dejepise)
Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou pedagogických a odborných zamestnancov


Predstavenie alternatívneho prezentačného softvéru


Prezentácia konkrétneho využitia PREZI vo vyučovaní na vybraných témach
Predpokladaný pedagogický prínos
Teoretická časť

dejepis ako vyučovací predmet v gymnáziu (ISCED3A)

analýza dejepisu v 1. ročníku gymnázia

didaktická analýza vybraných učív pre potreby atestačnej práce

ciele dejepisného vyučovania v 1. ročníku a pri zvolených témach
Osnova práce

Prestavenie prezentačného softvéru PREZI ako alternatívy k PowePointu

Predstavenie PREZI pri prezentácii nového učiva

Predstavenie základných princípov IKT prezentácie vo vyučovaní
Cieľ práce

Kritická analýza dostupnej odbornej literatúry
využitie IKT vo vyučovacom procese
vyučovanie dejepisu
využitie IKT prezentácie v dejepisnom vyučovaní


Dejepis ako vyučovací predmet v gymnáziu
Metodika práce
IKT prezentácia ako obľúbená forma prezentácie v našich školách
žiaci
učitelia

IKT prezentácia ako cieľ
nie nástroj

PREZI ako alternatíva k PowerPointu
Vymedzenie problematiky
Full transcript